Haiti
Kwonik 100 an debakman ameriken an Ayiti

1915/100an : Ameriken vle kontwole kès Leta ayisyen (ekri/odyo)

Ekri jou madi 7 jiyè 2015

Dènye nouvèl yo fè konnen Kanal Panama prèske fini. Se yon kokenn konstriksyon ki pèse Amerik santral pou fasilite transpò machandiz, ogmante komès ameriken.
Men, pou travay sa a rapòte tout bon vre, fòk lapè tabli nètalkole nan tout zòn nan. Se sa sekretè deta ameriken Philander Knox fè konnen pandan yon vizit l ap fè an Ayiti an avril 1912.
Knox deklare : « Konviksyon nou, sèke pou travay nou an reyisi tout bon vre, fòk gen lapè ak estabilite kay vwazen nou yo ».
Dapre enfòmasyon ki soti nan sous gouvènmantal, sa gran vwazen an vle, se kontwole ladwann. An reyalite, se yon demach ki deja abouti nan (...)

0 | 5 | 10