Haiti
Atik

Enfòmasyon ak analiz

Ayiti : 3 travayè lasante dekore ak meday Florence Nightingale

Ekri jou vendredi 13 août 2010

Pòtoprens, 13 dawout 2010 [AlterPresse] --- 3 travayè lasante ayisyen pral resevwa, nan aprèmidi jodi vandredi 13 dawout 2010 la, meday Florence Nightingale.
Se yon pri komite Lakwawouj entènasyonal abitye bay moun ki te montre yo gen anpil kouraj, nan pote sekou bay moun ki viktim oswa lagè oswa katastwòf natirèl.
Mickaelle Colin, Germaine Pierre Louis ak Jude Celorge ap resevwa kokennchenn dekorasyon sila a pou laswenyay yo te bay moun ki te viktim nan tranbleman tè 12 janvye 2010 la.
Seremoni an pral fèt nan zòn Akayè (yon vil ki chita sou yon distans 31 kilomèt nan nò Pòtoprens), dapre yon (...)

Ayiti-Dwa moun: Vyolans ogmante ti pa ti pa akòz gang yo k ap remanbre

Ekri jou jedi 12 out 2010

Pòtoprens, 12 dawou 2010 [AlterPresse] --- « Zak vyolans yo ogmante ti pa ti pa nan Pòtoprens ak zòn ki viwonnen li yo, apre tranbleman tè 12 janvye 2010 la ».
Se sa komisyon episkopal nasyonal Jistis ak Lapè legliz katolik women an Ayiti (Jilap) fè konnen, nan trannsenkyèm rapò li fè soti nan dat dimanch ki te 8 dawou 2010 la.
Rapò sila a, ki te vin jwenn ajans sou entènèt AltèPrès, rele « Vyolans nan lari zòn metwopoliten an [kidonk nan Pòtoprens ak alantou]».
Rapò sa a gen pou wè ak peryòd ki sòti mwa avril pou rive mwa jen 2010.
Nan yon lèt tou louvri, li voye bay otorite lapolis ak lajistis nan (...)

Ayiti: Jèn Aken mobilize pou pwoteje anviwonman an ak fè pwomosyon manje natif natal

Ekri jou mèkredi 11 out 2010

Pòtoprens, 11 dawou 2010 [AlterPresse] --- Anviwon 200 jèn fi ak jenn gason, ki soti nan 10 seksyon kominal ak 2 katye nan komin Aken (ki chita nan depatman Sid peyi a) pran angajman pou pwoteje anviwonnman an nan fè sansiblizasyon bò kote popilasyon an epi nan plante pye bwa tout kote yo kapab, nan katye yo ak nan seksyon yo.
« AltèPrès » jwenn enfòmasyon sa a nan yon dokiman jèn yo voye bay laprès, kote yo esplike ki rezolisyon yo pran, apre yo te fin pase 3 jou ap brase lide, jou ki te 5, 6 ak 7 dawou 2010 la, nan vil Aken.
Lòt rezolisyon patisipan yo te pran, se pou retounen nan zòn kote yo (...)

Ayiti-Eleksyon : Kout rèl mobilizasyon san pran souf kont Préval ak Konsèy elektoral pwovizwa a

Ekri jou vendredi 6 août 2010

Pòtoprens, 6 out 2010 [AlterPresse] --- Yon regwoupman òganizasyon popilè ki rele “ Tèt Kole Òganizasyon Popilè yo’’ fè konnen mobilizasyon, yo te kòmanse depi samdi premye me 2010 la, ap kontinye san pran souf, jiskaske prezidan René Préval ak tout manm Konsèy elektoral pwovizwa yo (Kep a) bay demisyon yo.
Se pou “chavire sistèm esklizyon peze souse a”, [mete kanpe] “ yon lòt pouvwa ki pou jete baz yon lòt sistèm tou nèf pou mete sou pye yon lòt Ayiti”, dapre sa dirijan regwoupman sila yo deklare nan yon nòt yo voye bay laprès, jou ki te lendi 2 out 2010 la.
Poutèt sa, yo apiye tout manifestasyon k ap fèt, (...)

Ayiti –Tranbleman tè: Potoprens, sèt mwa aprè, se kòm si anyen pa t chanje

Ekri jou jedi 5 out 2010

Pòtoprens, 5 dawou 2010 [AlterPresse]--- Figi kapital la jounen jodia fè sonje sitiyasyon ki te ekziste nan premye moman tousuit apre 12 janvye ya, 7 mwa aprè tranbleman tè a, ki te lakòz 300 mil moun mouri ak menm kantite moun blese, daprè enfòmasyon otorite yo te bay. . Yon bò, nou jwenn kay yo poko fin netwaye ni retire dekonm yo.
Yon lòt bò, nou jwenn lari ki ankonbre ak ranblè, sa ki anpeche sikilasyon machin ak moun k ap mache apye
Gen tou anpil kay, ki merite demoli, yo poko janm kraze, malgre ministè travo piblik te ekri an wouj sou kay sa yo, ki vle di fòk yo kraze yo nèt ale.
Kay sa yo (...)

0 | ... | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ... | 135