Haiti
Ti chèz ba

Dosye, dokiman

Zefè Tribal : MINUSTAH, yon danje motèl pou Ayiti

Ekri jou dimanche 28 octobre 2012

Willem Romeus *
Tèks sa a vin jwenn AlterPresse 24 oktòb 2012
Antanke sitwayen ayisyen ki renmen peyi li, mwen pa asepte ditou prezans MINUSTAH an Ayiti. Plis lane ap pase, plis lendiyasyon ap monte nan kè mwen, nan tèt mwen, devan lokipasyon degize sa a k’ap kouri sou uit lane. Jodi a, MINUSTAH se yon gwo malè pandye, yon menas pou egzistans peyi a. Men pou ki rezon.
Chèf MINUSTAH a, pòtpawòl MINUSTAH ak sipòtè MINUSTAH yo, depi yo pran lapawòl, yo tonbe chante yo mete estabilite nan peyi a. Ki vle di: Ayiti gen enstitisyon sosyal, politik, ekonomik k ap fonksyone komsadwa. Ayiti se yon kote (...)

Ayiti : Yon pwogram edikasyon tout sitwayen ayisyen fèt pou jwenn

Ekri jou lundi 15 octobre 2012

Adeline Magloire Chancy *
Otè a fè AlterPresse jwenn tèks la
Si n ap pale pòsalfa, eske sa vle di nou deja fin regle koze alfa a ?
Non, men nou deja konnen alfa san pòsalfa gen anpil danje pou moun bliye tou sa li te aprann nan premye etap aprann li ak ekri a, byen souvan se lave men siye atè.
Sa fè lontan, pi fò moun k ap reflechi e k ap travay nan montre moun li ak ekri, lè yo konsidere tout kanpay ak pwogram alfabetizasyon ki fèt nan anpil peyi sou latè, yo vin konprann nou pa kapab konmanse alfabetizasyon san nou pa prepare pòsalfabetizasyon. An 1990, ane Entènasyonal Alfabetizasyon, (...)

Eske Leta ayisyen ka rezoud pwoblèm latè nan peyi a san sektè peyizan an?

Ekri jou jedi 27 septanm 2012

Pozisyon Platfòm Je nan Je *
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 25 septanm 2012
Se kesyon sa 11 òganizasyon ki nan platfòm “JE NAN JE”*, k ap goumen pou DWA LATÈ AK DWA POU BONJAN LOJMAN respekte nan peyi a ap poze tèt li. Platfòm nan gen gwo kè sote paske li wè anpil pwojè k ap fèt nan kad rekonstriksyon peyi a pa nan enterè moun ki pi pòv yo ni enterè peyi a vre. “JE NAN JE” ap atire atansyon sosyete a sou yonn nan pwojè sa yo :
Gen yon reyinyon ki fèt nan Otèl Karibe, nan Pòtoprens, nan dat 7 septanm 2012 la sou koze sekirite nan zafè posede tè. Dapre sa ki soti nan laprès, plis pase 200 moun ki gen pou (...)

Ayiti : Ki kalte batay ki kapab jwenn tobout grangou ?

Ekri jou vendredi 27 juillet 2012

Pozisyon kèk òganizasyon ak regwoupman òganizasyon nan Depatman Grandans sou pwogram pou lite kont grangou yon seri enstitisyon ak antite ap devlope nan depatman sa
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 26 jiyè 2012
Yap aplike yon nouvo pwogram Depi avril ane sa a, yo mete pankat tout kote nan mitan kèk vil nan depatman Grandans lan, menm nan vil Jeremi tou, ki se vil prensipal depatman sa a. Pankat sa yo, ki mezire anviwon yon mèt kare, yo mete yo devan ti boutik nan plizyè komin ak yon makèt (nan Jeremi), pou fè tout fanmi ki gen kat pou achte manje, konnen, yap jwenn pwodui yo nan boutik ak (...)

Yon sit wèb pou enfòme Ayisyen yo sou Brezil

Ekri jou samedi 14 juillet 2012

Nòt enfòmasyon Sèvis Jezwit pou Refijye yo nan Amerik Latin ak Karayib (SJR LAC)
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 14 jiye 2012
Jezwit Brezil yo lanse sit wèb https://sites.google.com/site/haitiensaubresil/home pou enfòme Ayisyen yo sou peyi Brezil nan lang natifnatal yo. Sit wèb sa rele Ayisyen nan Brezil. Lansman sit la rantre nan kad kanpay Sèvis Jezwit pou Refijye yo (SJR) ap fè sou Migran ayisyen yo nan Amerik Latin.
Objektif sit la
Objektif fondalnatal sit la se bay bonjan enfòmasyon ak tout Ayisyen ki vle rantre Brezil pou yo konnen kijan pou yo fè sa legal.
Anplis, li vle oryante (...)

0 | ... | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ... | 430