Haiti
Ti chèz ba

Dosye, dokiman

Ayiti : « Li lè li tan pou n ranmase karaktè n »

Ekri jou madi 18 me 2021

Diskou Rektè Inivèsite Leta a, pwofesè Fritz Deshommes, pou fèt drapo ak inivèsite 18 me 2021
Otè a transmèt dokiman sa a bay AlterPresse
Ki kote peyi d Ayiti rive la a menm jounen jodia? Ki wout peyi nou an ap pran la a ? Wi peyi d Ayiti. Peyi k te fè 18 me 1803 a ? Peyi ki pa t janm nan jwèt ak kolon blan sou kesyon libète, endepandans ak dwa granmoun li ? Ki estasyon ki rete ankò sou chimen kalvè pèp sa a ?
Yonn nan dènye aktyalite nan soufrans pèp ayisyen an rele kidnapin. Kidnapin nan pa respekte pèpap. Zotobre, ti machann, lapolis, pè, mè, frè, pastè, mason lòj, oungan, manbo, komèsan, (...)

Tèt legliz katolik Ayiti a denonse « diktati kidnapin » nan peyi a epi mande tout lekòl, inivèsite ak tout enstitisyon katolik pou kanpe travay 15 avril pou pwoteste kont move zak k ap miltipliye

Ekri jou mèkredi 14 avril 2021

Nòt Evèk katolik peyi d Ayiti yo kont kidnapin
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 13 avril 2021
“Sekou nou se nan men Granmèt la li ye” (Sòm 124, 8)
1. Se avèk anpil endiyasyon ak revòlt nou aprann bandi kidnape 4 Pè kominote Sen Jak : Pè Evens Joseph, Pè Michel Briand (Fransè), Pè Jean Nicaisse Milien, Pè Joël Thomas ; yon Pè Achidyosèz Kapayisyen : Pè Hugues Baptiste ; 2 relijyez : Sè Anne Marie Dorcelus (Sè Sent Terèz) ak Sè Agnès Bordeau (Fransèz nan kominote La Pwovidans) ak 3 fidèl layik, manm fanmi Pè Jean Arnel Joseph: Madan Oxane Dorcelus (Manman li), Madmwazèl Lovely Joseph (Sè li) ak Mesye Welder (...)

Kout je fanm syantifik ayisyen sou kriz Ayiti a : Ki fason pou n soti ladan ?

Ekri jou mardi 9 mars 2021

Judite Blanc, Ph.D, Sabine Lamour, Ph.D.,
Otè yo fè AlterPresse jwenn tèks sa a 8 mas 2021
Nou se chèchèz, syantifik, inivesitèz ki ap travay Ayiti ak lòtbò dlo. Kòm espesyalis ki ap etidye epi travay sou sosyete ak moun, jan òganizasyon sosyal, ak politik piblik aji sou sante popilasyon ak devlòpman yo ; nou konsyan sitiyasyon nou pral site pi douvan yo, montre klèman nivo dezas sosyopolitik rejim an plas la ansanm ak lòt aktè politik yo anjandre Ayiti nan dènye ane yo.
A. Selon rapò Commission Nationale de Désarmement Démantèlement et Réinsertion (CNDDR), Centre d’Analyse et de Recherche en (...)

Politik yon lòt jan, èske medam ki nan politik yo fè ladiferans an Ayiti ?

Ekri jou mardi 9 mars 2021

Marie Rodny Laurent*
Li voye tèks sa a bay AlterPresse 7 mas 2021
Sa gen kèk lane depi medam yo ap klewonnen eslogan ki di : ‘‘fòk politik la fèt yon lòt jan an Ayiti’’. Yon chwa konsa sipoze marye ak yon refleksyon san limit sou sistèm politik k ap fonksyone nan peyi a.
Ekspresyon ‘‘yon lòt jan’’ an mande pou li gen yon kontni, pou l pa sanble yon eslogan anplis. Men, tout sa li mande pou medam yo fè, se demake mòd pratik politik tradisyonèl k ap fèt nan peyi a. Pou nou ta defini ki sa ki ‘‘politik yon lòt jan’’ an, sanble se tout yon manifès pou nou ta ekri sou kesyon sa a. Men, nou prefere ekri atik (...)

Kay fanm mande selebre rezistans mouvman feminis lan nan peyi d Ayiti

Ekri jou lundi 8 mars 2021

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse nan dat 8 mas 2021 An n selebre rezistans nou !
Konjonkti sosyopolitik la difisil, ni pou moun, ni pou òganizasyon yo.
Depi 7 fevriye 2021, kontèks la vin pi konplike toujou ak evenman sa yo : konpòtman otoritè gouvènman an adopte aklè, delabreman san parèy enstitisyon yo, agresyon san rete gang ame yo kont popilasyon an e ki lakòz anpil vi detwi, zak briganday vyolans lapolis ap plede komèt, degrenngolad kondisyon lavi majorite popilasyon an ki te deja nan malsite, sitou fanm yo.
Malgre sitiyasyon malouk sa a, li enpòtan pou feminis yo make dat 8 mas la kòm (...)

0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ... | 440