Haiti
Ti chèz ba

Dosye, dokiman

Moun pòv se moun yo ye?

Ekri jou madi 12 mas 2002

Guy S. Antoine
Sa pa gen lontan Prezidan Ayisyen ak Prezidan Dominiken te rankontre nan lakou vwazen nou yo. Gen anpil bèl pawòl ki te pale. Yo di, Ayiti ak Dominikani se tankou de zèl menm zwazo a. Gen moun ki bat bravo lakontantman lò yo tande pawòl sa yo. Men pawòl sa yo fè lòt moun enkyete tou, paske yo di yo pa janm wè yon zwazo vole lò youn nan zèl li yo kase. Lakesyon kounyè a sètasavwa ki lès nan de zèl sa yo ki kase, e ki antibyotik nou plis bezwen pou swenyen maleng lan pou zwazo sa vole ale anvan gwo malfini fin retire tout plim sou do l.
Pa kouri leve men pou bay repons non... lave zòrèy (...)

Vizyon ak aksyon SOFA nan zafè lit kont vyolans sou fanm

Ekri jou lendi 18 fevriye 2002

Olga Benoit, Reskonsab Komisyon Vyolans SOFA - 18 fevriye 2002
Depi nan fondman li, Solidarite Fanm Ayisyen (SOFA) kòm yon òganizayon feminist otonòm angaje li pou mennen yon lit san pran souf pou konbat dominasyon ak sibòdinasyon fanm nan sosyete a, yon fason pou nou menm fanm nou rive jwi ak egzèse dwa nou kòm moun, tan n ap goumen pou yon sosyete egalitè.
Sitiyasyon vyolans sou fanm lan, jan kanmarad sè nou yo sòt demontre nan entèvansyon yo, se yon sitiyasyon inivèsèl, fanm divès peyi sou latè ap viv menm lè suivan reyalite divès peyi yo, kilti yo ak anpil lòt faktè, kab gen kèk nyans nan fason (...)

Pran leson sou Ayiti

Ekri jou mèkredi 13 fevriye 2002

Otè atik sa a, se HOWARD HIATT. Moun ki fè tradiksyon kreyòl se Guy S. Antoine, editè Windowsonhaiti. Li vin jwenn nou apati distribisyon Haiti Support Group.
Boston — Pami 28 milyon moun ann Afrik ki gen SIDA, ou pa twouve menm 25,000 ki jwenn medikamen. Sa w tande nan bouch ni responsab Nasyon Lemisfè Wès yo ni peyi kap soufri maleng sa — tankou Lafrikdisid ki chaje ak plizyè milyon moun ki bezwen trètman toutsuit, san reta — sè ke peyi pòv yo pa gen ase klinik, yo pa gen ase doktè, pa gen ase edikasyon pou pèmèt trete tout moun ki gen maladi sa. Se sa yo di tout tan nan diskisyon k ap fèt pou (...)

Repiblik Dominikèn : kondi machin ak senti sekirite, san telefòn selilè

Ekri jou mèkredi 13 fevriye 2002

Santo Domingo, 13 fevriye 2002 [AltèPrès] ---Tout chofè k ap kondi machin san senti sekirite epi ak telefòn selilè nan zòrèy yo, gen pou pase devan Tribinal sou sikilasyon, apati lendi 11 fevriye 2002 a an Repiblik Dominiken.
Se yon dispozisyon Otorite Metwopoliten Transpò Atè (AMET) pran depi semenn pase nan peyi vwazen Ayiti a, nan bi pou pwoteje lavi sitwayen ak sitwayèn nan Panyòl. AMET pa di anyen pou sa ki konsènen chofè motosiklèt k ap kondi san kas, kidonk san pwoteksyon pou tèt yo ak lavi pasaje yo pote.
Chofè k ap soti nan peyi d Ayiti dwe pran bon jan dispozisyon pou mete senti sekirite epi (...)

0 | ... | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440