Haiti
Ti chèz ba

Dosye, dokiman

Pran leson sou Ayiti

Ekri jou mèkredi 13 fevriye 2002

Otè atik sa a, se HOWARD HIATT. Moun ki fè tradiksyon kreyòl se Guy S. Antoine, editè Windowsonhaiti. Li vin jwenn nou apati distribisyon Haiti Support Group.
Boston — Pami 28 milyon moun ann Afrik ki gen SIDA, ou pa twouve menm 25,000 ki jwenn medikamen. Sa w tande nan bouch ni responsab Nasyon Lemisfè Wès yo ni peyi kap soufri maleng sa — tankou Lafrikdisid ki chaje ak plizyè milyon moun ki bezwen trètman toutsuit, san reta — sè ke peyi pòv yo pa gen ase klinik, yo pa gen ase doktè, pa gen ase edikasyon pou pèmèt trete tout moun ki gen maladi sa. Se sa yo di tout tan nan diskisyon k ap fèt pou (...)

Repiblik Dominikèn : kondi machin ak senti sekirite, san telefòn selilè

Ekri jou mèkredi 13 fevriye 2002

Santo Domingo, 13 fevriye 2002 [AltèPrès] ---Tout chofè k ap kondi machin san senti sekirite epi ak telefòn selilè nan zòrèy yo, gen pou pase devan Tribinal sou sikilasyon, apati lendi 11 fevriye 2002 a an Repiblik Dominiken.
Se yon dispozisyon Otorite Metwopoliten Transpò Atè (AMET) pran depi semenn pase nan peyi vwazen Ayiti a, nan bi pou pwoteje lavi sitwayen ak sitwayèn nan Panyòl. AMET pa di anyen pou sa ki konsènen chofè motosiklèt k ap kondi san kas, kidonk san pwoteksyon pou tèt yo ak lavi pasaje yo pote.
Chofè k ap soti nan peyi d Ayiti dwe pran bon jan dispozisyon pou mete senti sekirite epi (...)

0 | ... | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425