Haiti
Ti chèz ba

Dosye, dokiman

N ap reprann kontwòl Bòbòt nou !

Ekri jou mèkredi 1e oktòb 2003

Deklarasyon Enfofanm
KANPAY POU WETE TOUT PINISYON POU AVà’TMAN NAN AMERIK LATIN AK NAN KARAYIB DEKLARASYON 28 SEKTANM 2003
N ap reprann kontwòl Bòbòt nou ! Fè sèks pa vle di gwosès fòsè! Fè sèks pa vle di vyolans!
Depi plizyè lane, fanm nan lemond antye ap lonje dwèt sou yon maleng k ap minen lavi fanm, k ap minen sosyete a : Lalwa pa otorize fanm fè avòtman, lalwa kondane fanm pou yon pote gwosès yo pa vle !
Ann Ayiti, tankou nan anpil lòt peyi Amerik Latin ak Karayib, ireskonsabilite Leta nan zafè lasante, espesyalman nan lasante repwodiksyon ap bafwe dwa pou fanm jwenn lasante, alòske Sante (...)

Mesaj Enfofanm pou Fowòm Fanm nan 3èm APC

Ekri jou lendi 18 out 2003

Mesaj ENFOFANM, à’ganizasyon Defans Dwa Fanm nan Kad FOWà’M Nasyonal FANM
TWAZYàˆM ASANBLE PàˆP KARAYIB
Medam Onè !
ENFOFANM bese chapo l byen ba devan kokenn travay òganizasyon feminis yo pou mete kampe Fowòm Fanm nan nan kad preparasyon Twazyèm Asanble Pèp Karayib la. ENFOFANM konnen ki kokenn defi Fowòm sa reprezante nan kontèk nasyonal ak entènasyonal jounen jodi a. Reyisi Fowòm Fanm nan se yon gwo defi pou òganizasyon Fanm yo ak pou tout Pèp la pou konsolide yon Mouvman Sosyal ki chita sou otonomi, egalite, ekite, jistis ak lapè. Reyisi Twazyèm Asamble Pèp Karayib la se yon gwo defi pou konsolide (...)

La rèn Celia Cruz mouri, Viv la rèn!

Ekri jou vandredi 18 jiyè 2003

Lionel Legros NouYòk, 16 Jiye 2003
Apre midi a mekredi 16 Jiyè vè 3 zè yonn lan larèn mizik salsa , « la guarachera de Cuba » Celia Cruz mouri lan Fort Lee, New Jersey .Yo di li mouri alaj 79 an bò kote fanmil li. Li te fèt Cuba an 1935 lan pwovens Oriente. Celia te on rèn chantrèl, on potomitan mizik kibèn lan epi sa yo rele « world music » la. Pou nou menm Ayisyen, manmzel se on ektansyon mizik Afriken an tout peyil pase .Celia antre lan kè nou ak konsyans nou kòm pèp depi lan peryòd ane 1949 lè li te vini reprezante Cuba lan Bisantnè Pòtoprens. (...)

Kouman ekriven ayisyen yo wè pwodiksyon kreyòl yo ?

Ekri jou mèkredi 25 jen 2003

Potop., 25 jen 03, [AlterPresse]---Pwodui nan lang kreyòl pou ki moun ? Se sou tèm sa a yon konferans te fèt 18 jen nan jounal « Le Nouvelliste », pami aktivite ki te make 9èm edisyon « Livres en folie ». Plizyè ekriven Ayisyen ki ekri nan lang kreyòl, tankou Christophe Charles, Baudelaine Pierre, Déita ak Julio Jn Pierre te brase lide ak piblik la.
Baudelaine Pierre, ki fèk ekri yon woman an Kreyòl, ki rele Tètansanm, ankouraje lekòl an kreyòl an Ayiti. Baudelaine, ki t ap site pawòl Yves Dejean, fè konnen gen sèlman 2 al pou 3% moun ki pale fransè an Ayiti. Dapre ekriven an, elit ayisyen toujou (...)

Salè minimòm 70 goud la sòti sou jounal ofisyèl Monitè : analiz ak pozisyon Batay Ouvriye

Ekri jou lendi 26 me 2003

Batay Ouvriye
26 me 2003
BATAY OUVRIYE ap prevni tout travayè travayèz tout kalite ke dekrè sou salè minimòm 70 goud la sòti sou jounal Monitè depi jou ki te 17 avril 2003 a.
Nan analiz nou te fè nan dènye dokiman nou a "Pozisyon BATAY OUVRIYE sou Sitiyasyon Peyi a", an fevriye 2003, nou t ap montre kouman salè 70 goud la se yon rizib gouvènman lavalas la fè devan difikilte lavi travayè yo. Si nou kalkile pa rapò a lavichè a ki depi 1995 pa janm sispann monte, salè a ta dwe omwen 7.5 fwa lavalè 36 goud la, egal 270 goud. Si, koulye a, nou mete sou li valè goud la ki kontinye ap degrenngole devan sila (...)

0 | ... | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | ... | 440