Haiti
Ti chèz ba

Dosye, dokiman

"Derasinen pouvwa lavalas la se yon etap enpòtan (...) men (...) se pa sa sèlman k ap pote chanjman"

Ekri jou jedi 18 Desanm 2003

Pozisyon gwoup refleksyon ki nan inisyativ pou kanpe fwon nasyonal popilè Ayisyen sou konjonkti a
Jedi 18 Desanm 2003
Nou menm ansanm òganizasyon ki nan gwoup refleksyon pou mete kanpe yon fwon nasyonal popilè Ayisyen, nou konstate mobilizasyon pèp la jounen jodi a vize depa Aristid nan pouvwa a. Eslogan ki alamòd la "Aba Aristid"! genyen gwo kapasite pou mete moun nan lari. Sepandan demaske diktatè popilis kòwonpi pouvwa lavalas la, sou sèn politik la pap pote yon solisyon pou kriz la, ni oryante lese frape k ap fèt sou beton an nan enterè mas yo.
Menm lè nou menm òganizasyon nan gwoup (...)

OPC Bare gouvènman òlalwa a !

Ekri jou madi 25 novanm 2003

Deklarasyon Kòdinasyon Nasyonal k ap Plede Kòz Fanm yo (KONAP), nan okazyon 25 novanm 2003, jounen entènasyonal kont vyolans sou fanm
Depi 30 oktòb 2003, nou menm òganizasyon fanm ki nan KONAP nou dekrete gouvènman lavalas la òlalwa. Wi, nou di gouvènman an òlalwa lè l ap piye, teworize, vyole epi touye popilasyon yo. Wi, gouvènman lavalas la òlalwa, lè li rete nan sèvi ak pwoteje patizan li yo sèlman, ansanm ak bann chimè li yo. Gouvènman lavalas la montre li pa gen kapasite, li pa gen moral, ni kredibilite, ni lejitimite pou l gouvène peyi a. Pandan de (2) manda pouvwa lavalas la pi gwo (...)

Komite 2004 popilè : Pozisyon sou 200 lane " endepandans " Ayiti

Ekri jou mèkredi 19 novanm 2003

Nou resevwa dokiman sa a 19 novanm 2003
1804: mas esklav yo fè Revolisyon
Klas dominant yo fè dap piyanp sou li
2004: 200 lane mizè ak rezistans
Ann leve kanpe pou yon liberasyon tout bon
Nan pa pòt la
Nan dènye moman sa yo, nou tande anpil pale ap fèt sou kesyon 2004 la. Nan divès peyi ki an Ewòp, an Afrik ak nan Amerik la, kesyon an deja ap bouyi. Nan nivo pouvwa lavalas la, gen gwo pwopagann politik ki deja kòmanse fèt pou selebre 2004 ki pral fè nou 200 lane depi nou rache "dwa granmoun’’ nou anba men kolon franse.
Nan nivo sektè popilè yo, poko gen gwo pa ki fèt pou make 200 zan (...)

Kilès ki va gen lodas pote flè ?

Ekri jou lendi 17 novanm 2003

Powèm ekriven ayisyen defen Rene Filoktèt, ki pot ko janm pran lari
Kilès ki va gen lodas pote flè
Pon Wouj
Vètyè
Chanmas ?
Tout lofrann ki arimen ak lawont
Blese figi ki gen nen
Je pa pote bon sezon pou plante mayi
Si lannwit paf è konnen
Bèl douvanjou moun prevwa
Pou moun parèy yo
Gen sitèlman bri ki mangonmen sou tèt nou
Syèl la retresi
Gen sitèlman jwèt brital nan lari peyi nou
Timoun vyeyi an de tan
Mwen, mwen vomi mannigans ki bay kout ba,
ki souri,
ki beni, e ki touye moun frèt
Kilès ki, on lòt fwa ankò,
Va gen lodas pote flè Vètyè, Pon Wouj
Ak trayizon sou fron l ?
Tout lwa (...)

Inifòm, zam, sitirans ak enpinite ankouraje polisye pouse zèl nan fè zak vyolans sou fanm

Ekri jou lendi 17 novanm 2003

Nòt pou laprès Solidarite Fanm Ayisyen (SOFA)
15 novanm 2003
Menmjan ak makout, menmjan ak jandam lame dayiti, menjanm ak manm frap yo, anpil polisye konprann yo kab sèvi ak otorite yo epi fè abi pouvwa san kè sote. Polis Nasyonal la pa sispann aji kòm konplis oswa patisipe nan zak represyon ak kriminèl gouvèman lavalas la mande l fè olye li ranpli devwa konstitisyon an ba li. Jan tout moun kab konstate l, depi byen bonè apre Polis nasyonal la kreye, nou koumanse tande adwat agòch yon seri krim polisye ap fè tankou : Kidnaping ak vòl, mennen aktivite dwòg, regle kòz pèsonèl ak lòt moun, (...)

0 | ... | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | ... | 420