Haiti
Ti chèz ba

Dosye, dokiman

Doulè Kowòdinasyon rara nan Sid anpil, apre lanmò 38 moun nan aksidan Latibonit

Ekri jou lundi 20 mars 2017

Nòt Kowòdinasyon Rara nan Sid (KORASID)
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 20 mas 2017
38 FRE AK SE RARA NOU YO NAN LATIBONIT PA DWE MOURI POU GRANMESI
Noumenm, reprezantan Kowòdinasyon Rara nan Sid (KORASID) Ki gen ladan plis pase 120 bann rara k ap feraye nan divès seksyon nan komin Chantal, Kanperen, Tòbèk, Senlwi Disid ak Koto nou voye nòt sa a pou di kijan nou santi nou endiye, kouman n ap soufri, lè nou aprann kouman 38 manm rara nan Latibonit mouri krabinen epi plizyè lòt blese. Yo di nou se yon bis anraje ki t ap kouri ak tout boulin, ki vare sou 3 bann rara, pase sou moun yo tankou (...)

Edikatris Odette Roy Fombrun lanse yon lòt kout rèl kont fatra moral an Ayiti

Ekri jou vendredi 10 mars 2017

Deklarasyon Odette Roy Fombrun*
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 8 mars 2017
Apre rèl mwen te voye monte pou nou konbat fatra k ap envayi lari nou, jodi a mwen sètoblige rele amwey pou fatra imoralite k ap anvayi peyi a, k ap detwi tout sans moral popilasyon an, tout respè moun youn pou lòt, ni respè pwopriyete prive moun !
Fok preseprese nou frennen kalite fòm degradasyon sila a. Fòk nou kanpe ak tout fòs nou pou nou defann valè moral nou. Pawòl vilgè y ap sèvi pou fè jenès la chante danse oubyen pou distrè sosyete a sou rezo sosyo yo, fòk nou sispann yo preseprese. Kote enstitisyon moral nou yo (...)

Sitiyasyon ekonomik fanm riske vin pi mal toujou an Ayiti

Ekri jou mercredi 8 mars 2017

Deklarasyon SOFA nan okazyon 8 mas 2017
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 7 mas 2017
Soti 3 rive 5 mas 2017, Solidarite Fanm Ayisyèn-SOFA te reyini nan asanble delege pou diskite sou oryantasyon òganizasyon an vle bay tèt li pou 5 lane k ap vini yo epi diskite sou fason li pral òganize eleksyon pou renouvle dirijant yo nan tout nivo. Nan diskisyon ki fèt nan mitan 58 manm SOFA ki soti nan depatman Grandans, Sidès, Latibonit, Lwès, Plato Santral, Nòdwès, Nò, nou renouvle nesesite pou òganizasyon an kontinye sèvi yon zouti batay pou defann, pwoteje epi fè respekte dwa fanm onivo ekonomik, politik, (...)

Kat V pou pèp ayisyen

Ekri jou mèkredi 4 janvye 2017

Mesaj Regroupement des Haïtiens de Montréal contre l’occupation d’Haïti (REHMONCO)
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 3 janvye 2017
Nan lokasyon 2017 lan, 213 lane apre viktwa pèp ayisyen an sou sistèm eskavajis lan, n ap koube nou byen ba devan kouraj istorik pèp ayisyen an pandan n ap pote larezonnen nou. N ap voye yon kokenn kout chapo bay tout òganizasyon k ap lite pou lavi ka fleri, pou pyebwa lajistis ka donnen, pou sous dlo laverite ka koule, pou lesklavaj kaba nèt ale.
An patikiliye, n ap fomile kat V pou pèp la.
V pou vanyan : Pou rezistans lan kontinye djanm, pou lit lan donnen, pran (...)

Ayiti-Eleksyon : Konsènan desizyon BCEN pran pou verifye 12% pwosèvèbal yo

Ekri jou vandredi 23 Desanm 2016

Atik Claude Joseph*
Espesyal pou AlterPresse
Tradiksyon lib an Kreyòl: Roody Barthèlemy
Afè BCEN ki transpòte nan Sant tabilasyon pou al fè verifikasyon 12% pwosèvèbal (PV) sou baz aleyatwa a, pran yon lòt nivo nan kriz pòs elektoral k ap pase la a. Si desizyon sa a konfòm ak dispozisyon atik 74 règleman kontansye elektoral amande a, toutfwa nan sa ki gen pou wè avèk teknik estatistik yo, gen aspè ladan ki pa fin twò klè ki pa ta dwe nonplis neglije. Pou kòmanse, desizyon an nan fondman li bay kèk konfizyon. Echantiyon 1560 pwosèvèbal ki dwe obligatwaman gen ladan 27 kopi orijinal Pitit Dessalines yo (...)

0 | ... | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ... | 420