Haiti
Ti chèz ba

Dosye, dokiman

Rachèl, si ou te la …

Ekri jou jedi 11 janvye 2018

Pierre Michel Chéry*
Tèks sa a vin jwenn AlterPresse 9 janvye 2017
Pèmèt nou ouvè pawoli a avèk yon pawòl nou jwenn nan Jan 11 vèsè 21, "Seyè, si ou te la, frè m nan pa ta mouri". Pawòl sa a sòti nan Labib, yon liv sakre pèp izrayelyen ekri pou li vann istwa li ak lejann li bay lòt pèp. Si nou prete pawòl sa yo nan liv sakre yon lòt pèp, se paske nou konnen okenn lòt kilti, okenn lòt sivilizasyon pa ka defalke kilti pèp ayisyen an, okenn lòt kilti, okenn lòt sivilizasyon pa ka fè sivilizasyon pèp ayisyen disparèt san kite tras. Nou di sa, paske, matris kilti nou an, nou menm Ayisyen, matris sivilizasyon nou (...)

Ayiti : Akademi kreyòl ayisyen di mo pa l sou lanmò antwopològ Rachel Beauvoir Dominique

Ekri jou mardi 9 janvier 2018

Kominike Akademi Kreyòl Ayisyen
Dokimn sa a vin jwenn AlterPresse 8 janvye 2018
Konsèy Administrasyon Akademi Kreyòl Ayisyen aprann, avèk anpil tristès, lanmò antwopològ Rachel Beauvoir DOMINIQUE. Tristès li pi pwofon toujou lè li konnen KONSÈY AKADEMISYEN an, nan Asanble Jeneral li, an desanm 2017 la, te vote pou li apwouve kandidati defen an kòm Akademisyèn. Se yon konpetans AKA pèdi, se yon konpetans peyi nou pèdi. Sa fè nou mal !
Akademi Kreyòl Ayisyen bese byen ba devan depouy antwopològ Rachel Beauvoir DOMINIQUE. Nou mande fanmi defen an, espesyalman Achitèk Didier DOMINIQUE, mari li, pou yo (...)

Pouki ?

Ekri jou mercredi 3 janvier 2018

Pozisyon Regroupement des Haïtiens de Montréal contre l’Occupation d’Haïti (REHMONCO)
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 1e janvye 2018
Pou ane k ap vini an, n ap mande :
Pouki chak Nwèl, chak joudlan, se ak kè sere n ap voye V monte, menm si nou konnen yo p ap janm reyalize ?
Pouki, jan Manno t ap chante, fanm kase lezo pou lari, simayen ti tyovi pou al siye machin ou al pèdi vi yo nan faktori ?
Pouki ledikasyon, la swenyay, diyite pou yon sèl kategori moun ?
Pouki richès peyi nan men yon ti gwoup, yon ti minorite ki konsidire tèt yo siperiyè, ki wè pèp la tankou moun san dwa, san imanite ? (...)

Claude Pierre: Yon potomitan pou Akademi Kreyòl Ayisyen

Ekri jou mardi 27 juin 2017

Fritz Deshommes*
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 26 jen 2017
Claude se te yonn nan premye moun ki te ranmase kout rèl Inivèsite Leta a te fè pou mete kanpe Akademi Kreyòl Konstitisyon 1987 la prevwa a.
Se te nan mwa Oktòb 2008. VisRektè Rechèch la t ap louvri 12èm Kolok Etid Kreyòl ki t ap fèt nan peyi d Ayiti pou premye fwa. Li te tou pwofite branche patisipan yo sou kesyon Akademi Kreyòl la.
Claude annik tande pawòl la. Li pa t pran tan pou l te fè nou konnen jan kesyon sa a enterese l. Li te tou ofri sèvis li pou ede fè lide a vanse.
Nan moman sa a, Claude te deja sou yon bèl elan. (...)

Ayiti : Yon Leta 2 men nan pòch nan yon peyi toutouni

Ekri jou vandredi 9 jen 2017

Yon tèks Djems Olivier
AlterPresse resevwa tèks sa a 8 jen 2017
Dènye evènman k ap devlope nan peyi d Ayiti nan jou sa yo montre aklè kijan Leta Ayisyen fin depatcha chak jou pi plis. Sa nou ta rele otorite nan peyi a ta plis sanble ak yon gwoup moun ki, apre yo fin jwenn konfyans yon pati nan popilasyon an, òganize yo pou kontinye souse ti rès resous ki rete yo. Majorite popilasyon an, de bra balan, kontinye ap benyen nan salami (nou tout konn kisa m vle di) san yo pa konnen devan pye ki sen pou yo al woule chaplè ankò. Pandanstan, yon ti minorite zwit ap gagote tout richès peyi a. Ti (...)

0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ... | 425