Haiti

Batay pou entegrasyon moun andikape nan tout aktivite sosyete a ap kontinye pi rèd

Ekri jou lendi 2 Desanm 2002

Rezo Asosyatif Nasyonal pou Entegre Moun ki Andikape(RANIPH)
Okazyon Jounen Entenasyonal Pou Moun Andikape
3 desanm 2002
Batay pou entegrasyon moun andikape nan tout aktivite sosyete a ap kontinye pi rèd
Ane sa a tèm nou chwazi pou nou fè tout moun reflechi sou li , se AKSESIBLITE, sa vle di tou sa ki kapab fasilite moun andikape yo nan ale vini, regle zafè yo, jwenn enfòmasyon, sèvi avèk tou sa yon sitwayen bezwen nan lavi sosyete a.
Se pou tèt sa, nou te chache jwenn kolaborasyon Fakilte Syans Inivèsite Leta Ayiti, kote y ap prepare enjenyè, achitèk, ak lòt teknisyen nan zafè konstriksyon, (...)

GRALIP di non, li pa dakò pou yo bloke Dwa popilasyon an genyen pou jwenn enfòmasyon

Ekri jou mèkredi 27 novanm 2002

Pòtoprens, 26 novanm 2002 Deklarasyon
Gwoup Refleksyon ak Aksyon pou Libète Laprès (GRALIP) kondane ak tout fòs li pakèt mannnèv otorite ak patizan rejim nan ap fè, nan finisman ane 2002 sa a, pou anpeche popilasyon an jwenn enfòmasyon kòmsadwa sou evenman k ap pase an Ayiti yo depi apeprè 2 semenn. GRALIP ap denonse pretès rejim lavalas la ak patizan li yo toujou ap chèche bay tèt yo, pou fè fas kare ak revandikasyon lejitim popilasyon an anfavè lavi miyò nan peyi a. Pou maske feblès li genyen, rejim nan pa janm rate yon okazyon pou choute sou Laprès ki granmoun tèt li a, pou eseye, ak mechanste, (...)

Fanm yo mande mobilizasyon san pran souf pou yon lòt kalte politik an Ayiti

Ekri jou lendi 25 novanm 2002

"...nou lanse modòd pou tout sektè konsekan nan peyi a antre nan mobilizasyon san pran souf pou nou gen yon lòt kalite politik nan peyi Dayiti ki chita sou bezwen ak entèrè fanm yo ak tout rès popilasyon an." _________________________________________________________
Komite Kòdinasyon Nasyonal K ap Fè Pledwaye Sou Dwa Fanm Yo
25 novanm 2002
DEKLARASYON
Komite Kòdinasyon Nasyonal k ap fè Pledwaye sou Dwa Fanm yo pa kab kenbe endiyasyon li devan kalite sitiyasyon nou ap selebre 25 NOVANM, Jounen Entènasyonal Kont Vyolans sou Fanm ane sa a. Nou estomake pou wè depi 15 lane fanm yo kenbe yon (...)

Non pou vyolans ! Wi pou bare wout vyolans !

Ekri jou vandredi 22 novanm 2002

Pozisyon SOFA, Enfofanm ak Kay Fanm
22 novanm 2002
Aktivite pou prepare selebrasyon Jounen Entènasyonal kont vyolans sou Fanm nan, 25 novanm, te kontrarye akòz zak vyolans ak entimidasyon politik ki kontinye ap sakaje bil peyi a, chak fwa pi plis toujou ; espesyalman depi nan lannuit 22 pou rive 23 novanm 2002 a.
Apre zak maspinay ak kraponnay ki te fèt sou moun ki te patisipe nan rankont Inisyativ Sitwayèn te òganize nan Okap 16 ak 17 novanm ki sot pase a ; apre zak maspinay ak kraponay sou elèv ak etidyan/etidyant ki t ap manifeste pou deklare jan yo anvi viv nan yon peyi ki montre li gen (...)

Wanament : rezilta asanble rejyonal Kowalisyon Mounvan Pèp nan Amerik la

Ekri jou jedi 24 oktòb 2002

Premye Asanble COMPA nan Rejyon Karayib la Wanament, Ayiti
14 -15 - 16 Oktòb 2002
Deklarasyon
150 reprezantan òganizasyon nan mouvman sosyal nan Karayib la te reyini nan Wanament, soti 14 pou rive 16 Oktòb 2002, pou reyalize premye asanble rejyonal Kowalisyon mounvan Pèp nan Amerik la (KOMPA). Pami delegasyon ki te prezan yo, gen moun ki te soti toupatou an Ayiti, an Repiblik Dominikèn, nan Sent Lisi, Jamayik, Babad, Trinidad ak Tobago.
Nou te analize sitiyasyon ekonomik, sosyo-politik ak kiltirèl peyi nou yo ki anba gwo boulvès akòz sistèm ekonomik kapitalis mondyal la ki an kriz. Nou wè (...)

0 | ... | 845 | 850 | 855 | 860 | 865 | 870 | 875 | 880 | 885 | 890