Haiti

Mouvman Solidarite Entènasyonal Pou Dechouke Lamizè Ann Ayiti

Ekri jou lendi 22 novanm 2004

Kominike Fonkoze
AlterPresse resevwa dokiman sa a 19 novanm 2004
Sou inisyativ Fonkoze ak Zanmi Lasante, plizyè Espesyalis entènasyonal k ap goumen kont lamizè nan peyi pa yo (tankou Benngladèch, Kamewoun an Afrik, Bolivi ak Repiblik Dominikèn) te reyini pandan semèn lan nan Tomonn, yon kominote nan Plato Santral - Ayiti, pou bati yon pwogram kote yo kab rive dechouke lamizè ann Ayiti nan 10 lane k ap vini yo.
Fonkoze, se youn nan pi gwo enstitisyon mikwofinans ki egziste ann Ayiti - Zanmi Lasante, se youn nan pi gwo enstitisyon prive k ap bay swen sante nan zòn riral yo nan Plato (...)

Padova / Itali : Modòd mobilizasyon pou soutni ak chanje Nasyonzini

Ekri jou vandredi 19 novanm 2004

Kouvèti espesyal AlterPresse/Radyo Kiskeya
19/11/04 --- An prezans plis pase 250 delege enstitisyon ak òganizasyon divès sektè sosyal, Flavio Zanonato, Majistra Padova, nan Nò Itali, ouvè, nan maten 19 novanm nan, yon woumble entènasyonal k ap revandike chanjman nan Nasyonzini, pou òganizasyon mondyal la kab sèvi enterè majorite sitwayen ak sitwayèn nan lemond.
Majistra Zanotato vante valè lapè nan moman seremoni ouvèti ofisyèl deba sa yo k ap dewoule nan palè inivèsitè Padova, ki pote non palè Rezon. Anviwon 100 delege ki soti nan tout rejyon sou latè vin brase lide ak italyen ki mennen anpil lit pou (...)

Padova / Itali : Woumble sou refòm ki nesesè nan Nasyonzini

Ekri jou jedi 18 novanm 2004

Kouvèti espesyal AlterPresse/Radyo Kiskeya
18/11/04 --- Ki wòl Nasyon Zini dwe jwe nan lemond ? Kouman peyi rich ak peyi pòv kab devlope lòt fòm koperasyon ? Se kèk pami kesyon anviwon 70 jèn 13, 14 an nan lekòl « Falconetto », ki nan vil Padova, an Itali, ap poze tèt yo.
Yo reyini an atelye pou reflechi sou kòz ki fè gen peyi rich ak lòt ki pòv, kouman koperasyon kab fèt ant peyi rich ak peyi pòv epi kouman tout peyi kab egalego. Fòk peyi rich ak peyi pòv jwenn lòt fason pou kopere nan solidarite, dapre sa ki soti nan refleksyon yo.
Se yonn nan aktivite k ap fèt nan divès katye nan vil Padova pandan (...)

Poukisa Kreyòl ap pran pataswèl an Ayiti ?

Ekri jou lendi 8 novanm 2004

Youn kòmantè Michel-Ange Hyppolite sou remak AlterPresse parapò ak lanng kreyòl la Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 7 oktòb 2004
Si lanng ak kitlti kreyòl ap pran pataswèl anndan Ayiti, se paske pyès mounn osnon pyès gwoup òganize anndan peyi a poko vrèman leve lavwa pou fè respekte atik 5 konstitisyon 1987 la, ki di aklè :«Ayiti gen de lanng ofisyèl, kreyòl ak franse.» Pandan nou ap presize pou tout mounn ki ta genyen dout: Nou pa gen okenn je wouj ak itilizasyon lanng franse anndan peyi a, nou ap ensiste pou leta ayisyen bay lanng kreyòl la plas ki revyen li dedwa kòm lanng ofisyèl ki simante (...)

Tèt chaje pou jan lang ak kilti kreyòl la ap pran pataswèl

Ekri jou jedi 28 oktòb 2004

Nòt pou laprès SAKS
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 28 oktòb 2004
28 oktòb 2004 la fè12 lane depi Fondasyon SAKS ap Mennen kanpay pou fè respekte lang ak kilti kreyòl la. Demach sa a pòte nou òganize plizyè woumble ak chita pale ak dives lòt enstitisyon nan peyi a ki kwè nan mouvman sa a menm jan ak nou. Ane sa a, sitiyasyon peyi a, degre ensekirite a, fòse n voye pou yon lòt dat gwo kolòk entènasyonal ak tout konferans sou: Mouvman popilè, Kominikasyon popilè ak nouvèl teknoloji ak konferans sou Lang kreyòl ak nouvèl teknoloji ki te prevwa fèt nan pòtopres nan dat 26 pou rive 28 oktòb 2004 la. (...)

0 | ... | 845 | 850 | 855 | 860 | 865 | 870 | 875 | 880 | 885 | ... | 955