Haiti

Ayiti : Lanmò senatè Turneb Delpé, « yon gwo kou pou anpil militan politik »

Ekri jou sanmdi 3 jen 2017

Mesaj senpati BOURAD nan okazyon lanmò senatè Turneb J. Delpé
Kominike sa a vin jwenn AlterPresse 2 jen 2017
Se ak anpil lapèn Pati politik Bourad pou Remete Ayiti Debou (BOURAD) aprann nouvèl lanmò bridsoukou senatè Turneb Delpé, jou 26 me 2017 la.
Lanmò senatè Delpé a rive, apre yon maladi li sipòte ak kouraj, nan yon kontèks jeneral ki pote makfabrik anpil ensètitid, anpil kè kase pou tout patriyòt konsekan. Lè nou sonje kalte kontribisyon Senatè Delpé te pote nan lit demokratik yo pou peyi a pran yon lòt direksyon, depa sa a se yon gwo kou pou anpil militan politik. Nan yon kontèks kote peyi a (...)

Doulè Kowòdinasyon rara nan Sid anpil, apre lanmò 38 moun nan aksidan Latibonit

Ekri jou lundi 20 mars 2017

Nòt Kowòdinasyon Rara nan Sid (KORASID)
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 20 mas 2017
38 FRE AK SE RARA NOU YO NAN LATIBONIT PA DWE MOURI POU GRANMESI
Noumenm, reprezantan Kowòdinasyon Rara nan Sid (KORASID) Ki gen ladan plis pase 120 bann rara k ap feraye nan divès seksyon nan komin Chantal, Kanperen, Tòbèk, Senlwi Disid ak Koto nou voye nòt sa a pou di kijan nou santi nou endiye, kouman n ap soufri, lè nou aprann kouman 38 manm rara nan Latibonit mouri krabinen epi plizyè lòt blese. Yo di nou se yon bis anraje ki t ap kouri ak tout boulin, ki vare sou 3 bann rara, pase sou moun yo tankou (...)

Edikatris Odette Roy Fombrun lanse yon lòt kout rèl kont fatra moral an Ayiti

Ekri jou vendredi 10 mars 2017

Deklarasyon Odette Roy Fombrun*
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 8 mars 2017
Apre rèl mwen te voye monte pou nou konbat fatra k ap envayi lari nou, jodi a mwen sètoblige rele amwey pou fatra imoralite k ap anvayi peyi a, k ap detwi tout sans moral popilasyon an, tout respè moun youn pou lòt, ni respè pwopriyete prive moun !
Fok preseprese nou frennen kalite fòm degradasyon sila a. Fòk nou kanpe ak tout fòs nou pou nou defann valè moral nou. Pawòl vilgè y ap sèvi pou fè jenès la chante danse oubyen pou distrè sosyete a sou rezo sosyo yo, fòk nou sispann yo preseprese. Kote enstitisyon moral nou yo (...)

Sitiyasyon ekonomik fanm riske vin pi mal toujou an Ayiti

Ekri jou mercredi 8 mars 2017

Deklarasyon SOFA nan okazyon 8 mas 2017
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 7 mas 2017
Soti 3 rive 5 mas 2017, Solidarite Fanm Ayisyèn-SOFA te reyini nan asanble delege pou diskite sou oryantasyon òganizasyon an vle bay tèt li pou 5 lane k ap vini yo epi diskite sou fason li pral òganize eleksyon pou renouvle dirijant yo nan tout nivo. Nan diskisyon ki fèt nan mitan 58 manm SOFA ki soti nan depatman Grandans, Sidès, Latibonit, Lwès, Plato Santral, Nòdwès, Nò, nou renouvle nesesite pou òganizasyon an kontinye sèvi yon zouti batay pou defann, pwoteje epi fè respekte dwa fanm onivo ekonomik, politik, (...)

Kat V pou pèp ayisyen

Ekri jou mèkredi 4 janvye 2017

Mesaj Regroupement des Haïtiens de Montréal contre l’occupation d’Haïti (REHMONCO)
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 3 janvye 2017
Nan lokasyon 2017 lan, 213 lane apre viktwa pèp ayisyen an sou sistèm eskavajis lan, n ap koube nou byen ba devan kouraj istorik pèp ayisyen an pandan n ap pote larezonnen nou. N ap voye yon kokenn kout chapo bay tout òganizasyon k ap lite pou lavi ka fleri, pou pyebwa lajistis ka donnen, pou sous dlo laverite ka koule, pou lesklavaj kaba nèt ale.
An patikiliye, n ap fomile kat V pou pèp la.
V pou vanyan : Pou rezistans lan kontinye djanm, pou lit lan donnen, pran (...)

0 | ... | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | ... | 580