Haiti

Alfabetizasyon : Fè nwa ak limyè

Ekri jou sanmdi 9 septanm 2006

Lèt tou louvri Konsèy Eidkasyon Granmoun nan Amerik Latin la (CEAAL) pou gouvènman ak pèp Amerik Latin yo
Lèt sa a pibliye 8 sektanm 2006, Jounen Entènasyonal Alfabetizasyon AlterPresse resevwa dokiman sa a 9 septanm 2006, nan men Branch CEAAL an Ayiti Nan anpil peyi gen batay san pran souf kap mennen sou zafè pa konn li ak pa konn ekri. « Se te tankou sòti nan yon ti twou fènwa pou ale nan limyè ». Se sa yon madanm ki rele Ejeni ki te aprann li ak ekri nan laj 65 ane. « Mwen pa te konn fè ni yon trè, mwen pa te janm ale lekòl. Jodi a mwen ekri lèt voye pou manman m. Kounye a, mwen aprann (...)

Chandèl mande Leta an Ayiti voye je sou sa k ap pase nan lekòl prive ak kongreganis yo

Ekri jou mèkredi 6 septanm 2006

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse nan dat 4 septanm 2006
Pozisyon CHANDàˆL sou pwoblèm lekòl prive ak lekòl kongreganis, kap koupe gòj paran pou pran lajan
Sa k ap pase nan zafè lekòl prive ak lekòl kongreganis nan peyi a, se yon eskandal ki merite denonse. Chak jou n ap tande rèl dezespwa yon seri paran ki pa gen pèsonn pou defann yo anba kout ponya direktè ak direktris lekòl prive ak lekòl kongreganis yo. Alòske, konstitisyon 1987 la, nan atik 32-1 li di « se pou leta mete lekòl gratis pou tout moun ». Sa vle di, se yon dwa tout moun genyen pou yo jwenn bon jan ledikasyon. Se yon obligasyon leta (...)

Restavèk, on lòt fòm esklavay an Ayiti

Ekri jou sanmdi 26 out 2006

Pòtoprens, 26 dawou 06 [AlterPresse] --- Fenomèn restavèk, se youn nan fòm esklavay ki ekziste an Ayiti, detan y ap selebre, nan dat 23 out 2006 la, jounen entènasyonal pou fè sonje komès esklav ak lè system esklavaj la te kraze.
Sou apeprè 200 mil timoun ki nan sitiyasyon rete lakay moun, 70 pou san ladan yo se tifi.
Divès kalite travay nan kay ki depase laj yo, espwatasyon fòs kouray yo, jouman ak lòt ki pase diyite yo kòm moun anba pye, tout kalte vyolans sou kò yo ak vyolans moral : se maswife sa yo timoun restavèk yo ap monte chak jou an Ayiti.
Pi fò nan restavèk yo sòti nan vil pwovens peyi d (...)

Liberasyon yon sitwayen franse bandi ak zam te kidnape

Ekri jou sanmdi 26 out 2006

Pòtoprens, 26 dawou 06 [AlterPresse] --- Sitwayen franse, Christophe Jeff, bandi te kidnape jedi nan Pòtoprens jwenn liberasyon l vandredi apremidi 25 out 2006, dapre enfòmasyon ki vin jwenn ajans sou entènèt AlterPresse.
Ajans la pa rive konnen si fanmi Christophe Jeff ta bay bandi yo lajan pou yo lage l, apre anpil negosyasyon ki te fèt pou sa.
Dapre divès sous enfòmasyon, kidnapè yo te mande 300 mil dola meriken pou te kapab lage sitwayen franse a.
Bandi yo te fè dappiyanp sou Jeff, nan machin li, nan Dèlma, nan Lès Pòtoprens, epi mennen l, nan yon lòt machin, yon kote pèsonn pa t rive (...)

Plizyè òganizasyon deklare gouvènman an pa gen " volonte pou konbat lavichè a "

Ekri jou madi 22 out 2006

Deklarasyon final Fowòm nasyonal kont lavi chè ak plan neyoliberal, 18 pou rive 21 out 2006, nan Pòtoprens
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 22 out 2006
Nou, òganizasyon ki soti nan diferan sektè andedan 8 depatman nan peyi Dayiti, nou te reyini sou envitasyon Kolektif Mobilizasyon Kont Lavichè nan yon fowòm nasyonal kont lavi chè ak plan neyoliberal kay pe Tòlann yo nan kafou, soti 18 pou rive 21 out 2006. Nan fowòm nasyonal sa a, nou te reflechi sou move konsekans aplikasyon plan lanmò neyoliberal la, pwoblèm lavichè a ak estrateji batay nou dwe mennen pou n konbat plan sa a. Nan divès (...)

0 | ... | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | ... | 845