Haiti

Oganizasyon Batay ouvriye swete gen jefò ki va fèt pou bay peyi d Ayiti lòt altènativ

Ekri jou mardi 15 mai 2007

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse nan dat 11 me 2007
Sa fè 1 an depi peyi a gen yon lòt direksyon nan tèt li.
Se sèten pwofondè kriz la lakòz pèsonn pa ta ka atann yo a de chanjman kalitatif rapid. Men li rete nesesè nou byen metrize tandans yo e klè kote nou prale.
Sitiyasyon an difisil anpil e l ap vin pi difisil chak jou pou ouvriye, travayè tout kalite, ansanm ak rès mas popilè yo. Sa mande nou konnen sa n ap fè. Pou byen konnen sa n ap fè a, li nesesè pou nou konprann nan ki toubiyon nou ye e pran pozisyon pou nou AJI.
Malgre evolisyon sou kesyon ensekirite a, sitiyasyon malouk la bay yon gwo (...)

Bilan kritik Mouvman Demokratik Popilè (Modep) sou premye ane Prezidan Preval la

Ekri jou mardi 15 mai 2007

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse nan dat 14 me 2007
14 me 2006, 14 me 2007, fè Prezidan Preval yon lane depi li pran direksyon Leta a.
Nan eleksyon fevriye 2006 yo, mas popilè yo te pran lari pou al vote an mas. Anpil lidè politik, ki te pran kanè nan men pèp la, te blije al bwè te vèvenn.
Malgre konfizyon ki te genyen sou eleksyon yo ak sou kalite kandida ki te nan kous la, pifò moun nan mas yo te al vote kandida Lespwa a nan eleksyon 7 fevriye yo.
Apre eleksyon yo, mas yo te blije pran lari pou al defann vòt sa a. Mas yo te vote Rene Preval pou rezoud pwoblèm mizè, chomaj, grangou, (...)

Batay ouvriye lonje dwèt sou fason gouvènman Ayiti a rekipere dat PREMYE ME a

Ekri jou mardi 8 mai 2007

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse nan dat 7 me 2007
Tankou anba tout gouvènman pi reyaksyonè yo ki te toujou ap bat pou moun rete nan fè nwa, gouvènman Preval/Aleksi a, ane sa a ankò, komemore Premye Me nan kad yon alyenasyon total kapital sou sa dat sa a reprezante tout bon vre pou travayè nan lemonn antye.
Se depi sou Maglwa pratik sa a te mete sou pye pi fèmeman, dekwa pou fè ouvriye ak travayè tout kalite bliye, oswa pa konnen, ki sa ki te Premye Me nan listwa lit travayè.
Ane sa a ankò, lè pèp ayisyen, lè pwogresis konsekan te ka atann yo a de lòt kalite manifestasyon bò kote yon prezidan, yon (...)

Kenbe Premye me a nan tradisyon batay kont espwatasyon mas travayè yo

Ekri jou mardi 8 mai 2007

Tèks nou pral li la a, se on reyaksyon apre pozisyon ak revandikasyon divès òganizasyon an Ayiti sou dat 1e me 2007 la, ki se moman refleksyon pou travayèz ak travayè, an menm tan sou kesyon agrikilti peyi a.
Anba kòmantè a, n ap jwenn on tèks an franse Rosa Luxembourg te ekri sou kote 1e me a soti nan batay travayèz ak travayè yo sou latè.
Yon Tèks Gerald Etienne
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse nan dat 5 me 2007
Chè konpatriyòt, Toudabò, fòk mwen felisite nou pou bon travay enfòmasyon ak edikasyon AlterPresse ap fè onivo nasyonal ak entènasyonal. Kenbe fèm. Peyi a bezwen plis fowòm, tankou nou (...)

1e me : se Jounen Lit travayè ak travayèz

Ekri jou mardi 1er mai 2007

Pozisyon SOFA, PAPDA, ICKL, RAFU, MODEP, CRAD ak Tèt Kole ti Peyizan Ayisyen
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 1e 2007 Depi plis pase 50 lane Otorite Leta yo mete ansanm avèk Patwon yo pa sispann fè konplo ak mannèv gwo ponyèt pou yo pran nan men travayè ak travayèz peyi d’Ayiti gwo valè istorik jounen 1e me a genyen nan lit klas travayè a ap mennen pou chanje kondisyon lavi li devan eksplwatasyon li sibi nan men gwo chabrak. Nan lane 1950 rejim koudeta militè Paul Eugène Magloire te soti pou etenn mouvman travayè ak travayèz nan peyi a anba gwo represyon. Sistèm kraze brize lit travayè yo te (...)

0 | ... | 550 | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | ... | 820