Haiti

Konsiderasyon sou Katastwòf ki pase nan vil Gonayiv ak nan Nòdwès

Ekri jou jedi 7 oktòb 2004

Nòt pou Laprès Mouvman Demokratik Popilè
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 2 oktòb 2004
Pou noumenm nan Mouvman Demokratik Popilè (MODEP), evennman ki pase nan lannuit 18 septanm 2004 la nan vil Gonaiyv, ak nan Nòdwès peyi a, se pa yon aza. Plizyè moun ak òganizasyon te prevwa yon katastwòf te ka rive nan nenpòt ki moman nan nenpòt ki zòn nan peyi a. Evennman Fon Vèret yo se te yon premye anons. Si sa rive la, se pa paske pèp ayisyen oubyen moun Gonaiyv ak moun Fon Vèrèt se malfektè tankou jan yon bann pawòl vle fè kwè, sinon se pa yo menm ki t ap viktim.
Degradasyon an, se konsekans debwazman san rete (...)

Katastwòf an Ayiti : Eske se move jesyon peyi a pandan plizyè lane ki fè n rive nan eta sa a?

Ekri jou mèkredi 6 oktòb 2004

Nòt pou laprès Komisyon Jistis ak Lapè
AlterPresse resevwa dokiman sa a 22 septanm 2004
Devan dezolasyon siklòn Jà n kite dèyè nan depatman Latibonit, Nòdwès ak Nò, Komisyon Jistis ak Lapè nasyonal la esprime tout senpati li bay moun ki viktim yo. Ki moun ki te kwè sa te kapab rive, pou fòs dlo fè tout dega sa a, pran lavi tout moun sa yo ? Peyi nou an vin fèb ak san defans. Eske se move jesyon peyi a pandan plizyè lane ki fè n rive nan eta sa a?
Yon fason espesyal Komisyon an esprime senpati l ak kominote Pè Obla yo ki pèdi yon apòt ki te mete vi l nan sèvis moun lalèp yo nan zòn Gonayiv (...)

Ki kote lit mas popilè yo ye ?

Ekri jou jedi 30 septanm 2004

Pozisyon divès òganizasyon nan lokazyon trèzyèm anivèsè koudeta 30 septanm 1991 la
AlterPresse resevwa dokiman sa a 30 septanm 2004
Jou k ap jedi 30 septanm 2004 la ap fè trèz (13) ane depi Lame d Ayiti te fè yon koudeta sanginè epi masakre pèp la ki t ap defann dwa pou l fè pwòp chwa l nan zafè politik peyi a. Si koudeta a te chavire gouvènman konstitisyonèl Aristide la, pi gwo objetif li se te kase ren mouvman popilè a epi pèmet klas dominant yo ak enperyalis yo vanse nan pwojè anti popilè yo vle tabli nan peyi a. Kidonk zak sa a pa t vize gouvènman Aristide la sèlman. Dayè gouvènman Aristide te gen tan (...)

Yon kout rèl anmwe pou reyabilite anviwonman peyi d Ayiti

Ekri jou jedi 30 septanm 2004

Pozisyon Federasyon Gwoupman PeyizanBelfontèn (FGPB) AlterPresse resevwa dokiman sa a 30 septanm 2004
Pwosesis degradasyon anviwonman peyi d Ayiti a pa kòmanse jodi a, li remonte depi premye kòmansman kolonizasyon peyi a. Fondamantalman fenomèn anviwonman sa a ki menase detwi tout peyi a se konsekans chwa ekonomik k ap fèt depi nan tan lakoloni pou rive jounen jodi a. Chwa ekonomik sa yo pa janm vize pwoteje ak renouvle anviwonman peyi a.
Federasyon Gwoupman Peyizan Bèlfontèn (FGPB) ap raple pou listwa, anvan debakman Kristòf (...)

Militan feminis estomake poutèt fason piblisite sèvi ak kò fanm

Ekri jou mèkredi 8 septanm 2004

Nòt pou laprès Gwoup jèn fanm inivèsitè ak lòt fanm pwofwsyonèl ki fèk patisipe nan « Fòmasyon Feminis Kont vyolans sou Fanm »
AlterPresse resevwa dokiman sa a 1e septanm 2004
Nou menm jèn fanm inivèsitè ak lòt fanm pwofesyonèl ki te patisipe nan « fomasyon entèvansyon feminis kont vyolans sou fanm » SOFA te oganize pandan 2 denye semèn ki sòt pase yo, Nou te profite espas sa pou nou reflechi sou diferan fòm vyolans fanm ayisyen ap sibi. Nan refleksyon sa nou konstate sossyete ayisyen nan rale yon gwo bak malgre gwo batay k’ap fèt depi nan lane 86 kont itilizasyon kò fanm kòm machandiz na piblisite.
Nan (...)

0 | ... | 550 | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | ... | 655