Haiti

Ki kote lit mas popilè yo ye ?

Ekri jou jedi 30 septanm 2004

Pozisyon divès òganizasyon nan lokazyon trèzyèm anivèsè koudeta 30 septanm 1991 la
AlterPresse resevwa dokiman sa a 30 septanm 2004
Jou k ap jedi 30 septanm 2004 la ap fè trèz (13) ane depi Lame d Ayiti te fè yon koudeta sanginè epi masakre pèp la ki t ap defann dwa pou l fè pwòp chwa l nan zafè politik peyi a. Si koudeta a te chavire gouvènman konstitisyonèl Aristide la, pi gwo objetif li se te kase ren mouvman popilè a epi pèmet klas dominant yo ak enperyalis yo vanse nan pwojè anti popilè yo vle tabli nan peyi a. Kidonk zak sa a pa t vize gouvènman Aristide la sèlman. Dayè gouvènman Aristide te gen tan (...)

Yon kout rèl anmwe pou reyabilite anviwonman peyi d Ayiti

Ekri jou jedi 30 septanm 2004

Pozisyon Federasyon Gwoupman PeyizanBelfontèn (FGPB) AlterPresse resevwa dokiman sa a 30 septanm 2004
Pwosesis degradasyon anviwonman peyi d Ayiti a pa kòmanse jodi a, li remonte depi premye kòmansman kolonizasyon peyi a. Fondamantalman fenomèn anviwonman sa a ki menase detwi tout peyi a se konsekans chwa ekonomik k ap fèt depi nan tan lakoloni pou rive jounen jodi a. Chwa ekonomik sa yo pa janm vize pwoteje ak renouvle anviwonman peyi a.
Federasyon Gwoupman Peyizan Bèlfontèn (FGPB) ap raple pou listwa, anvan debakman Kristòf (...)

Militan feminis estomake poutèt fason piblisite sèvi ak kò fanm

Ekri jou mèkredi 8 septanm 2004

Nòt pou laprès Gwoup jèn fanm inivèsitè ak lòt fanm pwofwsyonèl ki fèk patisipe nan « Fòmasyon Feminis Kont vyolans sou Fanm »
AlterPresse resevwa dokiman sa a 1e septanm 2004
Nou menm jèn fanm inivèsitè ak lòt fanm pwofesyonèl ki te patisipe nan « fomasyon entèvansyon feminis kont vyolans sou fanm » SOFA te oganize pandan 2 denye semèn ki sòt pase yo, Nou te profite espas sa pou nou reflechi sou diferan fòm vyolans fanm ayisyen ap sibi. Nan refleksyon sa nou konstate sossyete ayisyen nan rale yon gwo bak malgre gwo batay k’ap fèt depi nan lane 86 kont itilizasyon kò fanm kòm machandiz na piblisite.
Nan (...)

KONAP chwazi reprezantant sektè fanm lan nan Konsey Deta a

Ekri jou mèkredi 25 out 2004

Deklarasyon Kòdinasyon Nasyonal k ap Plede Kòz Fanm (KONAP)
AlterPresse resevwa dokiman sa a 24 out 2004
Kòdinasyon Nasyonal k ap Plede Kòz Fanm (KONAP), nan konferans pou laprès li te fè nan dat 16 jen 2004 te fikse pozisyon li sou sitiyasyon Konsèy Saj la, anmenm tan li te pran responsablite devan Nasyon an pou lanse pwosesis pou fanm yo gen reprezantant pa yo nan Konsèy Deta a, nan kad elajisman Konsèy Saj la. KONAP te angaje l nan demach sa a ki koresponn yon bò, ak youn nan objektif li pou fanm yo prezan nan tout espas kote desizyon ap pran epi yon lòt bò, ak prensip patisipasyon tout sektè (...)

Kwasans ak dwa moun: twa (3) dimansyon travay

Ekri jou vandredi 6 out 2004

Atik ki soti nan Mèt Kò Veye Kò, bilten Platfòm Ayisyen k ap Defann Dwa Moun (POHDH), nimewo 2, jiyè 2004
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 4 out 2004
Semèn ki sòt pase yo, kèk medya (radyo sitou) te chita sou sitiyasyon ouvriye k ap travay nan izin CODEVI yo nan zòn franch Wanament lan. Menm si sa pa t dire, ti tan yo te bay pou trete kesyon sa a te kont pou lonje dwèt sou pwoblèm yo. Pou Platfòm nan k ap chèche sansiblize lopinyon piblik la sou dwa ekonomik, sosyal ak kiltirèl yo se deja yon bon bagay paske sitiyasyon ouvriye yo, pwoblèm sosyal yo pa janm jwenn plas yo merite nan aktyalite a. (...)

0 | ... | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | ... | 645