Haiti

Padova / Itali : Woumble sou refòm ki nesesè nan Nasyonzini

Ekri jou jedi 18 novanm 2004

Kouvèti espesyal AlterPresse/Radyo Kiskeya
18/11/04 --- Ki wòl Nasyon Zini dwe jwe nan lemond ? Kouman peyi rich ak peyi pòv kab devlope lòt fòm koperasyon ? Se kèk pami kesyon anviwon 70 jèn 13, 14 an nan lekòl « Falconetto », ki nan vil Padova, an Itali, ap poze tèt yo.
Yo reyini an atelye pou reflechi sou kòz ki fè gen peyi rich ak lòt ki pòv, kouman koperasyon kab fèt ant peyi rich ak peyi pòv epi kouman tout peyi kab egalego. Fòk peyi rich ak peyi pòv jwenn lòt fason pou kopere nan solidarite, dapre sa ki soti nan refleksyon yo.
Se yonn nan aktivite k ap fèt nan divès katye nan vil Padova pandan (...)

Poukisa Kreyòl ap pran pataswèl an Ayiti ?

Ekri jou lendi 8 novanm 2004

Youn kòmantè Michel-Ange Hyppolite sou remak AlterPresse parapò ak lanng kreyòl la Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 7 oktòb 2004
Si lanng ak kitlti kreyòl ap pran pataswèl anndan Ayiti, se paske pyès mounn osnon pyès gwoup òganize anndan peyi a poko vrèman leve lavwa pou fè respekte atik 5 konstitisyon 1987 la, ki di aklè :«Ayiti gen de lanng ofisyèl, kreyòl ak franse.» Pandan nou ap presize pou tout mounn ki ta genyen dout: Nou pa gen okenn je wouj ak itilizasyon lanng franse anndan peyi a, nou ap ensiste pou leta ayisyen bay lanng kreyòl la plas ki revyen li dedwa kòm lanng ofisyèl ki simante (...)

Tèt chaje pou jan lang ak kilti kreyòl la ap pran pataswèl

Ekri jou jedi 28 oktòb 2004

Nòt pou laprès SAKS
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 28 oktòb 2004
28 oktòb 2004 la fè12 lane depi Fondasyon SAKS ap Mennen kanpay pou fè respekte lang ak kilti kreyòl la. Demach sa a pòte nou òganize plizyè woumble ak chita pale ak dives lòt enstitisyon nan peyi a ki kwè nan mouvman sa a menm jan ak nou. Ane sa a, sitiyasyon peyi a, degre ensekirite a, fòse n voye pou yon lòt dat gwo kolòk entènasyonal ak tout konferans sou: Mouvman popilè, Kominikasyon popilè ak nouvèl teknoloji ak konferans sou Lang kreyòl ak nouvèl teknoloji ki te prevwa fèt nan pòtopres nan dat 26 pou rive 28 oktòb 2004 la. (...)

Konsiderasyon sou Katastwòf ki pase nan vil Gonayiv ak nan Nòdwès

Ekri jou jedi 7 oktòb 2004

Nòt pou Laprès Mouvman Demokratik Popilè
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 2 oktòb 2004
Pou noumenm nan Mouvman Demokratik Popilè (MODEP), evennman ki pase nan lannuit 18 septanm 2004 la nan vil Gonaiyv, ak nan Nòdwès peyi a, se pa yon aza. Plizyè moun ak òganizasyon te prevwa yon katastwòf te ka rive nan nenpòt ki moman nan nenpòt ki zòn nan peyi a. Evennman Fon Vèret yo se te yon premye anons. Si sa rive la, se pa paske pèp ayisyen oubyen moun Gonaiyv ak moun Fon Vèrèt se malfektè tankou jan yon bann pawòl vle fè kwè, sinon se pa yo menm ki t ap viktim.
Degradasyon an, se konsekans debwazman san rete (...)

Katastwòf an Ayiti : Eske se move jesyon peyi a pandan plizyè lane ki fè n rive nan eta sa a?

Ekri jou mèkredi 6 oktòb 2004

Nòt pou laprès Komisyon Jistis ak Lapè
AlterPresse resevwa dokiman sa a 22 septanm 2004
Devan dezolasyon siklòn Jà n kite dèyè nan depatman Latibonit, Nòdwès ak Nò, Komisyon Jistis ak Lapè nasyonal la esprime tout senpati li bay moun ki viktim yo. Ki moun ki te kwè sa te kapab rive, pou fòs dlo fè tout dega sa a, pran lavi tout moun sa yo ? Peyi nou an vin fèb ak san defans. Eske se move jesyon peyi a pandan plizyè lane ki fè n rive nan eta sa a?
Yon fason espesyal Komisyon an esprime senpati l ak kominote Pè Obla yo ki pèdi yon apòt ki te mete vi l nan sèvis moun lalèp yo nan zòn Gonayiv (...)

0 | ... | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | ... | 645