Haiti

Li lè, li tan pou tout politisyen yo koute vwa pòv yo

Ekri jou madi 11 mas 2003

Nòt pou laprès Komisyon Episkopal Nasyonal Jistis ak Lapè
5 mas 2003
« Politisyen yo panse tout moun ap fè politik, yo pa bezwen manje ». Se konsa Komisyon Nasyonal Jistis ak Lapè te di nan okazyon Asanble jeneral li, jou ki te 6 desanm 2002. Depi lè a, anyen pa chanje.
Moun sila yo ki t ap goumen yon jou pou demokrasi e respè moun nan peyi a, jodi a twouve yo dozado. Se entolerans ak vyolans nan mitan yo k ap vale devan. Se pèp la k ap soufri. Se lòt, se sa k pa t janm te kwè nan demokrasi ak patisipasyon toutbon, se yo k ap pwofite e ki vin pi rich ak pi awogan chak jou.
Jodi a, Komisyon (...)

Rèv bèl Karayib (...) tounen chimè

Ekri jou jedi 6 mas 2003

Prezantasyon jounalis Colette Lespinasse, ki t ap anime 21 fevriye 2003 nan Pòtoprens seyans lansman travay pou Asanble Pèp Karayib ki pral fèt Okap nan mwa out 2003
Mesye Dam lasosyete bonjou,
Tanbou nou sot tande la a, li soti lwen, byen lwen, nan kontinan kote yo t al chache nou an, an Afrik, pou mennen nou nan Karayib la, pou mennen nou sou zile Ayiti.
Yo te fè dappiyanp sou nou, pati ak nou, de men n, de pye n. Yo pa t kite n pran anyen. Men nou te mache ak yon bagay kanmenm, nan fon kè n, yon bagay pèsonn pa p ka janm retire. Nou te pati ak diyite n kòm moun, ak rèv nou pou (...)

Pozisyon Batay Ouvriye sou sitirasyon peyi Ayiti

Ekri jou mèkredi 26 fevriye 2003

Analiz konjonkti Batay Ouvriye, yon enstitisyon ki bay ankadreman nan milye ouvriye an Ayiti
Fevriye 2003
« 2001 ap bon kan menm ». Se sa yo te di… E nou tout wè sa ki pase. Pi rèd, kounye a, 2003 a louvè sou nou nan yon sitiyasyon ki pi mal toujou pase sa nou te janm konnen.
Menm si sitiyasyon an pa bon pou anpil moun, men se pou nou menm nan mas pèp la, li pi pa bon. Se toujou pou nou li pi pa bon. Paske se nou ki esplwate, apovri an pèmanans, kidonk ki gen mwens mwayen pou sipòte difikilte ekonomik yo. Men tou paske se nou leta reyaksyonè a la pou pèsekite, kidonk se nou ki jiskaprezan (...)

Lansman III zyèm asanble pèp karayib

Ekri jou vandredi 21 fevriye 2003

Deklarasyon
21 fevriye 2003
Nou menm ki reyini isit la, nan Pòtoprens, jodi 21 fevriye 2003 a,
Nou menm reprezantan divès sektè nan popilasyon an,
Nou menm ayisyèn, ayisyen, fanm, gason, etidyan, jèn, travayè, travayèz, peyizan, ouvriye, elèv lekòl ki reprezante la a,
Nou deklare nou lanse devan lasosyete a : III zyèm Asanble Pèp Karayib la kap fèt an Ayiti pran 20 pou rive 24 dawou 2003.
Nou vle mache sou liy Komite rejyonal Asanble Pèp Karayib yo fikse pou III zyèm Asanble sa a, ki se Konstui yon Karayib kote peyi sa yo granmoun tèt yo, kote pèp yo egal ego ak viv an pè.
Reyalize bagay saa (...)

Deklarasyon yon dizèn òganizasyon ak enstitisyon nan sosyete sivil la Sou kontèks politik la

Ekri jou madi 24 Desanm 2002

Pòtoprens jou ki 16 desanm 2002
Depi kèk semèn sitiyasyon boulvès k ap brase bil peyi a pran yon vitès siperyè. Lit sosyal ak politik yo relanse. Flanm mobilizasyon popilè tout bon vre a kòmanse limen. Yon lòt fwa ankò, se jenès la (etidyan, elèv) ak divès lòt sektè ki deside avanse yon fason total kapital nan chimen lit ak mobilizasyon an.
Nou apiye òganizayon ki kwè li nesesè pou ankouraje kokenn chenn mobilizasyon sa a, òganize l pandan n ap poze kesyon sou pwoblèm fondal natal sosyete a nan konjonkti sa a. Nou kwè li nesesè pou kan popilè a bay lavalas ak prezidan Aristid kanè paske yo pa fè (...)

0 | ... | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | 565 | ... | 570