Haiti

Ayiti : “Leta ak distribitè gaz yo, kreye yon fo kriz gaz”

Ekri jou vendredi 9 janvier 2009

Pozisyon Mouvman Demokratik Popilè (MODEP)
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse nan dat 9 janvye 2009
Depi nan koumasman ane a, Mouvman Demokratik Popilè konstate Leta ak distribitè gaz yo, kreye yon fo kriz gaz sou mache Ayisyen an. Nan kat kwen peyi a, sitwayen yo, anpatikilye chofè yo gen gwo difikilte pou yo jwenn gaz pou mennen aktivite yo. Pandanstan, nan tout kwen nan peyi a, gaz nan galon ak nan dwoum fè kenken. Douvan sitiyasyon tèt chaje sa a, moun yo bay tout kalite esplikasyon sou sa k ap pase a. Sèten manm nan ANADIPP di se pwoblèm livrezon, gen lòt ki di se pwoblèm kominikasyon. (...)

2009 : Fòk nou pwodwi plis Manje pou Ayiti ka Viv ak Diyite

Ekri jou mardi 6 janvier 2009

Mesaj Asosiyasyon Nasyonal Agwoprofesyonèl Ayisyen (ANDAH)
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 5 janvye 2009
Ayiti anvi viv. Nan 4 kwen peyi a timoun, granmoun ap bat pou jwenn wout diyite. Men lavi a pa fasil. Nou ka travay, nou ka pwodwi men anpil fwa nou pa ka rekolte. An verite, lane 2008 la pat fasil. Men pou lane 2009 la nou dwe tanmen trase, byen bonè, chimen pou yon peyi tou nèf.
Li twò ta, nou pa ka Pèdi Lespwa, sitiyasyon an twò grav pou nou kwè menm pandan yon segond sèlman nou pap reyisi. Nou dwe jwenn solisyon kòrèk ki pa marye ak blòf oswa fo pwomès. Nou dwe chita ansanm, brase (...)

Ayiti : Kaba ak ekzklizyon nan ledikasyon

Ekri jou mercredi 10 décembre 2008

Pozisyon « Regroupement Éducation pour Toutes et Tous »
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 10 desanm 2008
10 Desanm 1948- 10 Desanm 2008, 60 lanne depi Nasyonzini vote Deklarasyon Inivèsèl Dwa Moun nan. Nan dwa sa yo li rekonèt edikasyon se yon dwa moun fondamantal.
Pèp Ayisyen toujou goumen pou defann dwa sa-a . Se sa kifè li te fòse konstityan yo rekonèt nan konstitisyon 87 la edikasyon kòm dwa moun fondamantal, kòm reskonsabilite Leta.
Leta nan Peyi dAyiti pa janm respekte dwa sa –a ki se ledikasyon. Se sa ki lakòz, 60 lanne apre Deklarasyon Inivèsèl Dwa moun nan REPT konstate : 92% lekol (...)

Ayiti : Dwa ekonomik, sosyal ak kiltirèl yo nan enpas

Ekri jou jedi 4 Desanm 2008

Deklarasyon Platfòm Oganizasyon Ayisyen k ap defann Dwa Moun yo (POHDH)
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 3 desanm 2008
Nan lokazyon swasantyèm (60ème) anivèsè Deklarasyon Invèsèl Dwa Moun nan (DUDH), 10 desanm 2008 la, Platfòm Oganizasyon Ayisyen k ap defann Dwa Moun yo (POHDH) renouvle angajman l ak detèminasyon l pou l kontinye travay pou fè tout moun konnen dwa ak devwa yo epi kapab defann yo, obsève epi denonse tout vye konpòtman otorite nan Leta a ak rès sosyete a k ap pase diyite ak dwa moun anba pye.
Platfòm nan nan kad travay li, kouvri tout kalite dwa moun genyen yo : dwa sivil, politik, (...)

Ayiti-Aksidan : Prensipal responsab dènye katastwòf ki frape peyi a, se otorite nan leta a, dapre plizyè òganizasyon

Ekri jou mercredi 19 novembre 2008

Pozisyon MODEP, SAJ/VEYE YO, CHANDEL ak Tèt Kole
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 18 novanm 2008
Noumenm, òganizasyon nan kan pèp la ki siyen nòt sa a, n ap konstate ak anpil lapenn ak kòlè, sitiyasyon degrengolad peyi nou an ap viv jounen Jodi a. Nan mwa avril ki sot pase a, mas yo te leve kanpe pou mande amelyorasyon nan kondisyon lavi yo, pou denonse politik neyoliberal la ak okipasyon peyi a. Men, chak jou pi plis, sitiyasyon an ap vin pi malouk. Mete sou pwoblèm grangou, mizè ak chomaj ki nan peyi a, katastwòf ki pa fin natirèl ap konplike lavi mas yo pi plis chak jou. Malgre peyi a gen (...)

0 | ... | 515 | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | ... | 875