Haiti

Ayiti-Sosyal : Brigad sendikal anti koripsyon bay gouvènman an yon delè 72 èd tan, pou desann pri gaz la sou mache nasyonal la

Ekri jou madi 5 me 2020

Pòtoprens, 5 me 2020 [AlterPresse] --- Brigad sendikal anti koripsyon menase pase nan yon lòt etap, sizoka chèf gouvènman an, Joseph Jouthe, pa pran desizyon desann pri gaz la nan 72 èd tan, nan yon nòt ki rive jwenn ajans enfòmasyon sou entènèt AltèPrès.
Brigad sendikal anti koripsyon mande premye minis ayisyen an pran tout dispozisyon pou desann, prese prese, pri gaz lan (pri galon dyezèl lan, pri galon gazolin ak pri gaz blan an) sou mache nasyonal la.
Desann pri gaz lan ap pèmèt popilasyon an rale yon souf, nan yon moman, kote ka Kovid-19 yo kontinye ap ogmante nan peyi a, daprè kowòdonatè (...)

Ayiti/Kovid-19 : Aksyon entènasyonal pou dwa moun di li gen kè kase parapò ak grèv nan lopital piblik yo

Ekri jou lendi 4 me 2020

Pòtoprens, 4 me 2020 [AlterPresse] --- Aksyon entènasyonal pou dwa moun di li gen gwo kè kase, lè li wè anplwaye lopital piblik yo antre nan yon grèv san bout, alòske nou nan peryòd Kovid-19 lan.
Nan yon entèvyou li bay AltèRadyo, Aksyon entènasyonal pou dwa moun leve vwa l kont sitiyasyon, ki lakoz se malad oswa paran malad yo ki pou achte materyèl, tankou gan ak twal gaz, ki pou pèmèt yo jwenn swen nan lopital piblik yo.
Oganizasyon entènasyonal sou dwa moun nan envite gouvènman Moyiz/Jout lan pran bon jan dispozisyon, pou fè respekte dwa moun yo, pami yo dwa lasante moun ki gen plis bezwen nan (...)

Ayiti : Senatè Patrice Dumont ankouraje fanmi jèn foutbolèz, ki ta sibi kadejak yo, pote plent

Ekri jou lendi 4 me 2020

Pòtoprens, 4 me 2020 [AlterPresse] --- Senatè Patrice Dumont mande fanmi ti jèn foutbolèz yo, ki ta viktim kadejak nan sant teknik Federasyon ayisyen foutbòl lan, pote plent kont prezidan federasyon ayisyèn foutbòl la, Yves Jean-Bart.
Menm si poko gen ankenn limyè ki fèt sou dosye a, pou moman an, prezidan Federasyon ayisyen foutbòl lan, Yves Jean-Bart, ta dwe retire kò l, nan tèt federasyon an, pou yon ti tan, dapre sa senatè a di, nan yon nòt pou laprès, ki rive jwenn ajans enfòmasyon sou entènèt AltèPrès.
Nan lide pou asire sekirite fizik ak sikolojik jèn foutbolèz yo, Ministè jenès ak espò ta dwe (...)

Kovid-19 : Yon nevyèm moun mouri anba maladi kovid-19 la nan peyi d Ayiti

Ekri jou lendi 4 me 2020

Pòtoprens, 4 me 2020 [AlterPresse] --- Yon nevyèm moun mouri, nan dat samdi 2 me 2020 an, anba maladi Kovid-19 la nan peyi d Ayiti, daprè dènye enfòmasyon ofisyèl ki soti nan Ministè sante piblik ak popilasyon (Mspp), ki vin jwenn ajans enf òmaasyon sou entènèt AltèPrès.
Nevyèm moun, ki mouri a, antre nan lis 88 ka enfeksyon nan maladi Kovid-19 lan, ki genyen nan peyi a, apre 3 nouvo ka otorite yo anrejistre.
Pami moun ki enfekte nan maladi a, 48 se ka ki sot lòt bò (nan peyi etranje), alòske 40 se transmisyon lokal.
Plis pase 35 pousan enfeksyon nan maldi Kovid-19 lan se fanm, rès 65 posan an se (...)

Ayiti/Kovid-19 : Apati 11 me 2020 an, tout moun ta dwe mete mas pwoteksyon nan espas piblik yo, dapre gouvènman an

Ekri jou lendi 4 me 2020

Pòtoprens, 4 me 2020 [AlterPresse] --- Apati lendi 11 me 2020 an, tout moun ta fèt pou gen mas pwoteksyon nan figi yo, nan espas piblik yo, dapre yon kominike Premye minis Jozèf Jout, ki rive jwenn ajans enfòmasyon sou entènèt AltèPrès.
Desizyon sa a ap valab jiskaske gouvènman pran yon lòt dispozisyon, dapre Jozèf Jout .
Dispozisyon sa a konsène anplwaye ki nan espas travay yo, chofè kamyon, taksi, moto, pasajè ak pasaje ki nan transpò, kit se sou latè, anlè oubyen sou lanmè, sitwayèn ak sitwayen k ap mache nan lari, sou plas piblik oubyen nan mache, epi tout moun k ap ale nan lopital, magazen, bank ak (...)

0 | ... | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ... | 655