Haiti

Tèt chaje pou jan lang ak kilti kreyòl la ap pran pataswèl

Ekri jou jedi 28 oktòb 2004

Nòt pou laprès SAKS
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 28 oktòb 2004
28 oktòb 2004 la fè12 lane depi Fondasyon SAKS ap Mennen kanpay pou fè respekte lang ak kilti kreyòl la. Demach sa a pòte nou òganize plizyè woumble ak chita pale ak dives lòt enstitisyon nan peyi a ki kwè nan mouvman sa a menm jan ak nou. Ane sa a, sitiyasyon peyi a, degre ensekirite a, fòse n voye pou yon lòt dat gwo kolòk entènasyonal ak tout konferans sou: Mouvman popilè, Kominikasyon popilè ak nouvèl teknoloji ak konferans sou Lang kreyòl ak nouvèl teknoloji ki te prevwa fèt nan pòtopres nan dat 26 pou rive 28 oktòb 2004 la. (...)

Konsiderasyon sou Katastwòf ki pase nan vil Gonayiv ak nan Nòdwès

Ekri jou jedi 7 oktòb 2004

Nòt pou Laprès Mouvman Demokratik Popilè
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 2 oktòb 2004
Pou noumenm nan Mouvman Demokratik Popilè (MODEP), evennman ki pase nan lannuit 18 septanm 2004 la nan vil Gonaiyv, ak nan Nòdwès peyi a, se pa yon aza. Plizyè moun ak òganizasyon te prevwa yon katastwòf te ka rive nan nenpòt ki moman nan nenpòt ki zòn nan peyi a. Evennman Fon Vèret yo se te yon premye anons. Si sa rive la, se pa paske pèp ayisyen oubyen moun Gonaiyv ak moun Fon Vèrèt se malfektè tankou jan yon bann pawòl vle fè kwè, sinon se pa yo menm ki t ap viktim.
Degradasyon an, se konsekans debwazman san rete (...)

Katastwòf an Ayiti : Eske se move jesyon peyi a pandan plizyè lane ki fè n rive nan eta sa a?

Ekri jou mèkredi 6 oktòb 2004

Nòt pou laprès Komisyon Jistis ak Lapè
AlterPresse resevwa dokiman sa a 22 septanm 2004
Devan dezolasyon siklòn Jà n kite dèyè nan depatman Latibonit, Nòdwès ak Nò, Komisyon Jistis ak Lapè nasyonal la esprime tout senpati li bay moun ki viktim yo. Ki moun ki te kwè sa te kapab rive, pou fòs dlo fè tout dega sa a, pran lavi tout moun sa yo ? Peyi nou an vin fèb ak san defans. Eske se move jesyon peyi a pandan plizyè lane ki fè n rive nan eta sa a?
Yon fason espesyal Komisyon an esprime senpati l ak kominote Pè Obla yo ki pèdi yon apòt ki te mete vi l nan sèvis moun lalèp yo nan zòn Gonayiv (...)

Ki kote lit mas popilè yo ye ?

Ekri jou jedi 30 septanm 2004

Pozisyon divès òganizasyon nan lokazyon trèzyèm anivèsè koudeta 30 septanm 1991 la
AlterPresse resevwa dokiman sa a 30 septanm 2004
Jou k ap jedi 30 septanm 2004 la ap fè trèz (13) ane depi Lame d Ayiti te fè yon koudeta sanginè epi masakre pèp la ki t ap defann dwa pou l fè pwòp chwa l nan zafè politik peyi a. Si koudeta a te chavire gouvènman konstitisyonèl Aristide la, pi gwo objetif li se te kase ren mouvman popilè a epi pèmet klas dominant yo ak enperyalis yo vanse nan pwojè anti popilè yo vle tabli nan peyi a. Kidonk zak sa a pa t vize gouvènman Aristide la sèlman. Dayè gouvènman Aristide te gen tan (...)

Yon kout rèl anmwe pou reyabilite anviwonman peyi d Ayiti

Ekri jou jedi 30 septanm 2004

Pozisyon Federasyon Gwoupman PeyizanBelfontèn (FGPB) AlterPresse resevwa dokiman sa a 30 septanm 2004
Pwosesis degradasyon anviwonman peyi d Ayiti a pa kòmanse jodi a, li remonte depi premye kòmansman kolonizasyon peyi a. Fondamantalman fenomèn anviwonman sa a ki menase detwi tout peyi a se konsekans chwa ekonomik k ap fèt depi nan tan lakoloni pou rive jounen jodi a. Chwa ekonomik sa yo pa janm vize pwoteje ak renouvle anviwonman peyi a.
Federasyon Gwoupman Peyizan Bèlfontèn (FGPB) ap raple pou listwa, anvan debakman Kristòf (...)

0 | ... | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | ... | 575