Haiti

Ayiti : Yon komite suivi pral kanpe prese prese apre Kòlòk Entènasyonal « Akademi Ayisyen: Ki avantaj? Ki pwoblèm ? Ki defi ? Ki avni ? »

Ekri jou madi 8 novanm 2011

Nòt pou laprès Komite pilottaj Kòlòk Entènasyonal « Akademi Ayisyen: Ki avantaj? Ki pwoblèm ? Ki defi ? Ki avni ? »
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 6 novanm 2011
Komite Pilotaj Kòlòk Entènasyonal sou tèm « Akademi ayisyen: Ki avantaj? Ki pwoblèm? Ki defi? Ki avni? » remèsye alawonnbadè tout moun ak tout enstitisyon ki jwe yon wòl nan reyalizasyon kokennchenn woumble sa a : komite syantifik, komite sipò, komite òganizatè, konferansye, prezidan seyans, laprès, patisipan, ak tout lòt moun ak entitysyon ki pote kole ak nou.
Plis pase 300 patisipan te gen okazyon brase lide ak 35 entèvenan ki soti nan (...)

Ayiti : Pouvwa kreyòl la

Ekri jou lundi 7 novembre 2011

Anba pwoblèm Ayiti yo, gen yon gwo goumen k ap fèt ak pwòp lang li. Men, gen yon pwofesè ki rele Michel DeGraff ki gen yon plan odasye pou regle koze a. DeGraff ap travay kòm pwofesè lengwistik nan Enstiti Teknoloji Masachousèts (Massachusetts Institute of Technology : “MIT”)
Sa se tradiksyon an kreyòl Iv Dejan fè sou yon atik Leyon Neyfakh te ekri ann angle nan “Ideas” nan jounal Boston Globe nan dat 24 jiyè 2011
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 26 oktòb 2011
Lè DeGraff te yon jenn ti gason ann Ayiti, yon gran frè l tounen sot lekòl ak yon fèy règleman, pou elèv yo ak paran yo sonje règleman (...)

Kreyòl, yon kilti rezistans

Ekri jou vendredi 28 octobre 2011

Tèks Hilario Batista Felix*
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 28 oktòb 2011
Kreyól la se yon melanj de lang afriken,ewopyen ak amerikenn yo, e se pati idantite nan karayib la ak nan lót latitid tou
Kilti sa te antre nan peyi Kiba apati ke franse ak esklav yo te debake nan oryan peyi a an 1971 lé ge pou endepandans la te pete nan peyi vwazen an, an komasman gwo revolisyon istorik sa, ki te sinifye yon senbol pou imanite a.
Pita lang la te vini ranfose nan peyi a lé anpil brasewo ki te vini nan Kiba yo pou travay nan plantasyon kann ak kafe yo. savledi se yon lang ki te komanse (...)

Pratik kreyòl ayisyen an andedan mondyalizasyon an (Dezyèm pati)

Ekri jou vendredi 28 octobre 2011

Konferans Renauld GOVAIN * pwononse nan Kolèj Catts Pressoir jou lendi 24 oktòb 2011 lan nan kad selebrasyon Jounen entènasyonal lang kreyòl la
Otè a remèt dokiman an bay AlterPresse
II. Pratik kreyòl ayisyen andedan fenomèn mondyalizasyon an
Nan dezyèm pati konferans sa a, mwen enterese etidye jan nou difize kreyòl ayisyen an nan mondyalizasyon an, plas li okipe nan fonksyònman yon seri enstitisyon entènasyonal ou rejyonal ki gen valè politik (AEC), ekonomik (KARIKOM), sosyal, inivèsitè (Konferans Rektè ak Prezidan Inivèsite nan Karayib la, CORPUCA an fransè)… Mwen pati sou ipotèz tout asosyasyon (...)

Pratik kreyòl ayisyen an andedan mondyalizasyon an (Premye pati)

Ekri jou jedi 27 oktòb 2011

Konferans Renauld GOVAIN * pwononse nan Kolèj Catts Pressoir jou lendi 24 oktòb 2011 lan nan kad selebrasyon Jounen entènasyonal lang kreyòl la
Otè a remèt dokiman an bay AlterPresse
Entwodiksyon
Nan yon mond ki ap mondyalize tèt li chak jou pi plis epi ki kote moun tout peyi, tout ras, tout kilti, tout lang ap sikile toupatou, kote fwontyè ant peyi yo sanble vle disparèt, kesyon difizyon lang tout kalite nan dinamik mondyalizasyon sa a poze san kontestasyon. Sitiyasyon kontak lang sa a antre byen fon nan kesyon mobilite entènasyonal ki se youn nan eleman ki karakterize mondyalizasyon an ki (...)

0 | ... | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | ... | 890