Haiti
Repè etik

AlterPresse pibliye enfòmasyon ki li detèmine orijin a, verasite ak presizyon.

AlterPresse trete nan fason ki obligatwa pwofesyonèl enfòmasyon nan enterè piblik la, ki gen ladan tout eleman yo te konbine.

Sou erè, ak korije AlterPresse garanti dwa a nan Reply ak dwa pou yo Reply to endividi ak òganizasyon oswa enstitisyon afekte.

AlterPresse minusyezman respekte vi prive a ak diyite moun. Sèlman enterè piblik la jistifye ap pwopaje enfòmasyon ki gen rapò ak vi prive.

AlterPresse pa dwe sikile difamatwa, ki abizif oswa rayisab.

AlterPresse ap chache a reflete reyalite a, te panse provok ak kontribye nan aksyon sivik.

AlterPresse se otonòm nan editoryal li yo, detèmine sèlman pa kò pwòp li yo ki apwopriye yo.

AlterPresse kiltive transparans, imilite ak sans de onètete jistis, ak responsabilite.

AlterPresse se podium la oswa enstriman an nan okenn pati politik oubyen gwoup. Sepandan, li rete atantif a seksyon yo nouvèl la enskri la nan yon devlopman dinamik ki vize pou demokrasi patisipatif ak altènatif imedyat oswa byen lwen.

mas 2006

Tradiksyon Google