Español English French Kwéyol

Ayiti-Dwa moun: Vyolans ogmante ti pa ti pa akòz gang yo k ap remanbre

Pòtoprens, 12 dawou 2010 [AlterPresse] --- « Zak vyolans yo ogmante ti pa ti pa nan Pòtoprens ak zòn ki viwonnen li yo, apre tranbleman tè 12 janvye 2010 la ».

Se sa komisyon episkopal nasyonal Jistis ak Lapè legliz katolik women an
Ayiti (Jilap) fè konnen, nan trannsenkyèm rapò li fè soti nan dat dimanch ki te 8 dawou 2010 la.

Rapò sila a, ki te vin jwenn ajans sou entènèt AltèPrès, rele « Vyolans nan lari zòn metwopoliten an [kidonk nan Pòtoprens ak alantou]».

Rapò sa a gen pou wè ak peryòd ki sòti mwa avril pou rive mwa jen 2010.

Nan yon lèt tou louvri, li voye bay otorite lapolis ak lajistis nan peyi a, ki mache ak rapò a, pè bèlj Jan Hanssens, direktè komisyon an, esplike sa rapò a rele vyolans lan.

Se zak touye moun, se aksyon yon moun deside fè, pou kont li, san li pa al lajistis, lè li nan kont ak yon lòt moun, se move sitiyasyon moun ap sibi nan trafik, sou wout yo.

Sòti mwa avril pou rive mwa jen 2010, popilasyon an sibi zak ensekirite, tankou menas ak zam, kadejak, vòl, elatriye, nan kan yo, oswa pandan li nan lari.

Rapò a lonje dwèt sou neglijans otorite yo, ki pa pran bon jan dispozisyon pou pwoteje popilasyon an kòmsadwa kont move kondisyon lavi, tranbleman tè a lakoz. Sa a tou, se yon fòm vyolans, dapre rapò a.

Komisyon episkopal nasyonal Jistis ak Lapè legliz katolik women an Ayiti (Jilap) fè konnen li rive anrejistre 103 (san twa) ka mò vyolan, nan mwa jen 2010 la.

Sitou, vyolans ak bal ogmante. 60 pou san ka lanmò vyolan sa yo, se mò ak bal, toujou dapre rapò a.

Rapò a kwè sitiyasyon vyolans sila a, k ap remonte a, arevwa avèk zafè gang yon seri gwo bandi, ki te sove nan prizon jou ki te 12 janvye 2010 la, ki rive remanbre plizyè kote nan kapital la.

Aktivite gang sa yo gen konsekans sou aktivite sosyal ak ekonomik yo, dapre sa rapò a esplike.

Jistis ak Lapè bay kòm ekzanp moun ki pral labank nan Pòtoprens ak zòn alantou yo.

Anpil fwa, bandi yo konn friz moun sa yo epi volè tout lajan yo gen sou yo. [rl rc apr 12/08/10 15:39]