Español English French Kwéyol

3 dawou 2010 : 12 lane depi asasinay Pè Ti Jan (Jean Pierre-Louis)

Ayiti-Jistis : Kaba reny sitirans ak pini lotè zak asasinay politik yo

Platfòm òganizasyon ayisyen dwa moun

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse nan dat 3 dawou 2010

3 dawou 1998 - 3 dawou 2010: 12 lane jou pou jou, Ki jistis pou Pè Ti jan?

3 dawou 1998, 3 dawou 2010, sa fè egzakteman 12 lane depi bandi ak zam asasinen Pè Ti Jan Pyè Lwi (Jean Pierre-Louis) anba plizyè bal, nan avni Chili, nan Pòtoprens.

Krim sa a fèt gran la jounen, nan bab tout otorite lajistis yo. Se te Mesye Rene Garcia Preval, prezidan jodi a, ki te sou pouvwa a.

12 lane aprè, lajistis nan peyi d Ayiti pa janm fè limyè sou krim sa a.

Menm jan an tou, lajistis pa janm fè limyè sou yon bann ak pakèt lòt krim ki kite sosyete a ak fanmi viktim yo sou swaf jistis ak reparasyon yo gen dwa ak li.

Nou ka site kòm egzanp :

 Asasinay Pè Jean Marie Vincent ki te fèt 28 dawou 1994, nan ri Bosan, Pòtoprens

 Asasinay Jean Léopold Dominique ak Jean Claude Louissaint, nan Delma, 3 avril 2000, pandan li t ap antre nan travay li, nan radyo Ayiti entè

 Asasinay Brignol Lindor, 3 desanm 2001, nan Ti Gwav

 Kidnapin epi asasinay Jacques Roche, 14 jiyè 2005, nan Nazon, Pòtoprens ;

 Ak yon pakèt lòt viktim ankò……….., nou pa fin site.
Eske otorite yo nan lajistis la pa gen obligasyon pou yo rann kont bay sosyete a sou krim sa yo ?

Platfòm òganizasyon ayisyen dwa moun yo (Pohdh) ap raple otorite yo nan pouvwa a, espesyalman Minis Jistis la, nan non dwa pou moun viv, chak Ayisyen genyen dwa pou jwenn pwoteksyon nan men Leta.

Leta gen obligasyon tou pou rann jistis bay tout moun ki viktim epi pou fanmi yo jwenn reparasyon.

Sitiyasyon sa a montre aklè kòman otorite yo kontinye ap pase anba pye atik 19 manman lwa peyi a, atik 3 Deklarasyon inivèsèl dwa moun, epi atik 6.1 Akò Entènasyonal sou Dwa Sivil ak Politik la, ki garanti dwa lavi chak moun genyen.

Nan sans sa a, Pohdh ap mande yon lòt fwa ankò :

1- Pou otorite lajistis yo reveye dosye asasinay pè ti Jan,
k ap dòmi depi 12 lane ;

2- Pou otorite yo, nan pouvwa a, fè efò pou retire lonbray politik k ap kouvri aparèy jistis la, pandan nou ankouraje yo travay pou endepandans pouvwa jidisyè a, jan manman lwa peyi a egzije sa ;

3- Nou egzije aplikasyon lwa ki vote an novanm 2007 yo, sou endepandans pouvwa jidisyè a, ki kreye konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè (CSPJ) ;

4- Nou egzije nominasyon yon Jij kòm prezidan nan tèt Kou de Kasasyon, pi gwo tribinal peyi a ;

5- Pou dirijan peyi a, sispann vyole dwa moun yo, nan pase anba pye lwa peyi a, ak tout konvansyon sou dwa moun Leta Ayisyen pran angajman pou l respekte devan Nasyonzini ak OEA, tankou :

-  Deklarasyon Inivèsèl dwa Moun yo

-  Akò entènasyonal sou Dwa Sivil ak Politik

-  Konvansyon Amerikèn sou dwa moun.

Pòtoprens, 3 dawou 2010.

Antonal MORTIMÉ, Sekretè Egzekitif Pohdh