Español English French Kwéyol

Ayiti sou wout pou jwenn 30 milyon dola pou pwoteje basen vèsan yo

Pòtoprens, 17 sektanm 2009 [AlterPresse] --- Bank entèamerikèn devlopman anonse li pral bay Ayiti 30 milyon dola vèt pou ede peyi sa finanse yon latriye travay k ap pèmèt li fè faskare ak inondasyon lè gen gwo lapli.

Travay pou pwoteje tèt mòn yo ap gen pou reyalize nan zòn Kavayon, Ravin di Sid, Grandrivyè di Nò. Bank entèamerikèn pou devlopman di li finanse travay sa yo yon fason pou pwoteje enfrastrikti ak lòt byen moun ki menase anba gwo lapli ak deboulonnay tè.

Yon lòt pa, bourad lajan sa dwe ede Ayiti devlope yon agrikilti dirab nan nivo basen vèsan yo. Leta ayisyen dwe bay gwoupman pwodiktè yo bon jan bourad tou. Men, pou sa fèt, fòk gwoupman sa yo rekonèt epi ranpli tout kondisyon k ap pèmèt yo benefisye lajan sa.

Agrikiltè ki pa nan okenn gwoupman e k ap travay nan zòn ki menase yo gen posiblite pou resevwa bourad lajan tou si yo asepte mache nan lojik fè agrikilti pou konbat ewozyon an.

Yon pati nan 30 milyon dola sa dwe sèvi tou pou finanse yon pwojè asistans teknik, fòmasyon epi achte materyèl pou 8 meri ak lòt enstans ki okipe yo de amenajman basen vèsan yo osnon tèt mòn yo.

Bourad lajan sa rantre nan kad jefò zotobre nan peyi d Ayiti ap fè ansanm ak Bank entèamerikèn devlopman pou diminye enpak malè pandye yo ka fè sou popilasyon an nan tan siklòn.

Gen gwo jefò k ap fèt tou pou rive pwoteje 13 pi gwo basen vèsan ki gen nan peyi a.

Ayiti se youn nan peyi kote popilasyon an toujou gen gwo kè sote lè gen yon ti farinay lapli alevwa pou gwo siklòn. Nan lane ki sot pase a, yon latriye kretyen vivan te pèdi lavi yo nan kèk zòn nan peyi a, tankou Gonayiv, Kabarè, elatriye.

Anpil byen te detwi, jaden te kraze, menm zannimo pa t ka reziste anba gwo dlo inondasyon.

Pou fè faskare ak sitiyasyon sa, gouvènman madan Michèle Duvivier Pierre-Louis ap dirije a, te debloke 197 milyon dola meriken nan mwa sektanm 2008. Lajan sa se benefis leta ayisyen te fè sou yon pwogram ki rele Petrocaribe Ayiti te siyen ak Venezyela nan zafè achte petwòl.

Yon lane apre, palmantè yo te kenbe gouvènman an nan gòj pou yo te ka bay esplikasyon sou depans yo te fè ak lajan sa. Se sèlman dimanch ki sot pase a, gouvènman an te resi remèt palmantè yo yon dokiman 80 paj ki esplike kisa yo te regle ak 197 milyon biyè vèt sa.

Pou kounye a, depite yo nan vakans e poko gen anyen ki di sou kesyon sa, yon mannyè pou rive fè limyè tout bon vre sou dosye 197 milyon dola a. [do apr 17/09/2009 11:50]