Español English French Kwéyol

Ayiti-Alfabetizasyon : 30 fanm resevwa rekonesans pou kouraj yo nan Kafou Fèy Pòtoprens

Nan dat 31 mas 2009, Asosyasyon pou pwomosyon lasante total kapital fanmi yo (Aprosifa), ki chita nan Kafou Fèy nan Pòtoprens, òganize on seremoni pou salye kouraj ak volonte 30 fanm, ki rive konn li ak ekri nan on ti bout tan.

Aprosifa pwofite mande Leta ayisyen reflechi sou kalte kowoperasyon li genyen ak peyi etranje yo, nan moman pral gen on reyinyon sous lajan entènasyonal nan Washintonn, capital peyi Etazini.

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse nan dat 31 mas 2009

Mesaj Aprosifa nan okazyon seremoni dekorasyon yon trantèn fanm ki rive konn li ak ekri nan yon ti bout tan gras a pwogram “Nou Kapab”

Aprosifa vle reponn 2 kesyon pou l temwaye enpòtans ak sans pwogram “Nou Kapab” la.

Premye kesyon an, se : Ki sans kowoperasyon Kibèn an gen pou nou nan Aprosifa ?

E dezyèm kesyon an, se : Kouman nou viv, nan Aprosifa, kouraj ak detèminasyon fanm k ap brase sa yo pandan tan yo pase nan pwogram « Nou Kapab lan » ?

Ki sans Kowoperasyon Kibèn an gen pou nou nan Aprosifa ?

Se yon kowoperasyon ki chita sou baz solidarite e non sou baz awogans ekonomik. Se yon kowoperasyon ki chita sou baz respè dwa fondamantal majorite popilasyon an e non sou baz vyolasyon souverènte pèyi an.

Nou temwen, nan Aprosifa, kouman, denpi 2 zan, doktè Brigad Medikal Kibèn yo ap monte desann vin akonpaye pasyan, timoun kou granmoun, gratis nan Klinik nou yo san reklame ankenn kondisyon. Nou temwen, nan Aprosifa, kouman medsen kiben yo al vizite pasyan gramoun yo, ki pa ka vin nan klinik la, jouk nan bidonvil nou yo denpi 2 zan sa a.

Nou temwen, toujou jounen jodi a, kouman menm doktè kiben sa yo mete ak sektè alfabetizasyon an pou vin louvri je fanm nan kafoufèy ak Matisan pou ride yo aprann defann dwa yo, toujou gratis e ak tout kè yo.

Si nou fè temwayaj sa a, jounen Jodi a, se pou n voye yon mesaj klè bay kolonn responsab alatèt Leta ayisyen an pou di yo : anpil nan solisyon y ap mache al chache nan de lot kowoperasyon, deja nan bab yo la a ak kowoperasyon kibèn lan. Aprosifa konn byen de ki sa l ap pale, piske li gen 2zan eksperyans ak Kowoperasyon kibèn an.

Kowoperasyon kibèn an pote non sèlman ladrès teknoloji, men li vini fizikman ak tout sans solidarite sa mande. Enpi, kowoperasyon sa a respekte souverènte nou, kontrèman ak yon kolonn aktè kominote entènasyonal lan k ap pote èd anpwazonnen pou nou e k ap manke nou dega mete sou sa, pandan yo swadizan ap klewonnen y ap batay kont povrete…

Kidonk, nou vle di tout dirijan nan Leta yo solisyon pi fò pwoblèm sosyal yo nan pla men yo, pandan y ap pase nuit pa domi pou y ap prepare konferans sous lajan, pou y al kontinye konspire sou mizè pèp lan nan konferans sous lajan yo ki pra l fèt nan Wachinntonn nan jou k ap vin la a yo.

Yo ta merite, pito pase nuit pa domi, pou yo chita ranfòse kowoperasyon kibèn an pou pèp ayisyen an ka benefisye omaksimom solidarite Leta Kiben ap pataje ak yo nan respè.

Kouman nou viv, nan Aprosifa, kouraj ak detèminasyon fanm k ap brase sa yo ?

Nou sezi konstate dimansyon motivasyon lakay tout fanm sa yo, ki te deside vin patisipe nan pwogram « Nou kapab ».

Sa enpòtan pou nou pou temwaye sans motivasyon sa a.

Nou viv kouman anpil nan fanm yo, ki se machann, pa janm pè kite komès yo pandan pase 2 zèd tan chak aprèmidi pou vin nan pwogram lan. Medam yo toujou alè e yo pran kesyon aprann li ak aprann ekri a oserye.

Nou viv kouman plizyè nan medam yo patisipe san pwoblèm tou nan atelye refleksyon nou mete sou pye sou dwa seksyèl ak sou dwa repwodiktif nan Aprosifa, toujou ak anpil motivasyon.

Se poutèt sa nou p ap sispann kwè nan kouraj ak detèminasyon fanm nan peyi dAyiti.

Se poutèt sa nou p ap sispann kwè se kouraj ak detèminasyon fanm sa yo k ap fè peyi dAyiti gen pou soti nan twou.

Kontrèman ak alatèt nan Leta peyi dAyiti, fanm patisipan nan pwogram “Nou Kapab” yo konprann trè byen enpòtans ak sans solidarite Leta Kiben an.

E se pou sa Aprosifa ap di, ansanm ak yo, yon mèsi espesyal pou kowoperasyon kiben an.

Medam yo gen pou pale yomenm pou temwaye ki sa pwogram “Nou Kapab” lan pote nan lavi yo.

Aprosifa vle anonse li gen deja yon dezyèm klas pwogram « Nou Kapab » ki koumanse maten an.

Se yon fason pou l di nou li pa gen lentansyon kanpe sou bèl travay sa a.

Potoprens, 31 mas 2009

Nancy Vilcé

Ajant Relasyon Piblik pou Aprosifa