Español English French Kwéyol

Ayiti/Transpò piblik : Jistis ak Lapè legliz katolik women Jeremi ekzije bon jan dispozisyon Leta pou wayaj sou wout Okay Jeremi a

Nòt sa a vin jwenn AlterPresse nan dat 21 dawou 2008

Jeremi, jou ki 18 dawou 2008

Sou gwo aksidan ki te fet nan larivyè Glas jou ki te 17 dawou 2008 la

Komisyon Dyosezen Jistis ak Lapè Jeremi voye senpati li bay tout paran ak zanmi viktim nan aksidan sila a. Yon lòt kote, li eksprime kè sote li, lè li wè kouman pitit Bondye ap mouri nan move kondisyon pou chache lavi akòz move eta wout Jeremi - Okay la.

1-Sitiyasyon sa a fè nou tris anpil, lè nou wè plizyè fanmi ki plonje nan dèy, alòske gen mwayen pou sa pa ta rive fèt. Nou konstate, se prèske chak lane jan de aksidan sa yo rive fèt sou wout la e pèp la pa janm fè okenn revandikasyon pou Leta pran responsablite l. Se toutan dlo rivyè Glas la rete yon baryè ak yon rezon kè sote pou moun k ap vwayaje.

2-Lè nou gade wout Grandans, se prensipal chwal batay chak kandida nan chak kous elektoral. Apre eleksyon, kandida ki eli yo pa janm sonje si wout sa a te egziste. Li lè, li tan pou pèp Grandans sispann pran nan fo pwomès ki pa kanpe sou anyen nan men kandida pou wout Grandans.

Men sa nou mande :

1-Se pou Leta mete yon pon prese prese nan larivyè Glas, pou sitwayen ak sitwayèn nan depatman an kapab voyaje san kè sote nan zòn sa a.

2-Se pou Leta mete bonjan mwayen pou fè wout Jeremi - Okay la, pou pitit Bondye sispann mouri akòz move eta wout la.

3-Se pou eli Grandans yo respekte pwomès yo te fè pèp la, lè yo te bezwen vòt li.

Nòt sa a soti nan Komisyon Jistis ak Lapè Dyosèz Jeremi.

Xavier Edwitch, Sekretè Egzekitif