Español English French Kwéyol

Ayiti-Kriz : Alexis merite kanè depi lontan - Palmantè yo ap pran woulib

Kominike Kay Fanm

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 12 avril 2008

Se depi 7 mas 2008, nan okazyon Jounen Entènasyonal Fanm nan, Kay Fanm ak KORE N te leve kanpe kont sitiyasyon lavichè ak grangou kloròks k ap kokobe pèp ayisyen an. Yo te pwopoze 10 mezi ki te ka pèmèt revize oryantasyon ekonomik peyi a. Malerezman vwa pèp la, pa lantremiz òganizasyon k ap akonpaye li nan goumen li yo, sanble pa enterese reskonsab yo. Soti 7 mas rive 7 avril, anyen pa di, anyen pa fèt sou kesyon lavichè ak grangou. Okontrè, se san okenn jèn senatè ap jistifiye gagòt lajan y ap fè pou swadizan achte pil kawoutchou pou machin yo. Se san okenn jèn palmantè ak palmantèz ap kontinye kalbende, ap kontinye goumen youn ak lòt pou souse manmèl Leta a ki, dapre yo, dwe koule lèt pou yo sèlman. Pifò minis yo menm ap monte desann, san anyen serye pa p regle.

Sitirasyon sila a pa fouti fè pèp ki nan grangou plezi. Pati Politik yo, Pouvwa Egzekitf la epi Palman an derefize konprann Ayiti se yon peyi ki fin kraze e ki bezwen dirijan ki pare pou fè sakirifis, pou mete entèlijans yo osèvis peyi a, pou ba li chans rekanpe sou ray li. Ayiti tounen yon ti koloni pou Kominote Entènasyonal la. Se nan men Kominote Entènasyonal la dirijan yo pran lòd, kidonk se li menm sèl yo koute. Jodi a, piske pèp la frape pye li fò, senatè ak senatèz kouri pran pòz yo se moun responsab k ap travay pou pèp. Kidonk, yo pral bay Premye Minis Alexis kanè. Wi, Alexis merite kanè depi lontan, paske li pa ka bay peyi a direksyon ki pou pèmèt li soti nan katwouboumbe. Palmantè yo ap pran woulib sou konjonkti a pou fè bliye yo menm tou, yo pa p regle anyen depi 2 zan. Palmantè yo ap pran woulib pou fè bliye dosye palmantè parèy yo ki vin kache anba dra enpinite Lachanm. Palmantè ap pwofite fè kli
yantelis pou chache mete alatèt gouvènman an moun ki ka ede yo kontinye rache koupe pi plis toujou. Pati Politik ap fwoubi mannigèt pa yo. Pèp ayisyen, vijilans ! Marengwen tout plimay ap vole ! Veye tout ti malis ki anba tab Palman ak Prezidans. Veye kout gidon, jwèt mètdam kap fèt. Se mannigans pou pran woulib sou lamizè, pou ranfòse pouvwa yon ti gwoup.

Kay Fanm di, sèl zam pèp la genyen nan menm li pou fè fas kare ak tout konplo, se fòs mobilizasyon ak òganizasyon li. Pèp la dwe kontinye mobilize pasifikman, tèt frèt, san kite atoufè vin detounen revandikasyon li ak vye zak briganday. Mobilizasyon dwet fèt nan lide pou fè Prezidan an konprann politik li t a p menmen pandan 2 lane a echwe. Mobilizasyon dwe fèt pou fòse otorite yo pran lòt oryantasyon ak peyi a, pou retire pèp la nan mizèrere l ap viv jodi a. Kit gouvènman rete, kit gouvènman chanje, pawòl grangou klowoks la pa dwe bwè lwil. Pou fini ak lamizè, pou fini ak grangou, fòk politik fèt yon lòt jan, nan sans entèrè peyi a !

An nou rete mobilize, ak yon direksyon klè, kont lavichè ak grangou, san kraze brize, ni vyolans sou fanm !

Pòtoprens, 11 avril 2008

Pou Kay Fanm
Yolette Andrée Jeanty