Español English French Kwéyol

Ayiti-Kriz : SOFA denonse tout konplo pou detounen leve kanpe mas popilѐ yo kont grangou

Kominike pou laprѐs Solidarite Fanm Ayisyen – SOFA

Dokiman sa a vin jwen AlterPresse 9 avril 2008

Depi 8 mas 2008 mouvman fanm nan peyi d Ayiti te leve vwa l byen wo kont sitirasyon lavichè, grangou kloròks ak lasini ki soti pou depafini pèp la. Patikilyèman nan SOFA nou te chita revandikasyon nou yo sou dwa sosyal ak ekonomik yo. Sa vle di dwa pou nou jwenn manje, travay, lasante, ledikasyon, bon jan ankadreman teknik pou fè tè nou yo bay plis randman ak bon jan kredi yon fason pou n kab ogmante revni nou epi viv nan diyite. Malerezman, malgre tout rèl nou lanse, gouvènman an, nan fè zòrèy li pi di pase tèt li, pa janm pran okenn dispozisyon. Li pito, ap simaye lajan pou l ta itilize pou l regle zafè pèp la, bay depite visye pou l kab rete sou pouvwa, sou pretèks estabilite.

Pandanstan, lavi a vin pi chè, depite ak minis ap kontinye woule nan luil. Y ap kontinye gaspiye byen leta ak lajan taks sitwayen ak sitwayèn nan monte desann adwat agoch pou yo kab gen pèdiyèm. Monte desann ki pa rapòte peyi an anyen. Depi 48èm lejislati a enstale, konbyen lwa palmantè yo vote ? ki lwa yo ye ? Ki sa yo fè pou konbat mizèrere nobis pèp la ?

Konpòtman palmantè yo ak manm gouvènman yo agase pèp la. Se sa k esplike jodi a, yo pran lari pou fè manm gouvènman ak palmantè yo konnen yo pap kontinye viv nan chomaj, grangou, lamizè ak esklizyon. Pèp la di solisyon pwoblèm li pa kab rete nan dokiman estratejik pou redui povrete Bank Mondyal mande pou yo ekri, men nan bon jan dispozisyon konkrè tankou sibvansyone tout pwodui premye nesesite yo, diminye sou taks yo pandan l ap negosye ak komèsan yo pou yo diminye sou maj pwofi yo tou. Se 2 mouvman yo ki pou fèt ansanm, pou n kab jwenn yon rezilta la pou la pandan n ap travay pou solisyon pi dirab yo.

Li klè gouvènman an pa vle pran chemen sibvansyon ki pa danse kole ak liy politik neyoliberal enstitisyon finansyè entènasyonal yo. Men n ap fè gouvènman an konnen tou, manifestasyon k ap fèt toupatou nan peyi a montre klè li pap kab kontinye jwenn bon jan nòt nan men Bank Mondyal si pa gen mezi konkrè ki pran. Okontrè, aplikasyon politik neyoliberal sa yo ap pwovoke yon enstabilite ki pral mete klou sou maklouklou onivo ekonomik. Kidonk ogmantasyon kwasans gouvènman an ap chèche ap rete yon rèv. Ki envestisè ki pral vin envesti nan yon peyi kote dirijan yo pa kab garanti sekirite lavi ak byen moun k ap viv nan peyi a ?

Nou rete kwè nan yon kontèks konsa, li enpòtan pou n jwenn solisyon dirab, pou n pran dispozisyon pou fonksyonè leta tabli solidarite ak pèp la, pou leta pran dispozisyon pou rantre taks kòmsadwa, men li enpòtan tou pou pèp la santi mezi sa yo nan yon tan ki pa two long. Se pa jodi a, n ap tande gouvènman an ap klewonnen li pral remete CNE sou pye, konstwi wout pou anpeche machandiz sispann gaspiye, jouk jodi a n ap tann. Pasyans nou about. Eske se pitit nou ki pral wè enpak mezi sa yo pandan noumenm n ap mouri grangou ? Nou espere gouvènman an ap fè yon bon evalyasyon travay li epi pran dezisyon pou anpeche kalte deblozay krase brize ki tabli sou kote manifestasyon popilè yo nan Pòtoprens ak plizyѐ kote nan peyi a. Deblozay ki sanble tѐt koupe manѐv politik pou kreye destabilizasyon, bay pretѐks pou ranfòse lokipasyon peyi a pirѐd. SOFA denonse tout konplo pou detounen leve kanpe mas popilѐ yo kont grangou, politisyen ipokrit ratyѐ fѐ, ki diplome nan zak kriminѐl ‘’se yo se pa yo ‘’ pou reprann pouvwa. Se pou sa, Prezidan peyi a Rene Preval ki te eli pou bay peyi a direksyon ak gouvѐnay dwe pran responsablite l, debouye l kou mѐt Jan Jak pou pran desizyon konsekan pou mare diskou ak zak pou popilasyon kapab santi mizèl soulaje, pou kreye travay ak yon salè k ap pèmèt nou viv ak fanmi yo, pou fanm yo viv nan diyite, pandan l ap pran mezi sekirite pou lapolis akonpaye manifestasyon kont lavichè yo epi sanksyone tout fo manifestan.

Lit fanm nan se lit tout mas pѐp la

Pou SOFA

Dr Lise-Marie DEJEAN
Kodonatris Jeneral