Español English French Kwéyol

Ayiti-Repiblik dominiken : Vòl bèt sou fwontyè a mete dwa granmoun peyi a an danje

Vòl bèt ap pase nan fwontyè a, san pa gen oken otorite ayisyen ki di yon mo. Se peyizan ayisyen ki toujou viktim plis.

Solidarite Fwontalye ak Rezo Fwontalye Jano Siksè

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse nan dat 22 fevriye 2008

Jou ki te 14 fevriye 2008, yon gwoup ayisyen san fwa ni lwa pran 21 bèf dominiken nan fwontyè Nò dominiken, bò Sanchez.

Nan dat 15 fevriye, pou reponn move zak sa a, yon gwoup 16 Dominiken, ki se mèt bèf yo, deside antre ak zam nan zòn Bedou, yon abitasyon Ferye. Yo pran 16 bèf ak 2 cheval, epi yo janbe fwontye ak bèt sa yo pou mete yo nan pòs militè Sanchèz.

Bayas Fabyen, se yon viktim ki te prezan, ki t ap bay bèt yo dlo lè Dominiken parèt sou li ak zam. Dominiken yo te pran 7 bèf ak yon cheval ki te nan men l, epi yo kontinye ramase bet yo trouve sou wout kote yo pase.

Dominiken yo fè konnen se lè Ayisyen yo remèt bèf yo te pran avan yo, y ap remet tout bèt yo sezi pou Ayisyen yo.

Nan lendi 18 fevriye, yon delegasyon otorite Dominiken akonpanye konsil Ayisyen an al rankontre otorite Ferye yo pou fè konnen 21 bef ki pèdi yo se nan komin Ferye yo ye.

Mekredi ki te 20 fevriye, otorite Ferye yo jwenn 13 bèf Dominiken yo, epi yo mete yo nan pak kominal Ferye a, dekwa pou nan jedi yo mennen bèf yo Dajabon. Paske, konsil la te mande majistra a mennen bèf yo Dajabon. Aprè, yo ta pral fè mouvman pou fè Ayisyen yo jwenn bèt pa yo nan demen.

Nan lannuit mekredi 20 fevriye a, gen 4 nan bèf yo ki rive pèdi nan pak kominal la. Epi rès ki rete yo pa an sekirite.

Dapre enfòmasyon nou genyen, lajistis Ferye fè konnen yo arete kek moun. Yo arete yon sèten Jeantilus Charles, ki se moun ki t ap pouse bèf yo epi se li menm ki gen pou bay non lòt moun ki mele nan dosye bef sa yo.

Nou te konstate bèf dominiken, yo te jwenn yo, gen mak etanp Ayisyen te fèk make sou yo. Ta dwe gen yon envestigasyon serye pou yo jwenn mèt etanp sa yo.

Keksyon vol bèt nan zòn Ferye a se pa jodia sa ap repete.

San nou pa ale pi lwen, sa fè 4 fwa, pandan 3 mwa, depi zak sa yo ap komèt, epi pa janm gen yon desizyon sevè pou moun ki mele nan dosye sa yo. Epi, se on gwo danje pou moun ki nan lokalite sa a, sitou pou peyizan yo. Nan zòn sa a, chak fwa yon zak konsa pase, Dominiken antre ak tout zam, sou tèritwa Ayisyen a, fè anpil menas .

Nan fwontyè a, bò Ayiti, pa gen okenn kontwòl, sitiyasyon sa a ka lakoz gwo konfli pete nan nempot moman.
Pou ka gen yon rezilta serye sou keksyon rezo vòl bèt sou fwontyè a, Leta dwe mete yon envestigasyon serye sou etamp bèt yo pou konbat sistèm trafik ilegal sa a ak koripsyon otorite yo nan livre papye bèt yo.

Se pou sa, noumenm nan biwo Solidarite Fwontalye/SJRM ak Rezo Fwontalye Jano Siksè ap mande otorite santral yo fè anpil efò pou mete kontrol serye sou fwontyè a, paske gen yon pwovèb ki di : “ je fon kiye davans” epi “anvan pou pita pa pi tris”.

Se pou otorite yo pran mezi ki serye pou pini tout moun ki mele nan jan de trafik sa a. Li ka yon menas pou dwa granmoun peyi a, paske nou konstate se sèlman otorite Dominiken yo ki gen kontwol sou tout sa k ap pase nan fwontyè a. Li lè pou Leta Ayisyen pran reskonsablite pou kontwole fwontyè pa l.

Wanament, 22 fevriye 2008

Solidarite Fwontalye / Sèvis Jezuit pou Refijye ak Migran (SJRM)

Rezo Fwontalye Jano Siksè