Español English French Kwéyol

Ayiti : 4 òganizasyon peyizan deside fini ak zizani nan mitan yo

Pou konstwi yon leta responsab, k ap defann enterè peyi a ak majorite moun k ap viv ladan

Kominike KROS, MPP, MPNKP ak TÉT KOLE

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 16 desanm 2007

Nou menm reprezantan òganizasyon peyizan sa yo, KROS, MPP, MPNKP, TÉT KOLE Ti Peyizan Ayisyen ki te reyini Jakmèl, nan lakou Zoranje, nan dat 13, 14 desanm 2007, pou nou te fè yon bwase lide sou mouvman popilè a, patikilyèman sektè peyizan an, pou fè kritik ak otokritik nou, kidonk, pou nou reflechi sou eksperyans nou, nan batay pou chanje lavi peyizan yo ak pou chanje figi peyi a.

Nou rekonèt nou te fè anpil erè, tankou chire pit antre nou, manke dyalòg ak kominikasyon. Nou rekonèt tou gen erè kèk nan nou te fè an patikilye, swa nan lit nou te Mennen pou nou te mete pouvwa Lavalas la kanpe, swa nan rapò nou ak pouvwa Lavalas la, swa nan rapò nou ak lòt sektè politik k ap batay pou pouvwa.

Dènye seri erè sa yo te mete gwo pwoblèm nan relasyon nou epi kraze demach nou t ap mennen pou mete plis kolaborasyon antre nou. Sitiyasyon sa a te bay lènmi yo plis pye sou nou epi te anpeche nou patisipe tout bon nan batay pou chanje lavi peyizan y o ak chanje figi peyi a.

Yon lòt pa, nou analize yon seri gwo pwoblèm k ap brase bil peyi a jounen jodi a, tankou lavichè, peyi a ki anba okipasyon, leta ki pèdi dwa granmoun li, agrikilti peyi a ki an degraaba, anviwònman peyi a k ap degrade chak jou pi plis, gouvèlman an k ap aplike yon pwojè neyoliberal tèt bese, ki lakòz ekonomi peyi a ap detwi epi ki menase egzistans ti peyizan yo.

Aprè nou te fin konstate gwo pwoblèm ki menase peyi a epi rekonèt erè nou yo, men desizyon nou pran:

- Divòse ak tout pratik ki ka kreye zigzani nan mitan nou epi konbat yo sou tout fòm;

- Mete bon jan system kominikasyon antre nou;

- tabli règ jwèt k’ap pèmèt nou kolabore pi byen epi mete plis transparans antre nou;

- nou deside ranfòse kolaborasyon nan mitan nou epi chache tabli kontak ak tout lòt òganizasyon ki gen menm lide, menm vizyon, pou konstwi yon leta responsab, k ap defann enterè peyi a ak majorite moun k ap viv ladan.

KROS: Kowòdinasyon Rejyonal Oganizasyon Sidès
Denise Desmarattes
Gérald Mathurin

MPP: Mouvman Peyizan Papay
Juslène Tyrésias
Chavannes Jean Baptiste

MPNKP: Mouvman Peyizan Nasyonal Kongrè Papay
Ruth Dérilus
Taléus Christophe

Tèt Kole: Tèt Kole Ti peyizan Ayisyen
Vernicia Joseph
Rosnel Jean Baptiste