Español English French Kwéyol

Ayiti: Eske se dènye Konsèy elektoral pwovizwa nan peyi a?

Pòtoprens, 13 des. 07 [AlterPresse] --- Aprè yo te fin fè sèman douvan Lakou Kasasyon, 9 pèsonalite ki sòti andedan divès sektè te pran plas yo mèkredi 12 desanm 2007 la kòm manm tou nèf ki fòme Konsèy elektoral pwovizwa a (Kep).

Seremoni enstalasyon, pou nouvo ekip ki ta sipoze jwe wòl dènye konsèy elektoral pwovizwa an Ayiti, te dewoule nan yon anbyans tèt chaje nan lokal Kep a ki chita kò l sou wout Dèlma, dapre sa ajans sou Entènèt AlterPresse te wè.

Nan yon ti sal tou piti, diplomat etranje, ofisyèl gouvènman ayisyen an ak reprezantan sektè nan sosyete a, san konte jounalis ki te prezan, te rankontre pou suiv dewoulman seremoni an.

Max Mathurin, prezidan Kep ki te fè eleksyon 2006 yo, te pran lapawòl pou akeyi envite yo avan l te pase mayèt la bay manm Kep tounèf la.

“ Nou rive ranpli mission nou, nou rive delivre machandiz la. Nou wè latè pwomiz, menm si rete plizyè kilomèt wout ankò”. Se sa Max Mathurin deklare.

Ansyen prezidan Kep a swete pou peyi a kontinye benefisye travay ekip li a te fè pandan tan yo te pase nan tèt Konsèy elektoral la.

Pastè Pauris Jean-Baptiste, pè Freud Jean, enjenyè Rosemond Pradel ak Max Mathurin, se 4 nan 9 manm ansyen konsèy la ki te prezan nan seremoni enstalasyon ekip tou nèf Kep a.

Jacques Edouard Alexis, ki se premye minis peyi a, bat bravo pou travay Konsèy, Max Mathurin t ap dirije a, rive fè nan òganizasyon eleksyon ki pèmèt peyi a gen yon gouvènman ak yon palman.

Chèf gouvènman an mande ekip tou nèf la pran bon jan dispozisyon, pou rive òganize eleksyon pou ranplase yon tyè nan sena a ak eleksyon endirèk yo ki dwe pèmèt yo rive nan Konsèy elektoral pèmanan, yon enstitisyon Konstitisyon 1987 la prevwa, men ki pa janm rive fèt nan peyi d Ayiti.

“ Nou gen yon gwo responsablite devan peyi a”. Se sa Jacques Edouard Alexis fè nouvo konseye yo konnen, detan li mande yo mete sou kote tout enterè ki chita sou relijyon ak politik pou defann enterè nasyon an.

Dapre sa ki ekri nan atik 2 papye nominasyon an, ki soti nan biwo prezidan Rene Garcia Preval la, nouvo konsèy elektoral la dwe òganize eleksyon pou ranplase senatè ki te eli pou 2 lane yo, òganize eleksyon kote ki nesesè, òganize eleksyon endirèk pou mete kanpe asanble minisipal ak depatmantal yo, konsèy depatmantal yo, konsèy entèdepatmantal la.

Konsèy elektoral pou yon ti bout tan an va pwograme eleksyon endirèk yo, apre palman an fin vote yon dokiman pou tabli òganizasyon ak fonksyònman kolektivite teritoryal yo, toujou daprè atik 2 papye nominasyon prezidan an.

“ Diskou jodi a pa dwe demagojik, diskou jodi a pa mande anpil pale anpil”. Se ak pawòl sa yo konseye Ginette Chérubin, ki reprezante sektè dwa fanm lan nan Kep tou nèf la, te koumanse.

Ansyen minis kondisyon fanm ak dwa fanm, Ginette Chérubin, mande pouvwa egzekitif la pa foure kò l disèt longè nan zafè Konsèy elektoral la, ki se yon enstitisyon granmoun osnon endepandan Konstitisyon 1987 la rekonèt.

Konseye elektoral la mande palmantè yo konsidere prese prese tout zouti lalwa Kep a te voye ba yo, yon mannyè pou pèmèt eleksyon yo rive fèt nan yon tan ki pa twò long.

Pandan bèl diskou t ap tonbe, levit gwo palto ki te reponn prezan yo t ap voye chalè monte. Chak fwa yon moun louvri bouch li pou l pale, se tankou se te yon flanm dife ki t ap ponmen kò l andedan sal konferans Kep a ki te plen kon yon kès aran.

Kèk jounalis fotograf te menm al kanpe dèyè lotèl kote nouvo manm Kep a yo te chita, yon fason pou yo te ka rive fè travay yo. Yon siy ki montre aklè nivo imajinasyon dirijan ayisyen yo, ki pa janm pran okenn dispozisyon pou resevwa moun lakay yo.

Bò kote Konsèy elektoral pwovizwa ki pran kanè a, sanble ti pèsonèl la pa t tèlman okouran de enstalasyon Konsèy tounèf la, piske sal ki pi gwo nan Kep a pa t prepare pou akeyi seremoni a.

Pou kounye a, anpil moun k ap travay nan Konsèy elektoral sou wout Dèlma a ta sanble gen gwo kè kase pou yo pa pèdi dyòb yo. Nan peyi d Ayiti, depi yo ekip ale, sa ki ranplase l la revoke pi fò moun ki t ap travay yo.

Kidonk, daprè anpil obsèvatè, ka gen anpil machwè gonfle nan Konsèy la si manm tou nèf yo ta deside mete sou kote moun ki te la deja yo. Yon sitiyasyon ki ka ogmante mizè nan mitan fanmi peyi d Ayiti yo nan finisman ane 2007 la, kote pri manje moun manje yo ap kontinye grenpe mòn chak jou pi plis.

Ginette Chérubin, Laurette Croyance, pastè Léonel Raphaël, Jacques Belzin, Rodol Pierre, Gaillot Dorsainvil, François Jasmin, Fritz Rosemé ak Frantz-Gérard Verret, se moun sa yo k ap gen pou mennen bak Konsèy elektoral pou yon ti bout tan nan lane 2008 la. [do rc apr 13/12/2007 11:00]