Español English French Kwéyol

17 oktòb 1806 – 17 oktòb 2007

Ayiti : Solidarite peyizan Bwa Pènye chonje asasinay Jan Jak Desalin, sa gen 201 lane

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse nan dat 15 oktòb 2007

17 oktòb 1806 - 17 oktòb 2007: Plis pase 200 lane, depi Papa nasyon an te mouri asasinen nan yon anbiskad sou Pon Wouj. Lanmò sa a te soulve tout nasyon an.

Papa Desalin pa t pran lanmò sa a pou koripsyon taye banda, jan li vle nan sosyete a ; li pa t pran li pou peyizan lage 2 bra pandje; pou pitit pèp la pa jwenn lekòl pou li ale ; pou l pa ka jwenn laswenyaj ; pou de jou an jou lavi a ap vin pi chè.

Papa Desalin pa t mouri nonplis pou kite peyi a anba lokipasyon. Anvan li te mouri limenm ak kanmarad li yo te batay pou bay peyi a endepandans li.

Solidarite Peyizan Bwa Pènye ap viv tankou tout Ayisyen patriyòt ak anpil chagren nan kè l, lè l ap gade chak jou se bòt militè etranje k ap foule tè peyi a.

Okipasyon vin tounen yon kolye nan kou pèp la. Li menm rive nan trip li nan fason okipan an antre nan tout koridò koulwa peyi a. Si lachanm pa bay, nasal pa pran. Si ou mal chita, se nòmal pou vagabon kale grenn je li anba ou.

Sa fè lontan yon kansè divizyon ap wonje pèp la, tout espwa prèske disparèt. Zafè kabrit pa zafè mouton.

Devan sitiyasyon sa a, se pòv yo k ap vin pi pòv, rich yo ap vin pi rich. Pitit pèp la menm ap pran bwafouye pou al chèche lanmò nan plas lavi miyò.
Otorite nan tèt peyi a pa fè okenn jefò pou omwens rezoud yon ti kras nan pwoblèm pèp la. Chak jou, se kriz sou kriz, tèlman enstitisyon Leta yo nan yon sitiyasyon pouriti.

Devan sitiyasyon malouk sa a, Solidarite Bwa Pènye mande pou tout Ayisyen konsekan, tout òganizasyon k ap batay toutbon pou yon lòt kalite sosyete, pa kite chagren ak pwoblèm pote yo ale.

Okontrè, se lè sa a pou yo òganize yo plis.

Pa voye kaye revandikasyon nou jete. Pran li, travay sou li pou n fè yon kokennchenn solidarite, pou n bati yon sèl pwojè pou sosyete a, pou nasyon an, menm jan zansèt nou yo te fè sa pou te ban nou moso tè sa a, espesyalman Papa Desalin.

Solidarite se batwèl pou bat rad sal lamizè.

Solidarite se flanbo pou klere chimen liberasyon pèp la.

SOLIDARITE, SOLIDARITE, SOLIDARITE

Bwa Pènye, 15 oktòb 2007

Solidarite Peyizan Bwa Pènye, 7tyèm seksyon Belvi, Chadonyè, Petyonvil, Ayiti

Pou komite egzekitif la :

Sinnomé Saint-Clair, Kòdonatè

Marie Camme-Suze Joseph, Sekretè adjwen