Español English French Kwéyol

Sitiyasyon moun ki prann kanntè

Ayiti : Kolektif Solidarite Idantite ak Libète mande gouvènman an rann piblik rezilta ankèt

sou lanmò sispèk 60 ayisyen nan zile Tik ak Kaykòs nan dat 4 me 2007

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse nan dat 13 out 2007

ANKÈT SOU LANMO SISPÈK KONPATRIYOT NOU YO
NAN LANMÈ ZILE KAYKOS

Kolektif solidarite Idantite ak Libète (KSIL) te vle souke konsyans sosyete a, lè l te aprann kalte malè ki te frape konpatriyòt nou yo nan zile Kaykòs. KSIL te leve vwa l pou mande otorite pa bò isit pou pa fè ti figi devan sitirasyon an.

Se pousa, KSIL aprann ak anpil enterè ankèt sou lanmò sispèk plis pase swasant (60) konpatriyòt nan lanmè zile Kaykos gen lè resi soti.

N ap mande gouvèlman an pou pibliye rezilta ankèt sa a prese prese pou tout moun kapab okouran nan ki kondisyon li te fèt ak ki rezilta li pote.

Nou pa dwe voye jete, konsa konsa, temwayaj moun, ki te rive chape anba katastwòf sa a, ki deklare kare bare reskonsablite otorite Kaykos yo nan sa yo konsidere kòm yon zak kriminèl. Pou nou fè laklate nèt sou kesyon an otorite lajistis pa bò isit dwe analize epi apwofondi ankèt la, e si sa nesesè, fè yon lòt ankèt ankò.

Nou sezi wè kouman palmantè yo pa bay koze sa a enpòtans li merite, pa gen okenn komisyon ni demach konvokasyon minis ki fèt sou sa. KSIL ap mande ki sa ki pi enpòtan pou otorite sa yo : enterè nasyon an ousnon regle ti konfli politik pèsonèl yo?

Lè yon kantite konpatriyòt peri nan sikonstans sa a, se yon souflèt pou tout nasyon an, se pase anba pye diyite chak grenn ayisyen.

Pa gen ankenn leta k ap vag konsa sou lanmò sispèk plis pase swasant (60) sitwayen. Pa gen ankenn sosyete k ap rete bèbè devan yon kalte katastwòf konsa.

Nan kondisyon sa a, nou pa dwe etone peyi a tounen yon savann kote zòt fè e defè.

Diyite otorite yo se pa nan mete gwo kostim, woule bèl machin, konstwi bèl edifis, se pito nan manifeste kouray yo pou leve eskanp figi pèp ayisyen an devan je zòt. Se pa ni gwo eslogan kont opkipasyon, ni reklamasyon pou tounen ak lame kraze zo, se pito konpòtman nou nan sikonstans sa yo k ap voye siyal klè pou montre si nou vle, si nou ka granmoun tèt nou.

KSIL ap ankouraje otorite ayisyen yo montre plis diyite nan fason y ap konsidere dosye sa a pou nasyon an pa pran yon lòt souflèt nan figi l.

Pase dwa yon konpatriyòt anba pye, se pase dwa tout ayisyen anba pye.

Sal figi yon konpatriyòt, se sal figi nasyon an.

An n ekzije respè pou konpatriyòt nou yo toupatou sou latè.

An n respekte tèt nou pou zòt ka respekte n.

Pou yon pèp lib nan yon peyi granmoun.

KSIL

Kontak : ksilayiti@yahoo.fr

www.ksil.org