Español English French Kwéyol

Okazyon 18 Me 2007 la, fèt drapo ak inivèsite an Ayiti

Mouvman demokratik popilè (Modep) mande tout sektè rantre nan batay pou defann dwa granmoun peyi a

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse nan dat 17 me 2007

Ann wete drapo nou an anba bòt okipan pou van libète zansèt nou yo ka fè l flote

18 me 1803 - 18 me 2007 fè egzakteman 204 lane depi zansèt nou yo te batay pou ban nou yon drapo. Drapo sa a, se rezilta batay zansèt nou yo te mennen pou te soti anba esklavaj blan franse te mete yo epi pou bati yon nasyon ki granmoun tèt li.

Kidonk, drapo sa a se senbòl libète nou. Yon senbòl ki vle di, nou pa dwe viv ankò nan okenn esklavaj tradisyonèl oubyen modèn.

Men malerezman, konpòtman avaris boujwazi a ak anbisyon pouvwa politisyen tradisyonèl nou yo, lakòz Kolon etranje chire drapo nou an epi pilonnen l anba pye yo plizyè fwa deja.

Youn nan pi gwo souflèt drapo nou an pran, se lè Bwaye te asepte peye dèt lendepandans lan anba presyon Lafrans. Se yon jès ki te pase anba pye tout batay zansèt nou yo te mennen pou nou te gen drapo sa a.Yon batay ki te pèmèt yo trase chimen pou yo vin moun e pou pitit yo kontinye moun.

Lòt gwo souflèt drapo nou an pran, se okipasyon 1915, 1994 ak okipasyon 2004 la. Twa okipasyon sa yo vin ranfòse sitiyasyon depandans peyi a te deja ap benyen ladan an. Kou ki pi grav la, se twazyèm okipasyon an ki rive nan moman peyi a t ap viv 200 lane endepandans li.

Kidonk, se yon souflèt marasa. Tout okipasyon sa yo fèt ak konplisite politisyen tradisyonèl nou yo ak boujwazi a ki toujou mare kòd lonbrik li ak lokipan yo pou toupizi pi plis mas moun y ap detripe chak jou yo.

Zafè dwa granmoun peyi a, kondisyon malouk moun ap viv nan katye popilè yo, zafè lavichè ak ogmantasyon pri gaz la pa entèrese politisyen sa yo ak boujwazi a.

Nan moman kote sòlda MINISTA ap badijonnen drapo nou an, nan moman kote kominote entènasyonal la anpatikilye enstitisyon finansyè entènasyonal yo ap pase nou nan betiz, gouvènman anplas la, k ap jwe wòl konze, ap selebre drapo a ansanm ak okipan yo.

Selebrasyon ofisyèl sa yo ap fèt nan yon moman kote menm pouvwa anplas la ap selebre 100 lane nesans Jak Woumen ki te yon konbatan kont okipasyon 1915 lan. Selebrasyon depaman sa yo montre aklè : pouvwa anplas la makònen kòl ansanm ak boujwazi a e ak okipan yo pou fè moun bliye nannan batay zansèt nou yo pou libète total kapital.

Mouvman demokratik popilè (Modep) kwè li enpòtan pou tout Ayisyen, ki pa kite san restavèk koule nan venn yo, leve kanpe pou wete drapo a anba bòt okipan, rekoud li nan kad batay pou konstwi yon lòt Ayiti ki granmoun tèt li.

Tout manifestasyon pou selebre drapo a dwe mache ak yon volonte pou wete peyi a anba okipasyon, dèt ekstèn ak depandans vizavi peyi rich yo ak enstitisyon entènasyonal yo.

Se nan sans sa a, Modep envite tout Inivèsitè konsekan, peyizan, ouvriye, ti machann, elèv ak pwofesè lekòl ki toujou gen san zansèt nou yo ap koule nan venn yo, pou yo Pa gen okenn pwojè nasyonal nou kapab konstui anba okipasyon epi ak lajan ponya enstitisyon finansyè entènasyonal yo. Batay sa a dwe tanmen jodi a menm pou di non kont okipasyon, kont aplikasyon plan neyoliberal yo, kont lavichè, kont ensekirite epi kont tout pwojè pou fè Ayiti tounen yon gwo sosyete anonim.

Aba okipasyon ! Aba lavichè !

Viv yon drapo granmoun nan yon peyi granmoun !

Mouvman demokratik popilè (Modep)

modepayiti@yahoo.fr

Pou Modep,

Guy Numa, Destin Laurentus