Español English French Kwéyol

Dosye APWOLIM/DGI : “Nèg lavil ak fonksyonè Leta toujou abitye imilye abitan k ap sot andeyò”

Lèt tou louvri Asosyasyon Pwodiktè Lèt Limonad (APWOLIM) pou Jean Frantz Richard, Direktè Jeneral DGI

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 3 fevriye 2007

Apre gran mobilizasyon Apwolim te fè nan radyo ak nan televizyon Okap tankou Pòtoprens sou dosye tè Madras, nan dat 19 janvye 2007, DGI te ekri Apwolim yon lèt, Jean Frantz Richard, Direktè Jeneral DGI, li menm te siyen. Nan lèt sa a, Direktè Jeneral la te di Apwolim li tande demand peyizan yo e li te envite nou, dirijan Apwolim yo, nan yon reyinyon ki te pou fèt nan direksyon jeneral Pòtoprens. Kòm se nou menm dirijan Apwolim yo k ap soti lwen, nan menm lèt la Direktè Jeneral la te mande, se nou ki pou chwazi yon dat k ap bon pou nou. Men sa li te ekri : « …à une date laissée à votre convenance, compte tenu de la distance et l’éloignement… » Konsa nou menm dirijan Apwollim yo, nou fè yon repons tou suit voye bay Direktè Jeneral la. Sekretarya Direksyon jeneral DGI bay Apwolim yon avi resepsyon pou repons li a, kote rankont sa te fikse pou vandredi 2 fevriye 2007 a 11 zè nan maten.

Lè delegasyon Apwolim ki soti depi Limonad, depatman Nò, rive nan DGI, Direktè Jeneral la, Jean Frantz Richard, refize resevwa nou, san menm li pa fè yon eskiz.

Mesye Direktè Jeneral, nou di konsa, si ou pat pare pou resevwa nou, ou te dwe voye di nou sa anvan nou deplase. Se pa konsa yo trete moun. Se vre nèg lavil ak fonksyonè Leta toujou abitye imilye abitan k ap sot andeyò, men nou pat panse nou te ka jwenn kalite imilyasyon sa a nan men Direktè Jeneral DGI .

Nan ki peyi sa fèt kote sitwayen, kap fè travay serye, bezwen peye Leta epi pou Direktè enstitisyon Leta ki responsab pou touche kòb la, pa vle resevwa lajan an ?
Ak kiyès w ap chache kont ? Eske se ak peyizan ? Eske se ak gouvènman ? Pouki rezon tout dilatwa sa yo ?

Jodi a, men pozisyon APWOLIM :

Dosye tè Madras la klè kou dlo kòk. Tout benefisyè yo gen tan siyen kontra ak INARA. Dosye sa a nan men DGI depi plis pase yon lane. Ou gen tout plan apantaj tè INARA fè yo, ou gen tout lis benefisyè yo, ou gen anplasman chak pasèl ak sipèfisi yo.

Mesye Direktè General, nou pa bezwen pran yon lòt desepsyon ankò nan biwo w. Ou pa bezwen voye envite n ankò, se yon sèl bagay n ap tann nan men w, se bòdro pou n al peye Leta, jan lalwa mande sa.

Moun ki siyen pou Apwolim :

Fritz Joseph, Kòdonatè

Milien Israël, Sekretè

St Fleur Josiane, Trezorye