Español English French Kwéyol

Nan okazyon jounen fanm riral 15 oktòb 2006

Fanm peyizan leve kanpe pou fè tande vwa yo

Yo mande Leta frenen pwodui pèpè epi mete tè aladispozisyon ti peyizan

Nòt pou laprès 4 òganizasyon fanm Peyizan

AlterPresse jwenn dokiman sa a 10 oktòb 2006

Nou menm delege òganizasyon fanm Peyizan ki soti nan 6 depatman peyi a, nan okazyon 15 oktòb la ki se jounen mondyal fanm riral, nou leve kanpe, nou mobilize, pou nou fè tande vwa nou.

Se nou menm fanm peyizan ki motè ekonomi peyi a. Nan sektè agrikòl la fanm peyizan sekle, fanm peyizan netwaye, fanm peyizan plante, fanm peyizan wouze, fanm peyizan rekòlte li pote al vann nan mache men pwodui nou yo pa janm vann nan bon pri. Nan mache yo n ap vann nan move kondisyon.

Lè nou gade nan gadinaj, fanm peyizan yo fè tout kalite elvaj tankou poul, kabrit, kochon, mouton, bèf elatriye. Malgre sa, fanm peyizan yo pa gen valè nan sosyete a epi se nou menm ki pi meprize. Nou pa benefisye okenn sèvis sosyal : nou mal manje, nou mal dòmi, nou pa gen lekòl pou pitit nou, nou pa gen lopital, n ap mouri nan fè pitit. Nou tèlman ap viv move kondisyon, jounen jodi a youn nan pi gwo maladi k ap touye nou, mari nou, pitit nou se chik.

Nan zòn chèn Mate, nan 7è seksyon Fonbatis gen 5 moun ki mouri ak chik soti avril pou rive sektanm 2006 la. Nan 5è seksyon Vèrèt, yon moun mouri. Chik la gaye nan komin Kòniyon ak nan komin Savanèt tou.

N ap mande :

 pou gouvènman an pran responsabilite li, pou li pran bon jan mezi pou l frenen kantite pwodui pèpè ki anpeche pwodiksyon peyizan vann sou mache piblik yo.

 An menmtan tou n ap mande pou gouvènman an pran mezi pou ogmante pwodiksyon nasyonal la pou vant peyizan ak tout lòt moun k ap viv nan peyi a pa rete sou kont pwodui pèpè tankou : zèl kòden, kwis poul, zòrèy kochon elatriye.

 Lè nou gade fanm peyizan yo ap travay tè demwatye pandan tout tè leta ap gaspiye. N ap mande leta pou l mete tè sa yo aladispozisyon peyizan yo pou yo travay nan bon kondisyon epi ba yo bon jan andadreman ki nesesè pou fè tè sa yo pwodui.

 Lè n ap gade jan pwoblèm chik la rèd n ap mande ministè sante piblik pou l pran yon mezi prese prese pou l al dechouke chik sa yo k ap touye peyizan yo.

Se nou menm fanm peyizan ki nanm ekonomi peyi a. Se nou menm fanm peyizan ki pa jwenn bon andadreman nan men leta, se nou menm fanm peyizan ki pa benefisye sèvis sosyal. Nan sans sa a n ap mande tout lòt òganizasyon fanm peyizan yo fè solidarite avèk nou, pou fòse leta bannou ankadreman nan tout sans.

Sèl fòs nou se bon jan òganizasyon fanm konsekan nan aksyon byen kòdone !

Men kèk gwo aktivite k ap genyen nan jounen 15 oktòb 2006 la :

Komin Kòniyon  : Rasanbleman

Komin Gwomòn  : Manifestasyon

Komin Janrabèl  : Rasanbleman

Komin Bèdeyèn  : Rasanbleman

Komin Pòdpè  : Rasanbleman

Grandans/Jeremi  : Rasanbleman (vil Jeremi)

Lis moun ki siyen nòt sa a soti nan 4 òganizasyon nou pra l site la a :

FEPPAM(Federasyon Peyizan Patizan Makandal) : Vernicia Joseph

TK (Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen Gromòn) : Simone Pierre,

TK (Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen Nòdwès) : Vernicia Joseph

MRPST (Mouvement Revandikasyon Peyizan San Tè) : Louimène Cénoble

TK (Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen Piyon) : Marie Françoise

MOFOD (Mouvement Fanm Onzyèm ak Douzyèm seksyon Ti Gwàv)