Español English French Kwéyol

Ayiti : "Pwogram CCI a ak politik Jeneral gouvènman Alexis a, nan kilès pou nou kwè ?"

Kominike Kolektif Mobilizasyon Kont Lavichè

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 8 jen 2006

Gwo Van Ti lapli

Nan dat 19 ak 20 jiyè 2004, kominote entènasyonal la apwouve yon pwogram devlopman pou Ayiti. Pwogram sa a pote non CCI ki se « Kad Koperasyon Enterimè ». Nan pwogram sa a, Kominote Entènasyonal la te pwomèt pou li bay Ayiti plis pase 1 milya dola vèt. Anpil moun te bat bravo pou kantite pwomès ki te fèt yo. Men, kèk tan apre, tout moun ta pral konstate se te gwo van ti lapli. Plis pase 900 milyon dola dekese men lajan sa a plis sèvi pou kominote entènasyonal la finanse pwòp tèt li. Anpil milyon dola depanse, pou peye « ekspè » etranje, reprezantan Nasyon Zini ak Sòlda MINISTA. Pèp la pa jwenn anyen. Men, jan sa toujou fèt, dèt la ap tonbe sou do malere ak malerèz k ap peye taks yo.

Malgre echèk pwogram CCI a, reprezantan 16 peyi yo di k ap ede Ayiti yo, deside pwolonje pwogram sa a pou jouk desanm 2007, nan yon rankont ki te fèt nan peyi Brezil nan dat 23 me 2006.

Yon ti tan apre rankont Brezil la, Premye Minis Alexis prezante politik Jeneral li devan palman an nan dat 6 ak 7 jen 2006. Nan dokiman politik Jeneral la, chèf gouvènman an pwomèt li pral : modènize Leta a, ankouraje kreyasyon richès, fè apezman sosyal nan rezoud pwoblèm dlo, kouran, wout, sante, edikasyon, ensekirite ak lajistis.

Kolektif la konstate Chèf gouvènman pa di aklè sa l ap fè sou lavichè a k ap toupizi mas popilè yo, chèf gouvènman an bliye sosyetè viktim koperativ bidon yo epi pawòl refòm agrè a pa fin klè nèt nan pwogram nan. Chèf gouvènman an fè blakawout sou pri gaz la ak pri transpò k ap monte 17 wotè. Anplis sa, premye minis Alexis pa di ki kote li pral pran lajan pou li reyalize pwomès li fè yo. Mankman sa a fè nou kwè nan Kolektif la, gouvènman an konte sitou sou lajan CCI pwolonje a (lajan chango) pou li reyalize pwomès li yo. Nan sans sa a, Kolektif la blije mande tèt li, ant CCI pwolonje a ak politik Jeneral ki prezante devan palman an, kilès ladan yo ki vrè pwogram ki pral aplike a ?

Kolektif la kwè pwomès pwazonen FMI ak Bank Mondial yo pap mennen nou nan pwogrè n ap chèche a. Dirijan nan Leta a dwe konte dabò sou resous nou gen lakay nou ak koperasyon ant peyi sid yo. Nan sans sa a, pouvwa Preval / Alexis a dwe fè jefò pou entegre Ayiti nan pwogram ALBA [1] a. Gouvènman an dwe pran mezi konkrè pou konbat kòripsyon, kontrebann, tabli magazen Leta nan tout komin yo ak nan katye popilè yo, limite kantite benefis komèsan yo ap fè sou pwodui premye nesesite yo, desann pri manje, pri gaz epi ogmante salè minimòm nan. Ouvriye yo paka viv ak 70 goud boujwazi a ap peye yo a. Gouvènman an dwe mete kanpe yon komisyon nasyonal ki pou jere akò PETROCARIBE a nan enterè popilasyon an epi rann piblik akò ki siyen ak Venezyela a.

Kolektif la mande popilasyon an pou li kale je li. Nou pa dwe fèmen je nou ni sèvi dra pou kouvri okenn dirijan kole pyese ki pa deside pran responsablite li devan sitiyasyon malouk n ap viv jounen jodi a. Moman an mande dirijan ki gen karaktè epi ki kapab deside an granmoun sa ki bon pou peyi a. Konsa, nou dwe rete mobilize pou fòse dirijan yo satisfè revandikasyon mas yo epi pou wete peyi Dayiti anba okipasyon li twouve l jounen jodi a. Se sèl fason pou n anpeche Milèt LONI monte tankou bourik sou lajistis peyi Dayiti ak sou enstitisyon nasyonal yo.

Viv yon Ayiti granmoun

Aba lavichè, Aba remèd chwal FMI ak Bank Mondyal yo

Pòtoprens, 8 jen 2006

Pou Kolektif la :

Guy Numa

Jean Charles Evrard

Makenton Civilma


[1Altènativ Bolivaryèn peyi ki nan Amerik yo (Alternative Bolivarienne des Amériques)