Español English French Kwéyol

Ayiti : SOFA ak KONAP satisfè apre jijman 2 kadejakè ki kondane pou rete nan prizon pandan tout vi yo

" Se yon viktwa nan batay nou kont enpinite "

Kominike SOFA ak KONAP

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 22 mas 2006

Solidarite Fanm Ayisyèn (SOFA) ansanm ak Kòdinasyon Nasyonal Ka p Plede Kòz Fanm (KONAP) akeyi avèk satisfaksyon vèdik pwosè 2 nan kriminèl ki te fè kadejak sou Marie Carmelle Jules ak pitit fi li Yveline Adrasse. Jodi 22 mas 2006 la, apre senk (5) jou pwosè, lajistis rekonèt Mackenson Joseph ak Eliphet Beljean koupab nan krim kadejak 2 mesye sa yo ak 3 zakolit yo te fè Madam Jules ak Yveline Adrasse. Konsa Jij Bredy Fabien ki t ap mennen pwosè a, kondane 2 kriminèl yo pou yo pran pèn Kapital, sa vle di :

-  Pou yo pase tout vi yo nan prizon ap fè chawa, jan atik 281 Kòd Penal ayisyen an mande li, epi

-  Pou yo peye 500 mil goud domaj ak enterè.

Santans jij lan koresponn ak pèn Ministè piblik ak avoka ki t ap defann dwa viktim yo te mande. Nan deklarasyon vèdik la, Jij Bredy Fabien ki tap fè jijman an te esplike sou ki sa li te chita pou li deside santans la :

-  Enfòmasyon ki sòti nan òdonans Jij Enstriksyon an ;

-  Sètifika medikal viktim yo, ki te pèmèt li jije te gen kadejak

-  Senserite ki te genyen nan Depozisyon Madam Jules viktim ak temwen krim la

-  Konpòtman akize yo ki demontre yo pa gen ankenn regrè pou krim yo fè a

-  Pèn lalwa prevwa lè yon moun fè kadejak, avèk lè se plizyè moun ki fè kadejak la

Vèdik pwosè sa a pa sèlman yon viktwa pou Madam Jules, pou pitit fi li ak fanmi li, se yon viktwa nan batay nou kont enpinite. Santans 2 kriminèl sa yo jwenn pou krim kadejak yo fè a se yon desizyon ki montre zak sa yo pap rete san pinisyon. Kriminèl pakab kontinye aji san kè sote. Vèdik sa a tou ap ankouraje sitwayèn ak sitwayen pou yo koumanse repran konfyans nan lajistis peyi a; pou yo pa kache ni sitire kadejak k ap fèt sou fanm ak tifi.

Santans ki pwononse kont 2 kriminèl-kadejakè, Mackenson Jospeph ak Eliphèt Beljan, mèkredi 22 mas 2006 la, dwe ankouraje plis jij kontinye pran responsabilite yo pou yo aplike lalwa epi fè respekte lajistis.

SOFA avèk KONAP ki tap soutni Madam Jules pandan tout dewoulman pwosè a, konsidere vèdik Jij la, kòm yon premye viktwa nan demach Madam Jules pou li jwenn jistis devan : zak kadejak kolektif 4 bandi te fè sou li ansanm ak pitit fi li epi zak sasinay menm pitit sa a viktim apre yon gwoup 5 bandi ak zam te atake kay yo nan nwit 27 fevriye 2005 lan nan Matisan .

SOFA, KONAP mete ansanm ak Madam Jules di ayibobo pou sitwayèn ak sitwayen nan Matisan ki te pèmèt lapolis mete kriminèl yo anba kòd, nou di ayibobo tou, pou tout òganizasyon fanm, lòt òganizasyon Dwa Moun, manm laprès yo, ak tout lòt sitwayen fanm kou gason ki te demontre solidarite yo ak kòz sa a depi jou 8 mas 2006 la kote pwosè a te demare.
N ap kenbe mobilizasyon an nètalkole, jouk lajistis rapouswiv epi jije lòt kriminèl ki anlibète yo jan òdonans Jij enstriksyon an te mande l. Konsa yo menm tou va pran responsablite krim kadejak ak asasinay yo fè sou Yveline Adrasse.

Pa wè, pa tande, pa pale se pa yon solisyon,

Sitwayèn, Sitwayen, Leta kontinye pran responsablite nou.

Pòtoprens, 22 mars 2006

Olga Benoit, Solidarite Fanm Ayisyen

Yolette Andrée Jeanty, KONAP