Español English French Kwéyol

Ayiti : Yon Kòdinasyon pou Re-fondasyon Nasyon an - KORE-N

Nòt pou laprès plizyè òganizasyon ak endividi

AlterPresse jwenn dokiman sa a 3 mas 2006

N ap fè tout moun konnen, nou menm ki se òganizasyon ak moun ki te lanse randevou 8 fevriye a kontinye travay mache-kontre a pou fè Ayiti tounen yon nasyon ki granmoun tèt li, pou nou rebati leta kraze a, pou nou konstwi pwòp demokrasi nou. Chak jou, nouvo moun ak nouvo òganizasyon nan tout kan kontinye reponn apèl sa a. Yo vini kore mouvman an pou nou ka kanpe sa nou rele Fòs Sosyal Solidè a ki se pi gwo zouti nou bezwen pou nou fè sa. Se pousa, nou fè konnen apati jodi a, nou pa p mache degaye, n ap kòdone nou, sa vle di n ap makonnen nou ansanm. Se sa ki fè, pou yo ka rekonèt tout òganizasyon, tout moun k ap kontinye vini pou pote pwojè konstwi nasyon an, n ap pale sou non : Kòdinasyon pou Re-fondasyon Nasyon an (KORE-N). Epi n ap monte Kòdinasyon sa a nan depatman yo, nan komin yo, nan seksyon kominal yo.

N ap pwofite fè sonje ankò se sèl lè nou kanpe nan Fòs Sosyal Solidè a nou ka gen garanti n ap jwenn chanjman n ap chache a. Se Fòs Sosyal Solidè a ki pou anpeche yon sèl sektè nan sosyete a patisipe pou kont li nan lavi peyi a, ki pou anpeche yon sèl kan chache jwenn tout avantaj pou kont li, pou li sèl, kont majorite popilasyon an, jan nou konstate jodi a sektè gwo biznis prive yo pase yon vitès pou l fè sa bò kote nouvo prezidan an. Paske fòs sa a ap makonnen tout sektè e l ap pèmèt tout bagay diskite ant tout sektè e ak tout sektè, nan enterè tout moun nan peyi a.

Wòl Fòs Sosyal Solidè ap pwouve nou ka antann nou pou nou dirije tèt nou, pou nou kwape lamizè ak tout kalte ensekirite ki lakòz pifò ayisyen ap miyonnen rèv al viv nan lòt peyi. Inite tout fòs nan sosyete a se sèl kondisyon ki ka pèmèt nou rejwenn dwa grandèt majè nou. Se sèl jan nou ka fè lòt peyi respekte nou. Vizit ofisyèl ka vwazen Sen Domeng bon, men yo pap sifi pou pèmèt nou negosye respè sa a, si nou pa deside mete kanpe Fòs Sosyal Solidè a.

N ap pwofite fè tout moun konnen tou, nou gen 2 gwoup travay :

1) Youn k ap chache mennen aksyon pou nouvo dirijan yo redrese kesyon dyalòg nasyonal la pou nou prepare yon veritab woumble re-fondasyon nasyon an ;

2) Yon lòt k ap pèmèt nou mobilize yon fason espesyal sou kesyon desantralizasyon an.

Mache-kontre nan Kore N pou Fòs Sosyal Solidè a kanpe! Kore Ayiti ! Laviktwa se pou pèp òganize !

3 Mas 2006

Kòdinasyon pou Re-Fondasyon Nasyon an (KORE-N)

Kolektif Solidarite Idantite ak Libète (KSIL) ; Kay Fanm; Sendika Pèsonèl Enfimye (SPI) ; Union Médecins Haïtiens (UMHA) ; CPREDH (Centre pour la promotion et le respect des droits humains) ; Coordination Régionale des Organisations du Sud-Est (CROSE) ; Kòdinasyon òganizasyon rejyonal NIP (KORENIP) ; Rita Saint Louis Duvivier ; Tony Cantave ; Lise Marie Déjean ; Behal Joseph ; Dominique Verella ; Rudy Prudent

Pou otantifikasyon :
Yanick Dandin, KSIL