Español English French Kwéyol

Li lè, li tan pou tout politisyen yo koute vwa pòv yo

Nòt pou laprès Komisyon Episkopal Nasyonal Jistis ak Lapè

5 mas 2003

« Politisyen yo panse tout moun ap fè politik, yo pa bezwen manje ». Se konsa Komisyon Nasyonal Jistis ak Lapè te di nan okazyon Asanble jeneral li, jou ki te 6 desanm 2002. Depi lè a, anyen pa chanje.

Moun sila yo ki t ap goumen yon jou pou demokrasi e respè moun nan peyi a, jodi a twouve yo dozado. Se entolerans ak vyolans nan mitan yo k ap vale devan. Se pèp la k ap soufri. Se lòt, se sa k pa t janm te kwè nan demokrasi ak patisipasyon toutbon, se yo k ap pwofite e ki vin pi rich ak pi awogan chak jou.

Jodi a, Komisyon Jistis ak Lapè repete : li lè, li tan pou tout politisyen yo koute vwa pòv yo. Plizyè moun nan Legliz nan dènye tan sa yo te repete pawòl la : Pap la, Evèk yo, Pè yo ak divès lòt toujou. Nou dakò ak apèl yo adrese nou. Politisyen tout koulè yo dwe sispann voye wòch kache men, akize lòt epi lage tout chay sou lòt.

Nou menm ki nan pouvwa a, koute rèl pòv yo.
- Sispann pèsekite moun ki pa gen menm lide avè n. Sispann fè yo menas, maltrete yo, pou yo blije kache kò yo annapre.
- Sispann tolere gwoup ak zam k ap mache fè dappiyanp sou frè ak sè nou yo.
- Sispann fè presyon pou moun pa plenyen sou lavichè. Si n pa rele n ap toufe. Sispann kreye yon klima laterè ak laperèz.

Pèp la swaf yon alemye, li bezwen jistis, li anvi transparans ak patisipasyon. Sispann ba li manti, sispann tolere mechan yo, sispann mete moun sou kote. Pèp la bezwen manje, sispann bay manti.

Eske nou mande twòp, si n mande pou politisyen divès pati yo chita ansanm pou regle pwoblèm pèp la ?

Eske nou mande twòp, si n mande sa k nan pouvwa a poze kèk zak klè ki pèmèt tout moun konprann nou mèt fè yo konfyans, nou ka vanse ansanm ?

Eske nou mande twòp, si n mande pati opozisyon yo mete enterè peyi a anvan enterè pèsonèl yo ?

Pèp la bouke. Pèp la bouke. Li pa kapab ankò. Sispann blofe l. Se KEN (Komite Egzekitif nasyonal Jistis ak Lapè) ki reyini reprezantan tout dyosèz yo ki voye mesaj sa a ba nou. Li te reyini jou ki vandredi 28 fevriye 2003 nan lakou Pòtoprens.

Pòtoprens, mèkredi lesann, 5 mas 2003