Español English French Kwéyol

Ayiti - Eleksyon : " Pa dwe gen dezyèm tou ", dapre Batay Ouvriye

Moso nan yon kominike Batay Ouvriye

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 13 fevriye 2006

Jan nou t ap fè konnen nan Bilten Politik nou fèk soti nan okazyon eleksyon yo (chache tonbe sou li): eleksyon yo, lò se laboujwazi ak tout enpeyalis yo ki òganize yo - pi rèd, ANBA OKIPASYON - se toujou ZAFàˆ PA YO Y AP REGLE ! Eleksyon yo gen dwa kwoke nan gagann yo men, nan kondisyon nou konnen yo, se aparèy PA YO k ap kontwole kesyon an. Vreman vre, malgre mobilizasyon total kapital mas popilè yo pou al vote, malgre mobilizasyon ki swiv la pou fè respekte chwa popilè a, ki klè, ki reyèl, aparèy boujwa a, se magouy sou magouy l ap fè. Magouy depi nan jou eleksyon yo pou chache demobilize nou, magouy pou detounen vòt nou (gen moun yo chache anpeche vote poutèt yo t a pral vote Lespwa), magouy ann apre pou manipile e falsifye rezilta yo.

Pi rèd, gen de politisyen rat do kale, gen de kandida granmanjè (ansyen granmanjè ki bezwen tounen sou moun vin ap fè pik yo ankò), gen de boujwa Lespwa menm ki mande moun rete kalm, tounen lakay yo, trankil, kòmkwa aparèy boujwa a pral regle tout bagay kòrèkteman. Se manti ! Si pa gen mobilizasyon tèt kale k ap fèt la - e ki dwe kontinye fèt ! - magouy la t ap pase lontan. Menm gen de presyon ki fèt sou Preval li menm pou chache fè l asepte pou l ale nan dezyèm tou, kidonk asepte magouy la.

PA DWE GEN DEZYàˆM TOU ! Pou 2 rezon. Youn, se paske kandida Lespwa a pase vre e li pase tout bon. Kidonk fòk yo respekte sa. Pwen ba ! E nou p ap asepte pyès magouy aparèy boujwa-enpeyalis la vle fòse n asepte ! Men, 2, si nou asepte premye magouy sa a, dezyèm la ap pi fasil toujou e se tande n a tande nou pèdi nan dezyèm tou, menm si, ankò yon fwa, se ta Preval ki ta pase. E yo gen tout teknik yo pou fè magouy pi rèd, magouy pi wo nivo, magouy nou ka pa ka dekouvri. Se sa k ap tann nou si nou asepte premye magouy la pou ale nan dezyèm tou.
(...)

Aba pòl facish la !
Aba magouy sanginè yo vle fè sou do pèp ayisyen !
Aba kandida rat do kale k ap pran woulib sou mobilizasyon popilè a !
Viv lit travayè yo ! Viv lit mas popilè yo !
An n pare pou nou vanse nan batay la san rete !