Español English French Kwéyol

Ayiti : Nan wout eleksyon

Pòtoprens, 16 jan. 06 [AlterPresse] --- Sijè eleksyon an domine aktyalite a, nan yon kontèks kote ensekirite a pa reyèlman bese, alòske kominote entènasyonal la ap gade Ayiti nan loup.

Depi apre Konsèy Sekirite Nasyonzini ak Konsèy Pèmanan à’ganizasyon Leta Meriken fin ekzije pou eleksyon fèt rapidman an Ayiti, nou gen yon nouvo kalandriye elektoral. Eleksyon yo dwe fèt 7 fevriye k ap vin la a.

Parapòta kantite pwoblèm ki te gen pou rezoud pou eleksyon sa yo kab fèt, gen anpil krent an Ayiti pou nou pa tonbe nan eleksyon bouyi vide, ki ta koresponn a yon lojik « pare pa pare, antèman pou 4 è ». Yon sitirasyon ki ta kab plonje peyi a nan kriz pi rèd.

Men, malgre mizangad yon konseye elektoral ki di piblikman preparasyon yo pa fin fèt, plizyè reskonsab nan Konsèy Elektoral Pwovizwa (KEP) a bay asirans, si se pa 7 fevriye nan premye tou, 19 mas nan dezyèm tou, Ayisyen yo ap konnen ki prezidan ki pral dirije peyi a, pami 35 kandida ki genyen yo. N ap konnen tou 33 senatè ak 99 depite ki pral fòme palman an.

Apre sa, ap rete pou fè eleksyon minisipal ak lokal yo 30 avril apre prezidan an fin antre nan palè 29 mas. Nou sipoze tou se va menm bagay pou palmantè yo k ap deja chita nan palman an.

Kit se prezidan KEP a, Max Mathurin, sekretè jeneral la, Rosemond Pradel, direktè jeneral la, Jacques Bernard, yo tout klè sou sa : pap gen eleksyon ranvwaye ankò. Dayè przidan KEP a di si se ta sa, li ta prefere demisyone.

Sektè nan kominote entènasyonal la ki konsène nan eleksyon yo, tankou OEA ak Nasyonzini bay asirans pa yo tou. Kesyon teknik ki konsène distribisyon kat yo, sa ap regle, dapre previzyon reskonsab yo fè. Apati 21 janvye, yo prevwa fini ak faz sa a. Yo prevwa tou pou gen tan korije tout pwoblèm ki gen nan repatisyon biwo vòt yo, kesyon lis elektoral yo, eksetera.

Misyon Nasyonzini pou Estabilize Ayiti (MINISTA), k ap jere yon sitirasyon ki pa fasil akòz kòmandan li, jeneral brezilyen Urano Teixera Da Matta touye tèt li 7 janvye, dapre vèsyon ofisyèl, pwomèt pou tabli bon jan sekirite nan moman eleksyon yo.

Men, pwomès sa yo ap fèt lontan alòske ka kidnapin ak moun y ap touye nan Pòtoprens rete tennfas. Rezon ki fè sektè prive a tanmen yon seri aksyon pou chèche fòse MINISTA pran reskonsablite l. Li te mande pou popilasyon an fè grèv 9 janvye, e grèv sa a te pran nan divès vil nan peyi a. Kounye a, li pwograme yon sitin 16 janvye devan biwo Nasyonzini pou menm rezon an.

Kesyon ensekirite ak vyolans la gen anpil pou wè ak zam k ap sikile toupatou nan Pòtoprens ak nan peyi a. Twa òganizasyon entènasyonal, Oxfam, Rezo Aksyon sou Zam Lejè ak Amnisti Entènasyonal) soti yon rapò sou sa semèn sa a, kote yo denonse vyolans ame k ap pote moun nan simityè an Ayiti. Nan nivo local, biwo Oxfam an Ayiti anonse li pral lanse yon kanpay kont zam. [gp apr 16/01/2006 00:10]