Español English French Kwéyol

Ayiti : Chèf lapolis la ap " konfonn Islam ak bandi teroris ", dapre Sant Spirityèl Allahou Akbar

Kominike Sant Spirityèl Allahou Akbar

AlterPresse resevwa dokiman sa a 10 janvye 2006

Nan moman kote sosyete nou an ap travèse anpil troublay, briganday tout kalite, kap bwase bil li, nou dwe fè anpil atansyon pou nou pa jete lwil sou dife ni simaye plis konfizyon. Se moman kote moun ki nan pòs reskonsablite dwe pran men yo, kontwole sa yap di pou yo pa tounen yo menm menm ajan divizyon kap simen plis troublay nan tèt sitwayen yo.

Nou etone tande ak ki lejète prensipal reskonsab lapolis, la nan yon emisyon radyo ap konfonn Islam ak bandi teroris, kote li rive menm mete an koz, lonje dwèt li sou moun Site Solèy deske yo ta anbwase Lislam. Nan deklarasyon reskonsab lapolis la ekzistans moske (tanp mizilman) ak mizilman nan Site Solèy ta yon siy menas teroris entenasyonal sou Ayiti.

Sanble direktè lapolis la pa konnen toupatou sou latè gen moske osnon li pa konnen kisa yon moske ye. Alabèl sa ta bèl si Site Soley ta tounen yon gwo moske! Kote moun ap lapriyè senk fwa pa jou, nan plas bwi bal, rèl anmwe akòz vyolans, soufrans vol, viol, kidnapin, grangou, lamizè, lenjistis elatriye...

Nap fè remake menm Ozetazini, menm an Izraèl yon reskonsab lapolis pap pran chans fè yon deklarasyon konsa. Paske tou senpleman se yon bagay ki manke bonsans. Si chak mizilman se te yon teroris, limanite te antrave. Si chak moske se te yon nich teroris, ak prezans plis pase yon milia mizilman sou tè a, tout rès moun yo tap nan mera. Erezman gras a Dye se pa konsa sa ye ditou e tout moun ki gen yon minimòm fòmasyon, enfòmasyon ak bon konprann pa wè lavi a konsa. Nou konnen pa bò isit mantalite ti chèf toujou ap pouse nou fè eksèdzèl, montre nou pi wayalis ke lewa. Pa bliye mezanmi dapre konstitisyon an peyi Dayiti se yon leta layik. Sa vle di li rekonèt e li garanti libète ak egalite tout relijyon. Pa foure plis jèm entolerans nan lespri pèp la. Pa al chache problèm ki gen lòt kote vin mete bò isit menm jan nou te fèl pandan lagè frèt la sou koze kominis. Evite bay pèp ayisyen pote chay ki pa pou li. Sispann achte move pwose

Nan kriz devenn kòde peyi a plonje la-a, pèp la bezwen dirijan li ka fè konfyans kap pale yon pawòl sajès ak kè poze. Voye moute gwo deklarasyon "tonnè kraze m" paka chanje anyen nan sitirasyon an.

Yon deklarasyon konsa ka kreye yon santiman laperèz nan popilasyon an, an menm tan tounnen yon jèm menas kont mizilman yo. Si lapolis peyi a fòme nan lespri pou jete vendik kont yon gwoup sitwayen akòz relijyon yo, nou tonbe nan raje nèt sou zafè respekte dwa moun. Se pa selman konstitisyon an nap kontinye sapata men tout konvansyon, antant ak trete entènasyonal sou respè dwa moun espesyalman sa ki gen arevwa ak libète konsyans ak relijyon

Li klè pou tout moun sitirasyon peyi a ap travèse jounen jodi a pa gen anyen pou l wè ak teworis islamis. Se pa mizilman ki te tabli yon sistèm esklavaj pandan plizyè syèk sou do nou. Se pa mizilman ki tabli yon sistèm dominasyon, enjistis depi 90 zan sou do peyi a kap donnen jounen jodi a mizèrere, vyolans, krim, prostitisyon, ensekirite, elatriye. An nou sispann goumen ak lonbray nou, pa kite lespri restavèk la kontinye ap danse nan tèt nou jouk pou nou pèdi bonsans nou. An nou pwan wout liberasyon an nan mache sou chimen laverite.

Nou espere se bouch chèf lapolis la ki te chape konsa lap pwofite ti nòt sa a pou redrese sitirasyon an nan fè yon lòt deklarasyon ki gen plis respè pou sitwayen yo an jeneral ak mizilman yo an patikilye. Nou pwofite swete l bon kouraj ak sitou anpil sajès nan fonksyon lap ranpli a ki mande anpil metriz ak sans reskonsablite.

Lapè bondye sou nou tout

Salam Aleykoum

Pou Sant Spirityèl Allahou Akbar:

Imam Abou Jahman (Max Astier)