Español English French Kwéyol

An Frans : Pati ki sou pouvwa a ap prepare l pou eleksyon prezidan an 2007

Pari, 6 desanm 2005 [ AltèPrès] --- Dirijan Pati politik, ki sou pouvwa a nan peyi Lafrans, rive mete tèt yo dakò, madi aprè midi 6 desanm 2005, pou militan yo ka di an janvye 2007 ki yès yo ta renmen vin ranplase Jacques Chirac sou fotèy boure a.

Se nan reyinyon biwo politik Inyon pou on Mouvman Popilè (UMP), dirijan yo rive dakò pou gen on vòt ki fèt nan mwa janvye 2007, pou militan yo ka di aklè bay ki yès, kòm kandida pati a, yo va bay sipò yo , kèk mwa anvan eleksyon pou prezidan an nan lane 2007, dapre sa ajans AltèPrès aprann nan vil Pari.

Ki jan yo pral chwazi kandida prezidan pou UMP, pati ki sou pouvwa a an Frans ?

Se youn nan gwo kesyon ki te divize 2 gwoup nan UMP yo.

Depi samdi 3 desanm 2005, patizan Nicolas Sarkozy ak Dominique de Villepin te dozado pou konnen èske se nan eleksyon primè, sa vle di pou tout militan vote, pou yo chwazi moun ki pral reprezante pati a nan eleksyon pou prezidan ki ap fèt nan lane 2007 la.

Brase lide sa a fè konprann li prèske sèten Jacques Chirac p ap kandida pou pwochèn eleksyon yo.

Chef Leta franse a, ki se moun UMP, efase kòl sou teren politik la pou l kite plas la bay Premye minis ki la kounye a, Dominik de Villepin.

Sondaj yo prèske toujou bay dirijan UMP a, Nicolas Sarkozy, ki se tou minis enteryè, kòm pèsonalite ki ta ka pi byen reprezante pati a nan eleksyon yo.

Men, tank jou ap pase, De Villepin vin ap parèt pi fò sou teren an. Premye minis la bay on imaj pi modere pase minis enteryè a.

Pou bare de Villepin, Nicolas Sarkozy te fè pwopozisyon pou yo envante on sistèm nan pati a, chanje estati a, on mannyè pou se militan yo ki vote, pou di kilès yo vle ki pou kandida pati a. Si se tout militan yo ki vote, nan on eleksyon primè, olye se biwo politk la, Sarkozy gen tout chans li.

Men ant yè ak jodi a, tout moun ki pre Chirac nan pati a, pami yo prezidan Asanble nasyonal la, Jean-Louis Debré ak minis defans la Michèle Aliot Marie, te leve kanpe kont pwopozisyon Sarkozy a.

Jodi a, 2 gwoup yo rive antann yo rapidman, on mannyè pou evite divizyon an ale pi lwen.

Yo dakò pou militan yo bay kandida a benediksyon kanmenm.

Men yo p ap aplike on fòmil, tankou sa fèt Ozetazini kote on lane anvan eleksyon an, tout moun ki ta swete kandida pati a koumanse mennen kanpay bò kot militan yo. Se on sistèm konsa ki genyen nan pati sosyalis fransè a. [wa rc apr 6/12/2005 18:00 Weibert Arthus ]