Español English French Kwéyol

Ki lè popilasyon an ap santi tout bon yon tranzisyon kòmanse an Ayiti?

Gotson Pierre

Pòtoprens, 8 jen 2024 [AlterPresse] --- Ayiti ap vanse nan tabli gouvènans tranzisyon ki koumanse an avril 2024 la, pandan popilasyon an poko santi ki chanjman reyèl ki genyen nan reyalite chak jou li.

Nan kèlkilanswa aspè a, pa gen ankenn siy chanjman ki koumanse parèt, sòf petèt atravè entansyon nouvo dirijan yo esprime ak atitid kèk nan yo montre. Sèten ladan yo pa parèt meprize kalamite popilasyon an jan sa te ye sou administrasyon pase a.

Moun pran nòt sou virewon premye minis Garry Conille fè, tousuit apre li rantre an Ayiti, nan kèk zòn kote gang ap taye banda nan Pòtoprens. Yo konsidere tou vizit li fè nan kan moun ki deplase akòz vyolans gang yo nan kapital la.

Menm si inisyativ sa yo kapab voye yon siyal pozitif, sètènman yo pa sifi.Nan divès katye, gang kontinye sere boulon popilasyon an, ki pa wè ankenn siy delivrans. Se san koule, se presyon nèg ak zam, se dechèpiyay, se kase kay kote gen yon pati popilasyon an ki oblije rete toujou. Sa valab pou divès katye, nò, sid, lès ak lwès Pòtoprens.

San konte fatra ki monte pil sou pil, tout kanal ki bouche e ki mete anpil moun an danje, patikilyèman malere nan divès zòn.

San konte yon bann espas ki te kè ekonomi nan kapital la, kote anpil moun t ap degaje yo pou yo viv, e ki tounen jounen jodi a zòn lagè, zòn abandone apre piyay. Zòn raje anvayi, monte disèt wotè.

Aktè tranzisyon yo sanble ap mize nan wout, menm jan moun ap obsève sa depi plis pase yon mwa, nan demach ki t ap fèt pou tabli Konsèy prezidansyèl tranzisyon an.

Yo te kwè sa te kab al pi vit pou gouvènman an, pou jan premye minis Garry Conille te parèt deside.

Fòk yon moun admèt fòmil politik Ayiti ladan l kounye a, se yon esperyans ki pot ko fèt. Men, tan an p ap jwe anfavè ekip ki la a. Li pa jwe anfavè peyi a ak sosyete a nonplis. Chak jou ki pase konte. [gp apr 08/06/2024 13 :00]