Español English French Kwéyol

Virewon aktyalite Ayiti : Gang ak zam yo kontinye ap simen laterè nan katye Solino

Pòtoprens, 13 me 2024 [AlterPresse] --- Dimanch 12 me 2024 la, gang ak zam yo asasinen yon jèn timoun ak bal epi blese plizyè lòt moun ak bal, nan atak yo kontinye fè nan katye Solino, nan Pòtoprens.

Se depi plizyè semenn gang ak zam, ki bay tèt yo non Viv ansanm, ap plede atake katye Solino ak zòn ki viwonnen l yo. Malgre lapolis te voye yon blende pou fè fas kare ak gang ak zam yo, moun nan katye Solino toujou sou tansyon avèk kout bal k ap pete prèske san rete, dapre temwayáy ki vin jwenn AlterPresse ak AlterRadio.

Ak sipò ajan Swat, ajan Inite pou kenbe lòd nan depatman Sidès ak ajan lòt inite, lapolis nasyonal d Ayiti a di li reprann kontwòl komisarya polis Gresye a, sou wout nasyonal nimewo 2 a, gang ak zam te atake lannuit vandredi 10 me 2024 la.

Lapolis nasyonal la fè konnen yo te reyini samdi 11 me 2024 la sou dispozisyon yo dwe pran, pou retabli lòd nan komin Gresye a, ki chita sou yon distans plis pase 30 kilomèt, sou wout nasyonal nimewo 2 a, nan sid Pòtoprens.

Lapolis nasyonal la pwomèt li pran tout dispozisyon konsekan yo nan Gresye, kote l swete jwenn kolaborasyon popilasyon an pou kwape zak kriminèl yo tout kote nan komin nan

Vandredi swa 10 me 2024 a, gang ak zam te atake ak met dife nan komisarya polis Gresye a, sou wout nasyonal nimewo 2 a, nan sid Pòtoprens lan.

Gen yon chofè transpò piblik, ki pa t twò lwen komisarya polis Gresye a, ki te blese ak 2 bal, nan moman atak gang ak zam yo. Yo te mennen l tousuit nan lopital, pou al pran swen nesesè yo. Se sa Asosyasyon pwopriyetè ak chofè d Ayiti yo (Apch) rapòte.

Anpil anpil moun, timoun, fanm ak granmon, te sètoblije kouri kite lakay yo Gresye pou al cheche refij lòt kote, akoz atak gang ak zam yo kont komisarya polis Gresye a.

Pwoblèm sekirite a toujou yon gwo sousi ak yon gwo defi nan zòn metwopoliten Pòtoprens lan ak yon bon pati nan depatman Latibonit lan, ki anba laterè ak lòt zak vyolans gang ak zam yo. Jiska prezan, Konsèy prezidan pou tranzisyon an poko anonse ki dispozisyon li pran pou met bout nan zak kriminèl gang ak zam yo sou teritwa Ayiti a.

Sou plis pase 30 mil timoun, ki gen mwens pase 5 lane, ki t ap soufri anba malnitrisyon nan mwa mas 2024 la, gen 18 mil ki te resevwa tretman nesesè yo. Li posib pou ta gen plis timoun ankò, ki ta trape malnitrisyon pandan lane 2024 la, sizoka pa gen amelyorasyon tout bon nan sitiyasyon sekirite a sou teritwa Ayiti a. Se avètisman Fon Nasyon zini pou timoun (Unicef).

Dwe gen bon jan aksyon pou fè prevansyon ak anpeche malitrisyon gaye lakay timoun yo. Aksyon konsekan nan sans sa a dwe pèmèt kominote yo jwenn bon jan dlo pou bwè ak sèvi. Se pou ride kominote yo viv nan bon kondisyon lapwòptáy epi pwoteje timoun ak fanm yo kont tout fòm vyolans ak espwatasyon sou teritwa Ayiti a. Dayè, nan moman kote gen katyouboumbe, manje se yon bagay ki enpòtan anpil anpil. Se rekòmandasyon Fon Nasyon zini pou timoun, yo plis konnen sou non Unicef.

Zam ak bal, ki soti nan peyi Etazini, vin simen brigandáy nan plizyè peyi Karayib yo, tankou Ayiti, Repiblik Dominiken, Pòtoriko, Jamayik ak Sent Lisi. Semenn sa a, sou AlterRadio 106.1 Fm ak divès lòt platfòm entènèt, magazin Evenman chita sou konsekans aktivite kriminèl sa yo nan plizyè zile Karayib yo.

Ant lendi 13 pou rive vandredi 17 me 2024 la, se peryòd tout moun, fanm kou gason, ki ta enterese vin okipe plas premye minis peyi d Ayiti a, kapab al depoze dosye kandida yo. Yo kapab fè sa nan Vila akèy Miso oubyen sou entènèt nan adrès mel secretariatgeneralpresidence24@gmail.com, sou baz atik 6 akò 3 avril 2024 la. Dosye kandida yo dwe mache ak sipò sektè ki gen delege andedan Konsèy prezidan pou tranzisyon an, oubyen sipò pati oswa òganizasyon ki dakò ak akò 3 avrl 2024 la.

Sètifika direksyon santral lapolis k ap travay pou lajistis la (Dcpj) oubyen yon sètifika tribinal sivil bay, deklarasyon ki di kandida a toujou peye tout taks li nan kontribisyon (Dgi), sètifika deklarasyon patrimwán, ki vle di tout byen kandida pou pòs premye minis la posede. Se dokiman sa yo tout sila, fanm kou gason, ki vle vin okipe pòs premye minis la, dwe al depoze nan Vila akèy Miso a oubyen sou entènèt nan drès mel konsènen an, ant lendi 13 pou rive vandredi 17 me 2024 la. [ppsf emb rc apr 13/05/2024 14:03]