Español English French Kwéyol

Non pou vyolans ! Wi pou bare wout vyolans !

Pozisyon SOFA, Enfofanm ak Kay Fanm

22 novanm 2002

Aktivite pou prepare selebrasyon Jounen Entènasyonal kont vyolans sou Fanm nan, 25 novanm, te kontrarye akòz zak vyolans ak entimidasyon politik ki kontinye ap sakaje bil peyi a, chak fwa pi plis toujou ; espesyalman depi nan lannuit 22 pou rive 23 novanm 2002 a.

Apre zak maspinay ak kraponnay ki te fèt sou moun ki te patisipe nan rankont Inisyativ Sitwayèn te òganize nan Okap 16 ak 17 novanm ki sot pase a ; apre zak maspinay ak kraponay sou elèv ak etidyan/etidyant ki t ap manifeste pou deklare jan yo anvi viv nan yon peyi ki montre li gen sousi pou avni lajenès li ; jodi a, 22 novanm, se tou pa popilasyon k ap viv nan kapital la, Pòtoprens. Gwoup chimè, souvan zam alamen, te pran popilasyon Pòtoprens lan ann otaj. Barikad ak flanm dife, kalonnay wòch, tout kalite kraponnay te fòse popilasyon an bay lari an blanch, pou evite, yon lòt fwa ankò, pou li pa viktim anba laraj vyolans.

Jounen jodi a ankò, fanm ayisyèn yo ap peye konsekans zak vyolans ak briganday ki byen òganize, byen monte. Nan mwa mas 2002 a, òganizasyon fanm yo te deja denonse kadejak fanm nan Site Solèy ap viktim anba men bann gang k ap lese frape nan fè lagè youn kont lòt. Nèg nan gang yo fè kadejak pou kont yo epi an gwoup. Fanm nan Site Solèy pa janm sispann viktim kalite ekzaksyon sa yo ; ekzaksyon ki kontinye ap ogmante nan semenn sa yo, nan jou sa yo. Agresyon sa yo pase anba pye dwa fondalnatal fanm yo kòm moun. Agresyon sa yo ap plede fèt anba drapo enpinite, san okenn otorite pa janm enterese nan sò viktim yo. Evènmam k ap pase kounye a, se yon lòt sous soufrans ak tribilasyon pou fanm yo; ni fanm ki viktim dirèk dirèk yo, ni pou tout lòt sè yo ki gen konsyans, nenpòt ki lè, se kapab yo men tou ki vin viktim.

Depi 1987, òganizasyon fanm ayisyèn yo ap selebre 25 novanm, Jounen Entènasyonal kont Vyolans sou Fanm. Chak 25 novanm, se yon lòt okazyon pou òganizasyon yo denonse vyolans, denonse vyolans sou fanm, denonse vyolans politik, denonse vyolans Leta ap fè. 3 avril 2000, selebrasyon Jounen Nasyonal Mouvman Fanm Ayisyèn nan te kanpe sèk, akòz ansasinay dirèktè Radyo Ayiti a, Jean Dominique, ansanm ak gadyen radyo a Jean-Claude Louissaint. Bann chimè ki bloke lari a depi nan lannuit la, se yon nouvo menas sou tèt selebrasyon jounen kont vyolans sou fanm nan. Tout briganday sa yo ap fèt nan yon konjonkti ki charye anpil lapenn epi ki montre, pi plis toujou, jan gen nèsesite, jan gen ijans pou mobilizasyon bare wout vyolans, pou mobilizasyon kwape vyolans.

Ajisman gwoup chimè Lavalas yo kapab fè aktivite 25 novanm yo pa dewoule jan sa te prevwa. Men tou sa klè, pa p pa genyen mobilizasyon ! N ap mobilize pou denonse vyolans. N ap mobilize pou denonse vyolans sou fanm. N ap mobilize pou pote solidarite nou bay sè nou yo k ap plede viktim kadejak nan Site Solèy. Nou se erityèz manzè Yvonne Hakim Rimpel, egal tout jan, tout mannyè, n ap ranmase karaktè nou pou nou rele anmwe, pou nou bat chalbari dèyè vyolans ; pou nou di nou derefize, karebare, pou nou kontinye viv nan yon peyi kote se vyolans k ap fè lalwa.

Kidonk, lendi 25 novanm 2002, a 10 zè nan maten, n ap rasanble sou plas fanm yo, ki di Plas Katrin Flon, sou Chanm Mas (anfas ONA).

Pòtoprens, 22 novanm 2002

Pou òganisazyon fanm ki siyen yo(Enfofanm, Kay Fanm, Sofa)

Danièle Magloire, Enfofanm