Español English French Kwéyol

Fè ledikasyon tounen tout bon vre yon priyorite an Ayiti

Fè ledikasyon tounen tout bon vre yon priyorite an Ayiti

Kominike Regwoupman Edikasyon Pou Tout Moun (REPT) nan okazyon Jounen Entènasyonal ledikasyon, 24 janvye 2023

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 24 janvye 2023

Nan okazyon 24 janvye sa ki make senkyèm Jounen Entènasyonal ledikasyon, Regwoupman Edikasyon Pou Tout Moun (REPT) ap atire atansyon gouvènman an plas la ak popilasyon an sou nesesite pou fè ledikasyon tounen tout bon vre yon priyorite nan peyi a kote tifi ak tigason gen menm posibilite pou ale men tou kote yo ka jwenn yon bon kalite edikasyon san okenn diskriminasyon sou baz sèks yo, kote tou tout timoun k ap viv avèk yon defisyans nan kò yo oubyen nan lespri yo, tout jenn ak tout granmoun gen menm posibilite pou jwenn bon kalte edikasyon, tout tan n ap viv. Ledikasyon pa dwe priyorite nan bouch sèlman. Li dwe yon priyorite pou tout moun ka jwenn li. Fök tout moun ladann. Se yon dwa tout moun genyen pandan tout vi nou jan maman Iwa peyi a ak enstriman entènasyonal Ayiti ratifye yo di sa.

Nou menm nan REPT nou konstate zafè edikasyon an pa yon priyorite pou otorite yo lè n ap gade eta pifò lekòl piblik nan Potoprens, nan löt vil nan peyi a ak nan seksyon kominal yo ak lè nou gade tikras mwayen fonsyonmam yo genyen anpil nan yo ki pa menm genyen yon bon lokal pou resevwa elèv yo ak materyèl yo.

Nou ka pran tou köm egzanp bidjè leta ki pa sispann ògmante pandan y ap diminye lajan yo mete pou edikasyon. Nan bidjè lane 2021-2022, te genyen 13.1% ki te konsakre pou edikasyon. Nan nouvo bidjè2022-2023 a, Leta mete I nan 11.2%. Kidonk, yo retire preske 2% nan bidjè edikasyon an. Sa montre aklè kòman otorite yo pa bay zafè edikasyon enpòtans alöske sitiyasyon popilasyon an vin pi difisil, kote mizè ak povrete ak ensekirite ap kale maman ak papa pitit.

Ane sa, Jounen Entènasyonal edikasyon ap selebre anba tèm : "Envesti nan moun, fè edikasyon yon priyorite". Pou nou menm nan REPT, bon kalte ledikasyon pou tout moun se yon priyorite. Nou kwè tou, si nou vle mete peyi a sou wout transfömasyon, pi bon kondisyon lavi, devlopman ak pwogrè, li nesesè pou Leta envesti nan edikasyon epi fè I tounen yon priyorite nan reyalite a.

Nan sans sa, n ap mande gouvènman ki la ak manm meri ki la yo köm yon kolèktivite teritoryal yo pou pran responsabilite yo. Pran responsabilite a pa vle di konstwi kèk lekòl sèlman. Nou mande pou piti pou Leta mete nan aplikasyon plan 2020-2030 sou edikasyon an tout bon vre.

Regwoupman Edikasyon Pou Tout Moun (REPT) ap renouvle detè minasyon I pou I kontinye batay tout kote nan peyi a pou ranföse kapasite pledwaye manm nan popilasyon an nan lide pou defann dwa yo genyen pou jwenn edikasyon. Nou envite oganizasyon sosyal, demokratik ak popilè, yo menm tou, kontinye goumen pou fè edikasyon tounen yon priyorite tout bon vre nan peyi a.

Pòtoprens, 24 janvye 2023

William Thélusmond
Dirèktè Egzekitif REPT

Foto : Unicef